Am ajuns la capitolul 7, cel în care citim despre anunțarea primei urgii și despre împlinirea ei. În partea a doua a capitolului este anunțată invazia broaștelor.

M-am uitat peste recent peste traducerea Galaction-Radu. Din păcate, are multe scăpări. O eroare flagrantă se găsește în 7:20, unde textul ebraic spune „și a ridicat toiagul”. Galaction spune: „Și Aaron, ridicând toiagul, a lovit apa Nilului”. Traducerea este greșită fiindcă, deși textul ebraic nu precizează subiectul, din 7:14–18 reiese că „răfuiala” cu Nilul cade în sarcina lui Moise. Aaron, „profetul” lui Moise, aduce judecata asupra celorlalte cursuri de apă, secundare.

***

1Domnul a grăit către Moise: „Vezi, te-am rânduit ca dumnezeu pentru Faraon; iar Aaron, fratele tău, va fi profetul tău. 2Tu vei spune tot ce îți voi porunci, și Aaron, fratele tău, îi va cere lui Faraon să dea drumul fiilor lui Israel din pământul lui. 3Și Eu voi învârtoșa inima lui Faraon și voi înmulți semnele și minunile Mele în pământul Egiptului. 4Dar fiindcă Faraon nu vă va asculta, voi pune mâna Mea asupra Egiptului și voi scoate oștirile Mele, poporul Meu, fiii lui Israel, din pământul Egiptului, cu judecăți mari. 5Și egiptenii vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate pe fiii lui Israel din mijlocul lor.”

6Moise și Aaron au făcut [întocmai]; după cum le poruncise Domnul, așa au făcut. 7Și Moise era în vârstă de optzeci de ani și Aaron de optzeci și trei de ani, când au grăit către Faraon.

8Domnul a grăit către Moise și către Aaron, zicând: 9„Când vă va spune Faraon, zicând: «Arătați-ne o minune!», să grăiești către Aaron: «Ia-ți toiagul și aruncă-l înaintea lui Faraon», și se va preface în șarpe. 10Moise și Aaron au mers la Faraon și au făcut întocmai, precum le poruncise Domnul; și a aruncat Aaron toiagul înaintea lui Faraon și înaintea slujitorilor lui, și [toiagul] s-a prefăcut în șarpe. 11Faraon a chemat şi el pe înţelepţi şi pe vraci; la rândul lor, vrăjitorii Egiptului au făcut aşijderea prin descântecele lor. 12Și-au aruncat fiecare toiegele și ele s-au prefăcut în șerpi. Dar toiagul lui Aaron a înghițit toiegele lor. 13Și inima lui Faraon s-a învârtoșat și n-a ascultat de ei, întocmai cum spusese Domnul.

14Și Domnul a grăit către Moise: „Împietrită e inima Faraon! N-are de gând să dea drumul poporului. 15Du-te la Faraon dis-de-dimineață. Iată, va merge la apă, iar tu să te ații în întâmpinarea lui pe malul râului; și să iei în mână toiagul care s-a prefăcut în șarpe. 16Și vei spune: «Domnul, Dumnezeul evreilor, m-a trimis la tine, zicând: ʻDă drumul poporului Meu ca să-mi slujească în pustiuʼ. Și iată, până acum n-ai ascultat. 17Așa vorbește Domnul: ‘Prin aceasta vei ști că Eu sunt Domnul!’ Iată, lovesc cu toiagul din mâna mea apele Râului și ele se vor preface în sânge. 18Și peștii din Râu vor muri și Râul se va împuți; și egiptenilor le va fi lehamite să bea apă din Râu.»”

19Și Domnul a grăit către Moise: „Spune-i lui Aaron: «Ia-ți toiagul și întinde-ți mâna asupra apelor Egiptului, peste râurile lor, peste canelele lor, peste bălțile lor și peste orice ochi de apă, ca să se prefacă în sânge». Și va fi sânge în tot pământul Egiptului, [chiar și] în vasele de lemn și în cele de piatră.”

20Moise și Aaron au făcut întocmai, după cum poruncise Domnul; [Moise] a ridicat toiagul și a lovit apele Râului sub ochii lui Faraon și sub ochii slujitorilor săi; și toate apele Râului s-au prefăcut în sânge. 21Și peștii din Râu au murit și Râul s-a împuțit și egiptenii n-au putut să bea apă din Râu; și a fost sânge în tot pământul Egiptului. 22Și vrăjitorii Egiptului au făcut întocmai, cu descântecele lor. Și inima lui Faraon s-a învârtoșat și n-a luat aminte, după cum spusese Domnul. 23Și Faraon a făcut cale întoarsă și s-a dus acasă, dar nu și-a pus la inimă nici aceasta. 24Și toți egiptenii au săpat în jurul Râului după apă de băut, căci nu puteau bea din apa Râului.

25Și s-au împlinit șapte zile după ce lovise Domnul Râul. 26Domnul a grăit către Moise: „Mergi la Faraon și spune-i: «Așa grăiește Domnul: ‘Dă drumul poporului Meu ca să-mi slujească! 27Și dacă te împotrivești și nu le dai drumul, iată, voi lovi toate laturile [țării] cu broaște. 28Și Râul va colcăi de broaște și se vor sui și vor intra în casa ta și în iatacul tău de culcare, şi în patul tău, şi în casele slujitorilor tăi, şi peste poporul tău şi în cuptoarele tale şi în coveţile de frământat. 29Şi broaştele se vor sui peste tine şi peste poporul tău şi peste toţi slujitorii tăi.’»”

Reclame