În timpul vizitei mele la Arad, în acest weekend, am aflat de la dl. Marinel Blaj o informație foarte interesantă: Biserica Nazarineană a publicat după revoluție o retipărire a Bibliei de la Iași, ediție în care găsim la Ezechiel 34:16 o traducere care schimbă radical înțelesul versetului așa cum îl știm din Biblia Cornilescu.

Să vedem așadar textul cornilescian:

„Dar voi păzi pe cele grase şi pline de vlagă: vreau să le pasc cum se cade.”

Și acum textul din Biblia de la Iași (1874):

„Voiŭ nimici pre cele grase și tarĭ;

Dară pre cele-l-alte le voiŭ păstori cu dreptate.”

Precum se vede, în Biblia de la Iași Dumnezeu promite că va nimici pe oile grase și tari, iar în Cornilescu promite că le va păzi.

De ce această diferență?

În cazul în care bănuim aici o influență a lui Segond ne-am înșela, căci Segond zice clar: „je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses”, adică „voi nimici pe cele care sunt grase și viguroase”.

Dar oare textul ebraic masoretic ce spune?

Textul masoretic spune „voi nimici” (’așmid אַשְׁמִיד ). În această privință n-ar trebui să avem niciun dubiu asupra traducerii

Și atunci de unde „voi păzi”?

Există trei versiuni timpurii foarte importante în care întâlnim această soluție de traducere: Septuaginta (φυλάξω), Vulgata (custodiam) și versiunea în siriacă.

În mod cert cititorii se vor întreba: și cele trei versiuni cum de au ajuns să spună altceva decât textul masoretic?

Putem oferi două explicații:

(1) În locul consoanelor אשׁמד, traducătorii timpurii au citit אשׁמר, care poate fi vocalizat אֶשְׁמֹר „voi păzi”. Litera buclucașă, care schimbă sensul cuvântului, este cea colorată cu roșu. Precum se vede, cele două litere pot fi ușor confundate: în loc de „d”, cărturarii din vechime au citit „r” și a ieșit altceva.

(2) Traducătorii vechi au avut un text în care scria אשׁמר („voi păzi”), pe care l-au tradus cu fidelitate. Ei „decât” și-au făcut scrupulos datoria și au tradus textul pe care l-au avut sub ochi.

Așadar, există trei versiuni timpurii care diferă de textul masoretic și care oferă o anumită legitimitate soluției lui Cornilescu.

Între versiunile mai recente, am mai găsit așa ceva în Biblia lui Luther („und was fett und stark ist, will ich behüten”), însă e greu de spus dacă aceasta este traducerea care l-a influențat pe Cornilescu. Este foarte probabil să fi citit un comentariu și să fi preluat de acolo ideea că textul corect din Ezec. 34:16 este „voi păzi”.

Și totuși: care a fost lecțiunea originară? Înclin să cred că lecțiunea din textul masoretic este cea autentică, fiindcă este mai dificilă. Dar nici lecțiunea alternativă nu este complet lipsită de autoritate istorică.

P.S. Am auzit la Arad că există inși care au adunat liste cu „mii de greșeli” din versiunea Cornilescu. Pentru mințile celor care nu țin cont de complexitatea istoriei transmiterii textului biblic, fără îndoială că acest verset intră la „greșeli”. Însă verdictul este pripit și injust, fiindcă există destui savanți respectabili care propun ca lecțiune originară forma „voi păzi”. Să nu prezentăm lucrurile ca și când Cornilescu e singurul de pe lumea asta care spune „voi păzi”, fiindcă în mod cert nu este, după cum vă veți convinge dacă veți studia câteva comentarii la cartea lui Ezechiel.

Desigur, dacă vrem o traducere strictă după textul masoretic, vom traduce „voi nimici” și am încheiat dezbaterea.