Prima parte a acestui articol AICI.

epoca

***

2. Cineva însă ar putea pune la îndoială că lucrurile acestea ar fi adevărate. Prea par din cale afară, încât știrea să fie chiar așa.

Apoi eu trebuie să spun că am cetit cererea, făcută în franțuzește, prin care Societatea Biblică Britanică dela noi mijlocește la Ministerul trebilor noastre lăuntrice pentru ridicarea măsurii cu împedecarea vânzării Bibliei la sate. Cererea aceasta a mers și la d. Titulescu, care a sărit în sus și s’a minunat văzând o asemenea măsură de prigonire asupra Bibliei; și la d. Mironescu, care a primit foarte bine pe reprezentantul Societății Biblice și i-a cerut un răgaz ca să poate răspundă (sic!). I-a făgăduit răspunsul Luni, adică în ziua când aceste rânduri vor vedea lumina zilei.

Mie numai îmi pare rău că aflu de aceste lucruri abea acum, pentrucă, fiind măsura de acum 2 luni de zile, aș fi putut răscoli cugetele ceva mai înainte și să pricinuiesc desființarea de mai nainte a unei asemenea măsuri.

Noi avem azi în București un oaspete de seamă: este d. Wiles, directorul Societății Biblice Britanice pentru Europa răsăriteană. D-sa a fost de mai multe ori în București până acum, știe toate treburile Balcanului nostru, pentrucă trăiește de 20 de ani în Belgrad, vorbește sârbește, bulgărește și cetește și limba noastră românească. Ba îți spune și fraze întregi românești, într’o rostire destul de bună. Domnia-sa se luptă azi în București pentru desființarea măsurii luate pomenite mai sus.

Dar oare numai pe domnia-sa trebuie să-l scârbească opreliștea care se pune în țara noastră pentru pătrunderea Bibliei la țară? Trebuie să ne scârbească pe noi toți și, în loc ca cineva de peste graniță să vie să ceară înlăturarea unei măsuri vrăjmașe credinței noastre, trebuie noi toți să ne ridicăm și să ne mărturisim neplăcerea că, prin asemenea fapte, putem fi înfățișați străinătății într’o lumină atât de urâtă.

A opri răspândirea Bilbliei (sic!), dar a lăsa slobodă pătrunderea tipăriturilor celor mai spurcate, este culmea neroziei și a necuviinței. Uite însă că un asemenea lucru e cu putință la noi! Mare ticăloșie!

Arhim. Scriban

***

Couldn’t have said it better myself. Cu un astfel de articol, Scriban își șterge toate păcatele pe care i le flutura pe sub nas Nichifor Crainic în anii ’20. 🙂