Dacă aș fi invitat să devin membru al comitetului de revizuire a Bibliei Cornilescu 1924, aș propune o „formulă” de revizuire care să ducă la un text precum cel de mai jos. Evident, se mai poate „tuna” câte ceva, însă topica și lexicul alese ar trebui să fie în genul celor din fragmentul de mai jos.

În opinia mea, o revizuire a lui Cornilescu n-ar fi oportună fără acordul (consensul) conducerii cultelor neoprotestante din România (adventiști, baptiști, creștini după Evanghelie, penticostali) și că ea ar trebui să se desfășoare sub directa îndrumare a Societății Biblice Britanice (prin SBIR) și cu larga participare a unor bibliști din tot spectrul neoprotestant.

Scopul revizuirii ar fi nu înlocuirea Bibliei Cornilescu 1924, ci realizarea unei versiuni care să așeze traducerea Cornilescu pe calapodul (necesarmente procustian) al edițiilor științifice ale VT, respectiv NT. Adică Biblia Hebraica și Novum Testamentum (NA28).

Veți observa, între altele, că „neprihănire” a fost înlocuit cu „dreptate” și că „Isus Hristos” a devenit „Hristos Isus” (v. 1).

Parantezele [] sunt numai pentru faza „de atelier”. Ele ar trebui să dispară în versiunea finală, pentru publicare.

Am preferat să las vv. 1-7 ca o singură unitate, deși textul devine mai greoi. Așa vede și CMB (cititorul mediu binevoitor) cam cum arată o frază a lui Pavel (există și mai lungi!) și că, de vreme ce a putut compune astfel de structuri lungi, Pavel nu era nici pe departe atât de necioplit în discurs pe cât se prezintă!

De observat că macrostructura este „Pavel, rob al lui Hristos (v. 1)… către toți care sunt în Roma (v. 7).

Fiindcă mă interesează părerile cititorilor și în acest caz, vă propun să citiți pasajul și să răspundeți la sondajul de opinie de la finalul postării.

M-ar interesa în mod deosebit părerile pastorilor care citesc acest blog.

***

1Pavel, rob al lui Hristos Isus, chemat să fie apostol, pus deoparte pentru Evanghelia lui Dumnezeu, 2pe care o făgăduise mai înainte prin profeții Săi în Sfintele Scripturi, 3care [Îl înfățișează] pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, 4rânduit Fiul lui Dumnezeu cu putere, în ce priveşte duhul sfinţeniei, prin învierea din morţi, anume pe Isus Hristos, Domnul nostru, 5prin care am primit har şi apostolie pentru ca, în Numele Lui, [să aducem] ascultarea de credinţă la toate neamurile, 6între care sunteţi şi voi, cei chemaţi ai lui Isus Hristos, 7către toți cei din Roma, preaiubiţi ai lui Dumnezeu, chemaţi să fie sfinţi: Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

8Mai întâi Îi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră se vestește în toată lumea. 9Martor îmi este Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, prin [vestirea] Evangheliei Fiului Său, că neîncetat vă pomenesc 10și necontenit cer în rugăciunile mele să izbutesc în sfârșit, prin voia lui Dumnezeu, să ajung la voi. 11Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră 12sau, mai degrabă, ca să fim [și noi] îmbărbătați în mijlocul vostru, fiecare prin credinţa celuilalt, a voastră și a mea. 13Nu vreau să fiți în necunoștință, fraţilor, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să am vreun rod și printre voi, precum în rândul celorlalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. 14Eu le sunt dator şi grecilor şi barbarilor, şi celor învăţaţi, şi celor neînvăţaţi, 15de unde și dorinţa mea vie ca și vouă, celor din Roma, să vă vestesc Evanghelia.

16Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului. 17Căci în ea se descoperă dreptatea lui Dumnezeu, prin credinţă spre credinţă, după cum este scris: ,,Cel drept prin credinţă va trăi”.

 

Reclame