Rezultatele sondajului de opinie inserat în postarea precedentă (AICI) sunt încurajatoare. Din cele 102 voturi exprimate până la acest moment, 97 (95%) sunt în favoarea unei revizuiri în genul celei pe care o propun.

Le mulțumesc tuturor celor ce au lăsat comentarii. Este o surpriză să constat că există (cel puțin în rândul cititorilor care frecventează blogosfera), o deschidere atât de mare pentru o revizuire a Bibliei Cornilescu 1924.

Unii cititori se întreabă de ce mai e nevoie de o asemenea muncă. De ce să nu traducem din nou Biblia, de la zero. Răspunsul este: Biblia s-a tradus deja de la zero în spațiul evanghelic. Se cheamă „Noua Traducere Românească”. Deocamdată aș spune că impactul ei asupra evanghelicilor este limitat. Deși o consider utilă ca Biblie de studiu, aș avea obiecții să mi se citească din ea în timpul slujbelor bisericești.

Unii m-au întrebat de ce nu e bună ediția GBV 2001. Răspunsul meu ar fi următorul: Biblia GBV este o revizuire a versiunii Cornilescu 1931. Ea nu urmărește revizuirea versiunii 1924 conform textelor ebraic și grec, ci revizuirea unei versiuni literale cu ajutorul unor traduceri moderne. Registrul stilistic al GBV 2001 este cam neologistic („după carne”; „nu L-au glorificat”, „patrupede”, „dezonoreze”, „afectivitate naturală”).

În această versiune există și versete care nu sunt traduse suficient de exact. Uneori traducătorii (anonimi) ai versiunii GBV 2001 dau prea mult credit versiunilor Darby.

Iau un exemplu – Romani 1:31 (finalul versetului): „nu numai că le practică, dar își și găsesc plăcerea în cei care le fac”. Soluția aleasă seamănă bine cu ce găsim în Darby: „not only practise them, but have fellow delight in those who do them” / „non seulement les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent.”

Din acest punct de vedere, „literalismul” introdus în GBV 2001 este păgubos. Avem o regresie în raport cu ceea ce spune Cornilescu în 1924: ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.”

Verbul συνευδοκέω are în mod clar sensul de „a încuviința”, „a aproba”, „a consimți”. Luați lexiconul BDAG și veți găsi o sumedenie de texte clasice care ilustrează acest sens. Prin urmare, ce au făcut GBV-iștii este o ajustare a lui Cornilescu 1931 la versiunile Darby. Uneori cu îmbunătățiri și alte ori cu regrese. Nu cred că o astfel de Biblie este cea mai indicată să circule în paralel cu (sau ca alternativă la) versiunea Cornilescu 1924.

Repet, avem nevoie în primul rând să „turnăm” textul lui Cornilescu în matricea originalului (ebraic și grec) și să vedem ce iese. Nu să reșapăm o versiune Cornilescu pe calapodul versiunilor Darby.

Veți observa că în textul de mai jos am folosit totuși un neologism ‒ impietate ‒ pentru a traduce gr. asebeia (‘neevlavie’).

Deși Cornilescu spune „i-a lăsat în voia”, textul grec este mult mai dur: paredoken (v. 24, 26, 28, adică „i-a predat, i-a dat pe mâna”). Termenul are conotație judiciară. Cel care se opune lui Dumnezeu este „dat pe mâna păcatului”, în sensul că păcatul devine un mijloc punitiv folosit de Dumnezeu. Știu, ideea li se va părea stranie celor obișnuiți cu versiunea Cornilescu 1924. Iată cum o versiune ajunge să ne formeze un limbaj teologic și chiar o anumită idee teologică.

Revizuirea Bibliei Cornilescu ar fi și o bună ocazie să ne mai și înnoim teologia pe ici pe colo și să o aducem mai aproape de Scriptură.

***

18Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei impietăți și împotriva oricărei nedreptăți a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor, 19fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei înșiși, căci de către Dumnezeu le-a fost descoperit. 20În adevăr, însuşirile Sale nevăzute ‒ puterea Sa veșnică şi dumnezeirea Sa ‒ se văd lămurit, de la crearea lumii, fiind înțelese cu ajutorul celor create, astfel încât [oamenii] nu se pot dezvinovăți, 21fiindcă, deși L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au arătat deșerți în gândurile lor, şi inima lor nepricepută s-a întunecat. 22S-au fălit că sunt înţelepţi, dar au ajuns nerozi 23şi au preschimbat slava Dumnezeului nepieritor într-un chip care seamănă cu omul pieritor, păsări, dobitoace şi târâtoare. 24De aceea, Dumnezeu i-a dat [pradă] poftelor inimilor lor, în necurăţie, încât îşi necinstesc trupurile între ei. 25Unii ca aceștia au preschimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat și au slujit creaturii în locul Creatorului, care este binecuvântat în veci, amin.

26Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a dat [pradă] unor patimi de ocară; căci femeile lor au preschimbat întrebuinţarea firească [a lor] într-una împotriva firii; 27tot astfel şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească [faptele] rușinii, şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. 28Și, fiindcă n-au găsit de cuviință să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a dat [pradă] unei gândiri lepădate, ca să facă lucruri neîngăduite. 29Sunt plini de orice fel de nelegiuire, ticăloșie, lăcomie, răutate; plini de invidie, ucidere, ceartă, înşelăciune, porniri răutăcioase; sunt bârfitori, 30defăimători, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, 31fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, fără milă. 32Unii ca aceștia, deși cunosc dreapta hotărâre a lui Dumnezeu, anume că cei ce săvârșesc asemenea fapte sunt vrednici de moarte, nu numai că le fac, ci îi şi încuviințează pe cei ce le săvârșesc.

***

Pentru cei care vor să intre în atelierul revizorului, public mai jos o imagine cu textul cornilescian modificat cu „track changes”. Veți avea o imagine generală cu ce se schimbă și ce rămâne.

Revizuire