Am reușit să merg mai departe cu mostra de revizuire. Vă propun astăzi un segment din Evanghelia după Marcu.

Am căutat să elimin ceea ce nu-și are corespondent în original. Pe de altă parte, am păstrat stilul lui Cornilescu. Aștept observații, comentarii, lăcrămații.

Dacă vă place, de ce vă place?

Dacă nu vă place, de ce nu vă place?

***

1Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

2După cum este scris în prorocul Isaia,

Iată, trimit pe solul Meu înaintea feței Tale;
el Îţi va pregăti calea;
Glas al celui ce strigă în pustie:
Pregătiţi calea Domnului,
netede faceți cărările Lui,

4a venit Ioan botezând în pustie şi propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. 5Şi au început să iasă la el tot ţinutul Iudeei şi toţi locuitorii Ierusalimului; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan. 6Ioan era îmbrăcat cu [o haină din] păr de cămilă, era încins peste mijloc cu o cingătoare de piele și se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. 7El propovăduia şi spunea: „După mine vine Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg cureaua încălţămintelor. 8Eu v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.”

9În zilele acelea a venit Isus din Nazaretul Galileei şi a fost botezat în Iordan de către Ioan. 10Şi îndată, pe când ieşea din apă, [Isus] a văzut cerurile deschizându-se şi Duhul pogorându-Se peste El ca un porumbel. 11Şi un glas s-a auzit din ceruri: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit; în Tine îmi găsesc toată plăcerea Mea.”

12Îndată Duhul l-a condus pe Isus în pustie. 13Și a stat în pustie patruzeci de zile, fiind ispitit de Satan. Și era împreună cu fiarele sălbatice și îngerii Îi slujeau.

14După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea, propovăduind Evanghelia lui Dumnezeu și 15spunând: „S-a împlinit vremea şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie!”

16Pe când trecea Isus pe lângă Marea Galileei, i-a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând năvodul în mare, căci erau pescari. 17Isus le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni.” 18Iar ei îndată şi-au lăsat mrejele şi au mers după El. 19După ce a mers puţin mai departe, i-a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care erau şi ei într-o corabie, dregându-și mrejele, 20și îndată i-a chemat. Și lăsându-l pe tatăl lor, Zebedei, în corabie, cu simbriașii, au mers după El.

21S-au dus la Capernaum. Şi îndată, în ziua Sabatului, când a intrat în sinagogă, a început să dea învățătură. 22Și erau uimiţi de învăţătura Lui, căci îi învăţa ca unul care are putere, nu cum îi învăţau cărturarii.

23Tocmai atunci era în sinagoga lor un om cu un duh necurat, care a început să strige: „Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui Dumnezeu!” 25Isus l-a certat şi i-a spus: „Taci şi ieşi afară din el!” 26Şi duhul necurat a ieşit din el, scuturându-l cu putere şi strigând cu glas mare. 27Toţi au rămas înmărmuriţi, încât se întrebau unii pe alţii, zicând: „Ce este aceasta? O învăţătură nouă, [însoțită de] putere! Chiar şi duhurilor necurate le poruncește, şi ele i se supun!” 28Şi îndată I s-a dus vestea pretutindeni, în toată Galileea.

Reclame