Am făcut astăzi revizuirea unui alt capitol: 1 Corinteni 1.

Unele versete sunt destul de aglomerate fiindcă așa e în original. De ex., v. 21, în care se repetă termenul „înțelepciune.

Mi se pare greu de găsit cadența optimă pentru secțiunea 27‒29, în care Pavel repetă insistent verbul „a ales”, pus înaintea subiectului.

Precum veți vedea, am păstrat chiasmul din v. 19 și topica originală din v. 31 (citatul din Ier. 9:22).

Cred că orice cititor familiarizat cu textul lui Cornilescu va recunoaște amprenta lui stilistică. Anumite modificări probabil nu vor fi sesizate de la bun început decât de cei care sunt foarte familiarizați cu textul.

***

1Pavel, chemat [să fie] apostol al lui Hristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Sosten, 2către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei sfinţiţi în Hristos Isus, chemaţi [să fie] sfinţi, împreună cu toţi cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor şi al nostru: 3Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

4Îi mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Hristos Isus, 5căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice cunoştinţă, 6după cum mărturia lui Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, 7încât nu duceți lipsă de niciun dar, în aşteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos.

8El vă va întări până la sfârşit, [ca să fiţi] fără vină în ziua Domnului nostru Isus Hristos. 9Credincios este Dumnezeu, prin care ați fost chemați la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.

10Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să vă potriviți în ce spuneți și să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi [în chip desăvârşit] într-un cuget și într-un gând. 11Căci mi s-a povestit despre voi, fraţilor, de către ai Cloei, că între voi sunt certuri. 12Vreau să spun că fiecare din voi spune: „Eu sunt al lui Pavel!” ‒ „Și eu, al lui Apolo!” ‒ „Şi eu, al lui Chifa!” ‒ „Şi eu, al lui Hristos!” 13Hristos a fost împărţit? Oare Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi? 14Îi mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, în afară de Crisp şi Gaiu, 15ca să nu spună cineva că în numele meu aţi fost botezaţi. 16Am mai botezat şi casa lui Stefana; încolo, nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva. 17Căci Hristos nu m-a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia; dar nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva să fie zădărnicită crucea lui Hristos.

18Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. 19Căci este scris:

„Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi,
şi priceperea celor pricepuți o voi zădărnici.”

20Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este certărețul veacului acestuia? N-a arătat Dumnezeu că înţelepciunea lumii acesteia este nebunie?

21Căci, întrucât, prin înţelepciunea lui Dumnezeu, lumea nu L-a cunoscut pe Dumnezeu prin înţelepciune, Dumnezeu a găsit de cuviință să-i mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii. 22Într-adevăr, iudeii cer minuni, iar grecii caută înţelepciune; 23noi însă propovăduim un Hristos răstignit, care pentru iudei este pricină de poticnire, iar pentru neamuri, nebunie; 24dar pentru cei chemaţi, atât iudei, cât și greci, Hristos ‒ puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 25Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii, şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii.

26Uitaţi-vă la chemarea voastră, fraților, căci [printre voi] nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. 27Dimpotrivă, pe cele nebune ale lumii le-a ales Dumnezeu, ca să le facă de ruşine pe cele înţelepte; pe cele slabe ale lumii le-a ales Dumnezeu, ca să le facă de ruşine pe cele tari, 28și pe cele umile ale lumii şi pe cele dispreţuite le-a ales Dumnezeu, pe cele ce nu sunt, ca să le nimicească pe cele ce sunt; 29ca să nu se laude nimeni înaintea lui Dumnezeu. 30Prin El sunteți și voi în Hristos Isus, care s-a făcut înțelepciune pentru noi de la Dumnezeu, dreptate, sfinţire şi răscumpărare, 31astfel încât, precum stă scris:

„Cine se laudă, în Domnul să se laude!”

Reclame