Mai jos „revizia” celei de a doua părți a cap. 1.

Am corectat pe alocuri topica, am eliminat parafraza în exces, am făcut adaosurile necesare (de ex., „sinagogile lor”, nu „sinagogi”, pur și simplu, în 1:39).

***

29Și îndată, după ce a ieşit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon şi a lui Andrei, împreună cu Iacov şi Ioan. 30Soacra lui Simon zăcea [în pat], prinsă de friguri. Și îndată i-au vorbit lui Isus despre ea. 31El a venit, a apucat-o de mână și a ridicat-o în sus. [Atunci] au lăsat-o frigurile și a început să le slujească.

32Pe înserate, după asfinţitul soarelui, au adus la El pe toţi bolnavii şi îndrăciţii. 33Şi toată cetatea era adunată la uşă. 34El a vindecat pe mulţi care sufereau de felurite boli și a scos mulţi draci; şi nu-i lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoşteau.

35A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, S-a sculat, a ieşit, şi S-a dus într-un loc pustiu; și Se ruga acolo. 36Simon şi cei ce erau cu el s-au dus să-L caute 37şi, când L-au găsit, I-au zis: „Toţi Te caută.” 38El le-a răspuns: „Haidem să mergem în altă parte, prin târgurile din împrejurimi, ca să propovăduiesc şi acolo; căci pentru aceasta am ieşit.”

39Şi s-a dus să propovăduiască în sinagogile lor, în toată Galileea, și să scoată draci. 40A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, rugându-l și spunând: ,,Dacă voiești, poţi să mă curățești.” 41Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el şi i-a spus: „Voiesc, fii curăţit!” 42Îndată l-a lăsat lepra, şi s-a curăţit. 43Isus l-a certat cu asprime, l-a izgonit numaidecât 44şi i-a zis: „Vezi să nu spui nimănui nimic, ci mergi de te arată preotului şi adu pentru curăţirea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei.” 45Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească şi să răspândească vorba, încât Isus nu mai putea să intre pe faţă în nicio cetate, ci stătea afară, în locuri pustii, şi veneau la El de pretutindeni.

Reclame