Parcurg acum cap. 19 din Ioan (a doua parte a procesului lui Isus). Evanghelistul surprinde cu o finețe remarcabilă caracterul „numinos” al prezenței lui Hristos. Când autoritățile religioase cer răspicat pedeapsa capitală pentru „blasfemie” („s-a făcut pe sine Fiu de Dumnezeu”), pe Pilat îl apucă teama. Demnitarul roman, care pendulează între pretoriu și zona în care sunt adunați reprezentanții establishmentului iudaic, are un neașteptat fior religios. Îl bântuie o îndoială. Personajul care i-a fost adus la judecată este urmărit cu ferocitate neobișnuită de către adversarii lui. Acuzația este gravă și nu poate fi ignorată. Din acest motiv, Pilat se simte dator să sondeze identitatea învinuitului cu o întrebare care, paradoxal, sugerează răspunsul. Nu poți întreba: „De unde ești Tu?”, dacă nu ai, în străfundul inimii, intuiția nedeslușită că Omul pe care îl ai în față iese din orizontul existenței obișnuite.

Suspansul crește, fiindcă la această întrebare Isus nu dă niciun răspuns.