Pavel

Reluat astăzi, pentru lectură selectivă, comentariul lui Teodoret al Cirului la Epistolele pauline. Volumul a apărut la Editura Doxologia, Iași.

De la primul fragment am deja obiecții. Dacă și un nepatrolog își dă seama că textul românesc suferă, ce vor zice patrologii adevărați?

Iau paragraful de început de la Epistola către Evrei:

„Nimic demn de admirație nu fac cei care primesc boala ariană, smintindu-se contra scrierilor apostolești și despărțind de restul Epistola către Evrei și numind-o falsă”.

Textul grec zice așa:

Θαυμαστὸν οὐδὲν δρῶσιν οἱ τὴν ᾿Αρειανικὴν εἰσδεξάμενοι νόσον, κατὰ τῶν ἀποστολικῶν λυττῶντες γραμμάτων, καὶ τὴν πρὸς ῾Εβραίους ᾿Επιστολὴν τῶν λοιπῶν ἀποκρίνοντες, καὶ νόθον ταύτην ἀποκαλοῦντες.

În lumina lui, versiunea românească ar trebui să sune așa:

„Nu fac nimic surprinzător cei care primesc boala ariană, turbând contra scrierilor apostolești și despărțind de restul Epistola către Evrei și numind-o falsă”.

Gr. θαυμαστός nu poate fi tradus în context prin „vrednic de admirație”, fiindcă ce spune autorul este: „nu e surprinzătoare respingerea de către arieni a epistolei”, de vreme ce ei resping divinitatea lui Hristos!

Iar „a te sminti împotriva” nu prea are sens în română. Verbul λυσσάω înseamnă „a turba” și este foarte potrivit pentru registrul polemic adoptat de Teodoret împotriva arienilor.

Deci, dacă vă apucați de Teodoret, citiți cu textul grec alături, fiindcă altfel o să aveți nedumeriri câtă frunză și iarbă.

Reclame