1931nt

Cu privire la Biblia 1931, care a fost publicată în tiraj foarte mic, circulă cea mai persistentă „legendă urbană” din câte cunosc. Legenda spune că, după ce a terminat de tradus Biblia (1921, 1924), Cornilescu a avut ambiția de a face o traducere de la zero, cât mai literală, ca să arate că poate traduce și altfel. Prin acest proiect el ar fi vrut să le răspundă criticilor care îl acuzau că și-ar fi luat libertăți prea mari în raport cu textele originale.

Am arătat în altă parte că legenda nu are acoperire în realitate. Dacă ajungeți la volumul cu scrisori „Cornilescu”, veți găsi acolo explicații detaliate cu privire la originea Bibliei 1931.

Un lucru este sigur: această traducere este o revizuire a Bibliei 1911 publicate de SBB.

De mai multă vreme, SBB a reușit transcrierea acestei versiuni cu ajutorul unor voluntari din Marea Britanie. Acum se pregătește lansarea textului pe marile portaluri electronice cu versiuni ale Bibliei.

Atâta doar că ediția Cornilescu 1931 a fost tipărită cam pe fugă și are unele greșeli. Voluntarii care au cules textul au introdus și ei unele forme eronate, de aceea socot că n-ar fi înțelept ca textul să fie „dat pe flux” fără o lectură editorială prealabilă.

Ar fi nevoie de un cititor cu oareșce experiență care să citească această versiune și să introducă în ea corecturile ortografice necesare.

Pentru exemplificare, am subliniat cu roșu în capitolul de mai jos acele forme care trebuie corectate după DOOM sau DEX.

Dacă sunt mai mulți voluntari, își pot împărți textul biblic pe secțiuni.

Nu există un deadline pentru această activitate. În ritm de 1-2 capitole pe zi, 2-3 voluntari o pot verifica lejer Biblia în 6-8 luni.

Dacă sunteți interesați de această activitate, vă rog să lăsați un comentariu pe blog.

***

1 Pavel, apostol al lui Hristos Isus, după porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și a lui Hristos Isus, nădejdea noastră; 2 lui Timotei, adevăratul meu copil în credință: Har, milă, pace dela Dumnezeu Tatăl și dela Hristos Isus Domnul nostru!

Invățăturile mincinoase și Evanghelia.

Dupăcum te‐am îndemnat să rămâi în Efes, când plecam în Macedonia, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții într’altfel, 4 nici să nu ia aminte la istorisiri închipuite și la înșirări de neamuri ce n’au margine, ca unele cari pricinuesc mai mult neînțelegeri decât economia lui Dumnezeu care este în credință, așa fac acum. 5 Iar ținta poruncii este iubire din inimă curată și din cuget bun și din credință fără fățărnicie, 6 dela cari unii ne nemerind [=nenimerind] ținta, s’au abătut la vorbire deșartă, 7 voind să fie învățători de lege, nepricepând cu mintea nici cele ce spun, nici cele despre cari se rostesc cu încredere. 8 Știm însă că legea este bună dacă se folosește cineva de ea potrivit legii, 9 deoarece știm că legea nu este pusă pentru cel drept, ci pentru cei fără lege și nesupuși, pentru nelegiuiți și păcătoși, pentru necuvioși și lumești, pentru omorîtori de tată și omorîtori de mamă, pentru omorîtori de oameni, 10 pentru curvari, pentru ceice se împreună cu parte bărbătească, pentru vânzători de oameni, pentru mincinoși, pentru ceice jură strâmb, și pentru orice altceva ce este împotriva învățăturii sănătoase, 11 după evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi‐a fost încredințată mie.

Harul făcut lui Pavel.

12 Mulțumesc celuice m’a întărit, adică lui Hristos Isus Domnul nostru, pentrucă m’a socotit credincios, punându‐mă la slujba lui; 13 deși mai înainte eram un hulitor și un prigonitor și un batjocoritor; dar am căpătat milă, căci am făcut‐o neștiind, în necredință. 14 Și harul Domnului nostru a prisosit peste măsură cu credința și iubirea care este în Hristos Isus. 15 Credincios și vrednic de primit este cuvântul că Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe păcătoși, dintre cari cel dintâi sânt eu. 16 Ci pentru aceasta am căpătat milă, ca Isus Hristos să arate în mine mai întâi toată îndelunga sa răbdare, spre pildă acelor ce au să creadă în el, spre viață vecinică. 17 Iar Impăratului veciniciilor, neputrezitorului, nevăzutului, singurului Dumnezeu, fie cinste și slavă în vecii vecilor! Amin.

Lupta cea bună.

18 Iți pun înainte această poruncă, copilul meu Timotei, potrivit cu proorociile cari au fost mai înainte despre tine, ca prin ele să te lupți lupta cea buna, 19 având credință și un cuget bun, pe care unii aruncându‐l dela ei, au suferit spargere de corabie în ce privește credința; 20 dintre cari este Imeneu și Alexandru, pe cari i‐am dat Satanei, ca să fie învățați să nu hulească.