Lucrări publicate

(actualizat: 1 martie 2017)

a) volume de autor:

1. Noul Testament de la Bălgrad (1648) și Reforma. Studiu istorico-filologic, Iași, Editura Universității „A.I. Cuza” din Iași, 2017, 253 pag.

2. Cornilescu. Din culisele publicării celei mai citite traduceri românești a Sfintei Scripturi, Logos, Cluj-Napoca, 2014, 424 pag.

3. Dilemele fidelităţii. Condiţionări culturale şi teologice în traducerea Bibliei, Logos şi Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, 320 pag. O nouă ediție, revăzută și adăugită: Determinări culturale și teologice în traducerea Noului Testament, Iași, Editura Universității Iași, 2015 (Ediția a II-a).

b) volume în colaborare:

1. Anca Bibiri, Iosif Camară, Claudiu Coman, Emanuel Conțac, Ana-Maria Gînsac, Octavian Gordon, Gabriela Haja, Dragoş Mîrșanu, Maria Moruz, Mihail Neamțu, Mihaela Paraschiv, Alina Pricop, Ovidiu Sferlea, Elena Tamba, Wilhelm Tauwinkl, Mădălina Ungureanu, Alin Vara, Mihai Vladimirescu, Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars XXIV. Novum Testamentum II: Actus Apostolorum, Pauli Epistolae, Catholicae Epistolae, Iudae, Apocalypsis Ioannis, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2014, 1045 pag.

2. Iosif Camară, Emanuel Conțac, Mioara Dragomir, Ana-Maria Gînsac, Gabriela Haja, Maria Moruz, Elena Tamba, Mădălina Ungureanu, Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars XIII. Isaias, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2014, 468 pag.

c) volume traduse:

1. Matthew S. DeMoss, Dicționar pentru studiul limbii grecești a Noului Testament, Cluj-Napoca, Logos, 2015, 168 pag.

2. C. S. Lewis, Meditații la Psalmi. Traducere din limba engleză şi note, Humanitas, Bucureşti, 2013, 168 pag.

3. C. S. Lewis, Ferigi şi elefanţi. Traducere din limba engleză şi note, Humanitas, Bucureşti, 2011, 147 pag.

4. John Christopher Thomas, Spălarea picioarelor în Ioan 13 şi în comunitatea ioanină. Traducere din limba engleză, Editura „Metanoia”, Oradea, 2011, 214 pag.

5. C. S. Lewis, Surprins de bucurie. Traducere din limba engleză şi note, Humanitas, Bucureşti, 2008, 250 pag.

6. Arthur G. Patzia şi Anthony J. Petrotta, Dicţionar de termeni biblici. Traducere din limba engleză. Logos, Cluj-Napoca, 2008, 156 pag.

7. Gordon Fee, Exegeza Noului Testament. Manual pentru studenţi şi pastori. Traducere din limba engleză, Logos, Cluj-Napoca, 2006, 231 pag.

8. Douglas Stuart, Exegeza Vechiului Testament. Manual pentru studenţi şi pastori. Traducere din limba engleză, Logos, Cluj-Napoca, 2006, 226 pag.

9. Moisés Silva şi Walter Kaiser, Introducere în hermeneutica biblică. Traducere din limba engleză, Logos, Cluj-Napoca, 2006, 350 pag.

10. Stanley J. Grenz, David Guretzki & Cherith Fee Nordling, Dicţionar de termeni teologici. Traducere din limba engleză, Logos, Cluj-Napoca, 2005, 140 pag.

11. John Stott, Puterea predicării. Traducere din limba engleză, Logos, Cluj-Napoca, 2004, 320 pag.

12. David Wang şi Carl Lawrence, Triumful lui Hristos în ţara preşedintelui Mao. Traducere din limba engleză. Editura Colegiului Biblic Est-European, Oradea, 2002, 220 pag.

b) editor/redactor/referent științific:

1. Evanghelia după Matei, ediție bilingvă, traducere inedită și comentariu de Cristian Bădiliță, Editura Vremea, București, 2015, 496 pag.

2. Patrick Nullens, În căutarea binelui, trad. Rodica Vuijsters-Tudur, București ‒ Oradea, Editura Pleroma ‒ Societatea Biblică din România, 2013.

3. Ganea Vasile Romulus, Credincioși legământului. Repere isagogice și teologice în studiul cărții Estera, Cluj-Napoca, Logos/Risoprint, 2013.

4. Evanghelia după Marcu, ediție bilingvă, traducere inedită și comentariu de Cristian Bădiliță, Adevărul Holding, București, 2012, 490 pag.

5. Apocalipsa lui Ioan, ediție bilingvă, traducere inedită și comentariu de Cristian Bădiliță, Adevărul Holding, București, 2012, 442 pag.

6. Şi cerul s-a umplut de sfinţi… Martiriul în Antichitatea creştină şi în secolul XX. Actele colocviului internaţional Sighet, 2‒5 iunie 2011, coeditor Cristian Bădiliță, București, Curtea Veche, 2011, 576 pag.

7. Dimensiunea socială a Evangheliei, coeditor Corneliu Constantineanu, (Suplimentul Teologic al Jurnalului Plērōma, nr. 1), Bucureşti, Editura Plērōma & Romanian Bible Society, 2011, 116 pag.

8. Vasilică Croitor, Răscumpărarea memoriei. Cultul Penticostal în perioada comunistă, pref. John Tipei, Medgidia, Succeed Publishing, 2010, 437 pag.

9. Dietrich Bonhoeffer, Costul uceniciei, trad. din germană de Ligia Taloş, Peregrinul, Cluj-Napoca, 2010, 352 pag.

10. Graeme Goldsworthy, Evanghelia şi Împărăţia, trad. de Adrian Serecuţ, Logos, Cluj-Napoca, 2009, 170 pag.

c) articole şi studii de specialitate:

1. „The Reception of C. S. Lewis in Post-Communist Romania”, în Linguaculture. International Journal of the Iași Linguaculture Center for (Inter)cultural and (Inter)lingual Research, vol. 5, 2014/2, p. 123-141.

2. The Reception of Zechariah 9:9 in the New Testament and in the Early Church, în „Sacra Scripta. Journal of the Centre for Biblical Studies”, vol. 11, 2013/2, p. 181-205.
3. Fidela, o traducere românească fidelă a Bibliei King James (1611), în „Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie”, Lucrările simpozionului naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ed. a II-a, Iaşi, 4‒5 noiembrie 2011, Eugen Munteanu, Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, (editori), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012, p. 101‒119.
4. Sursele predosloviilor la cele patru evanghelii din Noul Testament de la Bălgrad (1648), în „Limba română”, LXI, 2012, nr. 2, p. 175–192.
5. Pastorul luteran Dietrich Bonhoeffer, martir al rezistenţei antinaziste în Germania lui Hitler, în „Şi cerul s-a umplut de sfinţi… Martiriul în Antichitatea creştină şi în secolul XX”. Actele colocviului internaţional Sighet, 2‒5 iunie 2011, coeditor Cristian Bădiliță, București, Curtea Veche, 2011, p. 475‒533.
6. Tradiţia biblică românească. O prezentare succintă din perspectiva principalelor versiuni româneşti ale Sfintei Scripturi, în „Studii teologice”, nr. 2, 2011, p. 159‒245.
7. Influenţa versiunii Segond asupra versiunii Cornilescu 1921 în „Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie”, Lucrările simpozionului naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 28-29 octombrie 2010, Eugen Munteanu, Ioan-Florin Florescu, Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, Sabina Savu-Rotenştein, Mădălina Ungureanu (ed.), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011, p. 122‒145.
8. John Christopher Thomas, Domnia de o mie de ani (Ap. 20:1–10), traducere din engleză, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul 12, nr. 2 (2010), p. 117–139.
9. Efectele vorbirii în limbi, respectiv ale profeţiei, asupra necredincioşilor, conform 1 Cor. 14:20–25, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul 12, nr. 1 (2010), p. 75‒117.
10. The “Lines to the Divine David” and the First Printed Romanian Bible, în „Biblicum Jassyense”, vol. 1, 2010, p. 10‒23.
11. Chrys Caragounis, O biserică de casă în Corint? O incursiune în structura creştinismului timpuriu din Corint, traducere din engleză, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul 11, nr. 2 (2009), p. 9–50.

d) simpozioane, comunicări ştiinţifice, conferinţe, interviuri (selectiv)

1. “Falling away from the Christian faith”: An Echo of Reformed Eschatology in the Bălgrad NT (1648), The Fifth RefoRC Conference, Leuven, 7-9 May 2015.

2. Bible Censorship within the Romanian-speaking Territories during the 19th and 20th Centuries, The 22nd annual conference of the Society for the History of Authorship, Reading & Publishing (SHARP), Antwerp, 17-21 September 2014.

3. “Faith as the Hand of the Soul”: A Reformed Commonplace in the Prefaces of the Bălgrad NT (1648), Simpozionul internațional „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 8-10 mai 2014.

4. Receptarea lui C.S. Lewis în România post-comunistă. Colocviul Internațional The Romantic Rationalist: Life, Joy & Imagination in the Work of C.S. Lewis, 7-8 noiembrie 2013, Universitatea A.I. Cuza din Iași.

5. The Clash Between Peter and Paul at Antioch (Gal. 2:11‒14). Early Patristic Commentators Between a Rock and a Hard Place. Conferința internațională „Peter in Earliest Christianity”, 4‒6 iulie, 2013, The Centre for the Study of Christian Origins. University of Edinburgh.

6. Unsolved Issues concerning the 1648 NT. Is a Scholarly Consensus Possible? Simpozionul internațional „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 30 mai – 1 iunie 2013.

7. Recent Romanian Translations with particular reference to Cultural, Ecclesiastical and Doctrinal Bias, Seminar on Bible Translation, The International Baptist Theological Seminary, Praga, 4‒7 februarie 2013.

8. „Literatură patristică și teologie astăzi”, Colegiul Noua Europă, București, 18 decembrie 2012.

9. Protestant Features of the first Romanian Translation of the New Testament (1648), International Colloquium “Vernacular Bible and Religious Reform”, Leuven, 29 Nov. ‒ 1 Dec. 2012.

10. The Reception of Zechariah 9:9 in the New Testament and in the Early Church, Simpozionul „Messianische/Christologische Texte in Alten Testament und ihre Rezeption im Neuen Testament und in der Patristik”, Centrul de Studii Biblice al Universității Babeș-Bolyai, 8–11 Nov. 2012.

11. „Cum citim Biblia?”, Centrul „Sfinţii Petru şi Pavel”, Bucureşti, 11 ianuarie 2012.

12. „Pe creştinii ataşaţi de Cristos nu-i poţi înregimenta în proiecte ideologice”: o poveste a cultului penticostal, interviu luat de Otniel Vereş, publicat în Cristian Bădiliţă şi Otniel Vereş (editori), Biserici, secte, erezii? Dialoguri fără prejudecăţi despre marile tradiţii creştine, Bucureşti, Editura Vremea, 2011, p. 263-292.

13. „Sfânta Scriptură în context contemporan. Exigenţe ale traducerii Bibliei pentru Biserica secolului XXI”, Bucureşti, 23 noiembrie 2011.

14. „Fidela”, o traducere românească fidelă a versiunii King James 1611, Simpozionul Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 4–5 noiembrie 2011.

15. Pastorul luteran Dietrich Bonhoeffer, martir al rezistenţei antinaziste în Germania lui Hitler, Colocviul Internaţional „Martiriul în antichitatea creştină şi în secolul XX”, Sighet, 2-5 iunie 2011

16. Formarea lui Dietrich Bonhoeffer, premisă a deschiderii sale ecumenice, Centrul de Cercetare Ecumenică, Sibiu, 1 noiembrie 2010.

17. Influenţa versiunii Segond asupra versiunii Cornilescu 1921, Simpozionul Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 28–29 octombrie 2010.

18. Harul costisitor şi ucenicia creştină în teologia lui Dietrich Bonhoeffer, Centrul de Educaţie Creştină şi Cultură Contemporană „Areopagus”, Timişoara, 21 aprilie 2010.

19. Traducerea termenului presbyterion în tradiţia biblică românească, „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 11-14 februarie 2010.

20. Verbul dikaioun la apostolul Pavel şi traducerea lui în tradiţia biblică românească, „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 11-14 februarie 2010.

21. Condiţionări eshatologice în traducerea secvenţei ta chilia ete din Apoc. 20, în tradiţia biblică românească, „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 11-14 februarie 2010.

22. Conceptul de dynamis în scrierile lui Luca, „Raportul dintre Biblie, Tradiţie şi experienţă în spaţiul spiritualităţii româneşti”, Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti, 11 aprilie 2003.

23. Invitat la RVE și la Speranța TV (emisiunea „Academica”, edițiile din 31 ianuarie și 7 februarie 2012).

325 răspunsuri to “About”

 1. DanutM Says:

  Tocmai am descoperit blogul tau. Felicitari si succes.
  DanutM

 2. claudiuvdobra Says:

  „- Mai gasit vrajmasule?
  – Te-am gasit! :)”
  Pana la urma tot am dat de blogul tau!

 3. vaisamar Says:

  Dar ce, era aşa de greu de găsit? 🙂


 4. chiar aseara ma gandeam la tine, ca in felul asta nu o sa mai stai mult prin cultul penti :d sigur, poate ma insel 😀

  as vrea sa-ti propun o colaborare cu revista PASI, dar mi-ar plecea sa ma contactezi pe mail si sa-ti spot spune mai multe. Ti-as fi scris direct in mail, dar nu l-am gasit.

  multumesc.

 5. vaisamar Says:

  Dar ce, tu deja ai părăsit cultul, dacă mă chemi şi pe mine la revista Paşi? 🙂

  P.S. Unlike others, I don’t have a talent for survival!

  1. Alexandra Says:

   Care e diferenta dintre un „crestin de rit ortodox” si un „penticostal”??Penticostalii sunt protestanti ori neoprotestanti??Am nevoie de o mica si fundamentala prezentare a moralismului ce inalta aceasta ramura a Crestinismului Universal! 🙂 😕

   1. Vaisamar Says:

    Sunt protestanți de viță nouă. Pentru o prezentare a moralismului, adresați-vă unui moralist. 🙂

    1. Alex(andra) Says:

     Mai am o intrebare.Penticostalii se boteaza cand sunt bebelusi sau atunci cand ajung la varsta maturitatii? 😕 😐 😮

    2. Vaisamar Says:

     Sper că sunt la vârsta maturității atunci când se botează. 🙂

   2. Oszkar Ambrus Says:

    Diferenta de baza consta ca penticostalii cred in Biblie ca si cuvantul exclusiv al lui Dumnnezeu.
    Si conform Bibliei, mantuirea se primeste doar prin har, doar prin credinta in Cristos, in moartea lui ispasitoare pentru pacatele noastre.
    Prin faptele noastre nu primim mantuire, ci doar prin Cristos, din har, prin credinta.

    1. Olga Says:

     „22. Dar faceţi-vă împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători ai lui, amăgindu-vă pe voi înşivă.
     23. Căci dacă cineva este ascultător al cuvântului, iar nu şi împlinitor, el seamănă cu omul care priveşte în oglindă faţa firii sale;
     24. S-a privit pe sine şi s-a dus şi îndată a uitat ce fel era.
     25. Cine s-a uitat, însă, de aproape în legea cea desăvârşită a libertăţii şi a stăruit în ea, făcându-se nu ascultător care uită, ci împlinitor al lucrului, acela fericit va fi în lucrarea sa. ” Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacob 1, 22-25

 6. Teodora Says:

  Felicitari pentru blog, vaisamar! L-am descoperit prin intermediul unui articol din revista pasi. Nu ma mir de acest fapt, iti cunosc potentialul! Domnul sa te calauzeasca in lucrare!
  Sper sa nu fiu blamata ca sunt singura persoana de gen feminin care comentez aici!
  Ramai in har! Teo

 7. vaisamar Says:

  Ei, cred că mai sunt prezenţe feminine pe blog… 🙂 Mulţumesc de aprecieri. Mult succes şi ţie în tot ce faci!

  1. amena petra Says:

   binenteles cä mai sunt….prezente feminine…
   am väzut in multe locuri din comentariile tale si nu mi-a pläcut numele acesta”vaisamar”..poate are vreun sens,nimic de zis….dar si poza !!….sau sunt eu prea optimistä??!!!…

 8. Dan Says:

  Imi place blogul tau 🙂 Te adaug in blogroll la mine ca sa revin mai des 😀

 9. NicuMeister Says:

  Sunt unul din studenţii dumneavoastra (AN II). La început am intrat pe blog pentru a afla rezultatele examenului,apoi m-am îndrăgostit de el şi acum obişnuiesc să citesc periodic acest jurnal al unui neînfricat profesor penticostal.Mult succes în continuare!

 10. vaisamar Says:

  Mă tem că deja m-am cam „înfricat”, atât de laudele, cât şi (mai ales) de criticile ce mi se aduc… 🙂

 11. Teodora Says:

  Care profesor nu e criticat? sa fim seriosi! Insusi Domnului si Invatatorului nostru, cu toate ca era fiu de Dumnezeu I s-au adus acuzatii si le-a suportat! Oare nu trebuie sa facem noi la fel?

  1. Yeshua Says:

   Draga mea, nu „era fiu de Dumnezeu”, ci Dumnezeu insusi manifestat in trup!!
   Fii binecuvantata! 🙂


 12. imi poti scrie la adresa de mail de pe blog adresa ta de mail, te rog ???

 13. Daniel Bulzan Says:

  Am descoperit intamplator blogul tau si am fost foarte placut surprins. Felicitari si succes. Te adaug la mine pe blogroll!
  Daniel Bulzan

 14. Gabi Says:

  de mult ma framanta ideea unei „Scoli de Gandire” (crestina, teologica, biblica, brainstorming echilibrat cu cercetare stiintifica si dovezi experientiale …). Nu sa o inventez eu neaparat, ci ma framanta gandul ca ar trebui sa existe o astfel de scoala fara steag confesional. Acum nu mai sunt la „scoala” ca sa cred ca pot face parte dintr-un asemenea „grup”, dar ma bucur ca tu, asemenea altor catorva „indrazneti” din tara asta, oferi posibilitatea ca multi tineri sa urmeze inscriptia „Nu-ti lasa creierul la intrare”.
  Domnul sa-ti dea lumina si mijloace, Manu.
  Mult succes!

 15. Gabi Says:

  poate te vei supara pe mine, si pe slabiciunea mea de a forta limitele (te las pe tine sa le dai un nume). Dar as vrea sa te intreb ce parere ai despre filmul „Zeitgeist” (http://video.google.com/videoplay?docid=9072119975796993477), dar mai ales despre ideile pe care le propaga, daca o face. As vrea sa discutam despre asta, daca tu vei considera ca merita. Cred ca e o problema de apologetica. Eu is prea ignorant sa pot oferi altora niste raspunsuri suficient de pertinente unor astfel de problematici. Dar as vrea sa o pot face. Lumea e din ce mai idolatra, necredincioasa, iar spiritul ei ma preseaza si pe mine. Cine ma va scapa …?
  Astept un raspuns din partea ta.
  Multumesc! Gabi C.

  1. Mircea Says:

   „Zeitgeist” – film al anarhistilor. Nu am intalnit o persoana inteleigenta care sa spuna ceva bun despre „documentar”.

 16. vaisamar Says:

  O să-mi notez undeva ideea. Dar urgenţele sunt destul de multe şi la mine şi nu prea ştiu cum să le împac. În general, dacă începe să „ardă” undeva las totul baltă în altă parte şi sar să „sting focul”. Până când izbucneşte în altă parte. Şi tot aşa. Dacă filmul cu pricina o să mi se pară interesant, am să postez ceva despre el.


 17. Salut, Manule. Excelent blogul tau. Ne mai aduci aminte celor ruginiti de limba greaca si de teologie de faptul ca trebuie sa ne mai cizelam la polizorul profilor sau fostilor profi de la teologie. Domnul sa iti binecuvanteze lucrarea!

 18. wes Says:

  Eu am mare nevoie de detaliile tale in traducerile si explicatiile pe care le faci la diferite texte din Noul Testament . Multumesc lui Dumnezeu ca azi am ,,nimerit ” acest blog . Slava Domnului pt inca un roman intelept si frate in Domnul. Domnul sa-ti binecuvanteze tineretea ! (la varsta ta acu 20 de ani eram prof la liceul din Vatra Dornei , ce vremuri ! ). Mult Har de Sus !

 19. vaisamar Says:

  Mă bucur când găsesc pe cineva interesat de acest subiect. Lista cu texte care necesită comentarii este destul de lungă. Numai sănătate şi putere să-mi dea Domnul, că de treabă nu ducem lipsă.

 20. Teodora Says:

  Teodora Ursulica: Vorbe dulci sunt usor de spus, lucruri dragute sunt usor de cumparat, dar oameni de treaba sunt greu de gasit. Viata se termina cand tu incetezi sa visezi, speranta moare cand tu incetezi sa crezi, dragostea se termina cand tu incetezi sa mai tii la cineva, prietenia se sfarseste cand tu nu mai imparti. Asa ca imparte cu cine crezi ca iti este prieten, iubeste fara conditii, vorbeste fara intentii, daruieste fara motive, tine la cineva fara explicatii!! E inima adevaratei prietenii. Sfintele sarbatori de Paste sa va aduca liniste in suflet, multa bucurie, sanatate, fericire si puterea de a darui si ajuta semenii. Nu uita ca destinul SAU a fost “CRUCEA”, scopul SAU a fost “DRAGOSTEA”, motivui LUI ai fost tu! Paste fericit !!! Sarbatori Fericite !!!

 21. Catalin, Says:

  Mai Manu, vad ca si Teodora ti-a scris, nu mai zic de stundetii tai, faina porecla ti-au gasit> google, dar ce ai cu Cioran? Am vazut ca l-ai fi facut praf. Felicitari pentru traducere, deja ma laud cu tine, spor in cele zilnice. Nu uita, la anu serbam 10 ani de la terminarea liceului. diriga si noi toti te asteptam. VAcanta faina ca oricum prelungesti teza/ succes batrane.

 22. vaisamar Says:

  # 21 Stai liniştit, moşule. N-am făcut praf pe nimeni. Cioran e praf numai fiindcă a mers şi el pe „the way of all flesh” (dust to dust and ashes to ashes).
  De porecla „google” nu ştiam. Da’ tu de unde ştii toate astea? Ai „inside information”? Ptiu…
  Cu Cioran n-am nimic. Adică am, dar nu la modul personal. 🙂
  Ne vedem la anu’. Fără doctorat, însă! 😦

  1. Marinel Tuca Says:

   interesant ce scrii,dar pe Cioran sa-l lasi in pace,e prea mare pt.a fi ciomagit,macar de-am mai avea ca el,chiar si pesimismul lui a fost frumos,cu stima multa pt.cunostintele istorice unice,cred,in fam.Contac.

   1. Vaisamar Says:

    Ce aveţi cu Cioran şi cu mine, fraţilor? Unde şi când l-am „ciomăgit” eu pe Cioran?
    P.S. Apreciem ironia cioraniană. „Unice”, zici? 🙂

 23. Dan Says:

  Chiar ca vai s-amar. De cand sunt in casa noua am uitat de tine 😦 . Hai sa ne pupam si sa ne impacam. Multumesc de e-mail 🙂
  Doamne ajuta!

 24. vaisamar Says:

  Fiindcă tot vorbim de uitări, eu am uitat de ce ar trebui să ne împăcăm… Eram certaţi? 🙂
  Mersi de link. Cele mai frumoase „case” sunt totuşi pe WordPress. 🙂

 25. Dan Says:

  He, he, he, nu eram certati, dar cum nu am mai facut o vizita pe la tine… Cat despre wordpress, asa e. Asta folosesc si eu 😉
  Doamne ajuta!

 26. CRESTIN Says:

  nu stiu cine e manu,dar cunosc pe unii care ii scriu,baieti faini,is de acord si sotiile lor cu chestia asta mai lumeasca nitelus…
  Daca ei scriu,inseamna ca fratele cu nume nemtesc trebuie,gindesc,sa fie mai tinaruc,vad ca studentii lui il cam iubesc,chiar si doamnele se tem sa nu il compromita,scriindu-i dulce-dulce,cum numai ele stiu sa o faca…
  Inseamna ca moralitatea acestui domn e neindoielnica,devreme ce pe doamne le ia cu tremurici la propriu,cind sa-l contacteze,sic!
  Asa ca ,domnule Manu,cum va alinta discipolii,tot inainte!
  Eu sa zicem ca as fi o fiinta un pic asexuata,gen deodorant unisex,ca sa pot blogui sau bilbii si cu stimatii frati si cu iubitele sau un pic prea tare iubitele surori,pe ici ,pe colo si anume…in punctele esentiale…
  Pe AZI, AJUNGE,NU CREDEAM CA SI LA PENTICOSTALI E VOIE SA RIZI ,IN BISERICA STIAM CA era,pe timpuri pacat capital,s-a dat dezlegare intre timp,fara canon,distinsi teologi?Sau azi nu e voie de dulce…pa,pa.APROPO,blogul e fain,ce curios[oasa]is cine sinteti,bastinas sau venetic,doar pe la noi multi trecura pe la amvoane,de oarece vreme

 27. CRESTIN Says:

  scuze,acum am citit ,,about”,iata ca potriveste portretul robot pe care vi l-am facut…scuze,domnule profesor,n-am stiut ca sinteti asa mare in grad,iertare pentru impertinenta,a fost o chestie spontana…,tipic penticostala,asa mi s-a dat sa va spun,suflet de profesor…ma bucur ca va vad in poza cu ochii plecati,ceea ce ma face sa cred ca ati luat ,,ad literam „sfatul inteleptului IOV,era si cazul in vara asta calduroasa de dau doamnele aproape tot jos de pe ele,ai mila ,TATA,de ochisorii sensibili la transparente,care dau,deh,nelinisti metafizice,anihilate doar cu post si rugaciune…pa,pa

 28. vaisamar Says:

  # 26 & 27 Ha? Şto vî govorite? Ne panymaiu pa russky! Niet kultur!

  Altfel spus, câmpii îi văd! Dar graţia unde-i?

 29. crestin Says:

  da,se poate vorbi si serios,se pare ca am intrecut limitele,dati-mi un timp de gindire,sa studiez mai atent blogul,care ,de altfel e deosebit de valoros dpdv teologic,literar artistic,al designului.
  Nu sint teolog,nu m-am incarcat cu un asemenea pacat,doar ma bucur si eu de frumusetea sfintilor DOMNULUI,la propriu si la figurat.
  Acum,mai in gluma,mai in serios,am auzit o predica intr-o Biserica greco-catolica,in care preotul afirma ca teologii sint temelia Bisericii,iar aceasta este …talpa iadului…
  Grozav,nu?
  Am stiut atunci ca preotul nu va mai face multi pureci acolo,ceea ce s-a si intimplat.
  E foarte bine sa avem oameni pregatiti ,mai ales daca,iertare pentru discriminare,sint penticostali,evident ca imi apar confratii…
  Chiar ,e paradoxal ca mai exista si penticostali care gindesc,cindva trebuia doar sa iei de bune ce li s-a descoperit altora,mai insuflati,inspirati,eu asa am primit credinta…
  Dar vad ca DOMNUL are si ginditori penticostali si de toate culorile,ca nu e sectant,ca noi.Multumesc pentru a ma fi primit pe blog asa gresit si pacatos,cu voie si fara de voie…pa,pa…IA PANIMAIU PA RUSKI,PA FRANTUZSKI,PA NEMETKI I PA ANGLIISKI,PATAMU STO MNE NRAVIATSA INASTRANIIE IAZIKI,PANIMAETE LI VI,GASPODI PROFESOR?
  Bog BLAGOSLOVIL MINIA S SVAEVO LIUBOVI AMIN!

 30. vaisamar Says:

  Aha, vî gavarite straşnâi pa russky. Oceny haraşo. Ich parle auch a little allemand, mehr franzosisch but mon coeur war lange her gestohlen by English. Pravda!

 31. CRESTIN Says:

  voila,mon ,frere,il y a des poliglotes dans L Eglise Penticostale,praise the LORD,c est tres,tres naturel,parseque notre tradition commence when the crowd received the HOLY ghost[king james version].
  C est magnifique,MONSIEUR LE PROFESSEUR,SOYEZ LE BIENVENU AU TOUR DE BABEL..
  Gott segne und behute Sie,for ever and ever ,amin!
  A TOUT A LA FOIS,ASTA LA VISTA,IL DIO E L AMORE,
  IA ESMI PUTI,ISTINA I JIZNI
  BOG LIUBOVI BE BLESSED
  Ich meine wir haben uns in JESUS verliebt
  ,,Herr,Deine Liebe ist wie Gras und Ufer,wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus”
  Let us sing togethet:
  ,,Weil GOTT in tiefster Nacht erschienen/Kann unsere Nacht nicht traurig sein”
  TAKE care of yourself vous etes tres bien-portant,Dalila is waiting for you into the church,may GOD GIVE YOU patience,self-control,joy in the spirit,I REALLY DO PRAY FOR YOU,as for my 3 little children…pa,pa

 32. crestin Says:

  Si vous etes d accord,on peut parler francais,j aime beaaucoup la musicalite de cette langue etrangere…
  Je me sentirais plus protegee ,parce que il y a tant de monde ,qui connait mon pseudonom,mais,il y a peu de monde qui parles encore francais.
  Do you agree with this ideea?
  Je suis si enchantee de trouver un si beau frere,confrere,parlant plusieur langues etrangeres,etudiant si acharne du NT et VT.
  Gloire au Seigneur pour la place importante ,ou vous travaillez,la lutte n`est pas facile…
  Si jeun,si beau,si instruit,si charismatique,le diable est evidement furieus.
  Mais nous prions pour vous.
  Soit que notre amitie se prolonge jusque Jesus reviendra sur les nuages des cieu.x.. dans le temps infinit!
  Avec l`amour de Jesus,
  le chretien

 33. vaisamar Says:

  Oui, on peut parler le francais. Mais ce que me concerne maintenant c’est le message alarmant que vous m’avez envoye recement. Peut-etre pourriez vous me donner des details? Je suis tres inquiet a present. Pas du temps pour des causerie!

 34. Alexa Says:

  ei, eu am oleac` mai mult noroc decât tine, întrucât la tine eczâstî secţiunea asta unde să mă pot esprima. 🙂
  Blogu` tău apare în blog-roll-ul meu pentru că am dat cândva de el, mi-a plăcut ce am găsit aici şi am vrut să mai revin. fără tam-tam. Critică textuală, pen`că, prin asta m-ai „cucerit”.

  Deci, acum că am mai redus din mirarea-ţi (măcar pe un front din cele toate), găsesc potrivit momentul de a fi şi eu surprinsă… de bucurie. 😉 (ai convins, mâine mă duc să mi-o cumpăr şi eu)

 35. dionisie Says:

  je ne suis pas informaticien,il y a peus de temps que j` utilise l` internet,mais je veux clarifier ce message alarmant.
  Peut-etres il y a un virus dans mon pc ,j `attends a present un informaticien pour resolver cette probleme.
  Ce n`est pas ma faute,EXCUSEZ-MOI POUR CETTE MALENTENDU.
  Soit que DIEU vous benisse!

 36. vaisamar Says:

  # 34 Hm… nu m-aş fi gândit că există oameni care ar putea fi „cuceriţi” tocmai de aşa ceva…
  Ai fost cucerită şi de blogul lui F. Lăiu, după cum bag samă.

 37. Alexa Says:

  da.
  el e o dragoste mai veche 😉

 38. sandazeic Says:

  Tot nu inteleg pilda cu meduza de pe antetul blogului.
  Sa fie oare fata Irodiadei,cu capul lui Ioan BOTEZATORUL in mina?
  Fiind femeie.crimele ma umplu de oroare.
  Nu e cazul,oare sa pui o poza mai linistitoare?
  Oare toti barbatii sa aiba simtul razboiului si placerea extremelor?
  Mai ales ca ,,Sa nu ucizi” e o lege.
  De ce sa se bucure diavolul,ca,uite,si ce a facut el se popularizeaza?
  Eu as pune un bebelus sau o floare sau un peisaj,chiar niste surori candide,o pictura de Tonitza sau Rembrandt,etc.
  De un timp,ma ingrozesc sa mai deschid blogul lui Emanuel.
  Nu e destula suferinta si moarte in Georgia?
  De ce sa exalt crima,nu am gusturi macabre.
  Cu respect,Emanuel,nu e cazul sa-ti dau sfaturi,in fond esti pedagog,profesor pentru novici.
  Ce relevanta are glasul unei femei in blogosfera romaneasca?

 39. vaisamar Says:

  Poza din antet e un „reminder” despre răul latent din adâncul fiinţei umane. Imaginea este din mitologia greacă (Perseu ţinând în mână capul Medusei, pe care o foloseşte pentru a-şi împietri duşmanii). Am ales imaginea pentru că Medusa e un simbol al răului care continuă să ucidă chiar şi când e moartă.
  N-aţi întâlnit oare „sfinţi cuvioşi” care continuă să facă mult rău într-un mod foarte subtil, de o manieră pe care n-o poţi dovedi efectiv ca fiind malefică, dar care produce totuşi neîndoielnic efecte rele? Dacă n-aţi întâlnit, vă recomand călduros „Psihologia minciunii” (titlul engl., mai sugestiv: „People of the Lie”).

  Da, aş fi putut să pun un bebeluş sau o floare, sau un peisaj. Dar viaţa pentru mulţi dintre noi nu e un zâmbet de bebeluş, un câmp cu flori sau un peisaj. Sunt prea negativist pentru un creştin, nu?

  1. amena petra Says:

   „Medusa e un simbol al răului care continuă să ucidă chiar şi când e moartă.”de acord pänä aici dar totusi „sandazeic”avea dreptate cä poza nu e potrivitä pentru un crestin…dar de crestin negativist nici nu am auzit pänä acum… cred cä sunt destule poze care au un simbol reprezentativ pentru un crestin…. nicidecum un simbol ar räului….

   1. Vaisamar Says:

    Or fi, nu zic nu. Dar eu pe acest l-am ales, fiindcă l-am considerat potrivit pentru blogul meu. Cum nu cer taxă de acces pentru blog, consider că şi reproşurile sunt gratuite. 🙂

 40. sandazeic Says:

  Tocmai pentru ca ma confrunt mai dureros decit un duhovnic sau pastor cu rautatea,micimea minciuna,ipocrizia umana…cu corolarul acestora-boala si moartea,as dori,macar pe bloguri sa gasesc seninatate,odihna si pace.
  Uite,daca ai pune un rasarit de soare sau chiar un apus,o copila mirosind o floare,o tinara indragostita de un petec de cer,o maicuta cu un bebelus,sau…chiar chipul unui tinar profesor de greaca,asa,voalat,spiritualizat,sa nu trezeasca …nelinisti metafizice unor ,,ipochimene”[care sa-l considere,,eligibile”…],poate ca ar fi…,,un pas mic pentru om,dar mare pentru omenire”.

 41. Pr. Dorin Says:

  Vai şi-amar, alias Emanuel, frate, dar viaţă nu ai şi tu?!

  Zi şi tu, bă proştilor, sunt baptist, mă cheamă aşa şi aşa, mama mea e florăreasă sau ce-o mai fi ea, nevasta mea e doctoră, eu sunt un animal zburător etc.

  Vezi mă, dragule cum comentează lumea pe
  bloguri când nu are ce face acasă?

  Tu vii la mine şi mă enervezi, vin şi eu la tine şi te…comentez.

  Dar totuşi, nu ar fi bine să te reîntorci mata la Pătrăţosu şi să-i cântţi la cavou până învie când o mai învia?!

  Eu aşa zic…Să stai în banca mata, să nu ne mai vizitezi, pentru că ne e drag rău de tot de şarlatani baptişti de la un timp, încât ne trebuie…emetiral.

  Înţelegi?!

  Pe bune!

  Eu zic să ne mai scuteşti cu întrebările şi să scrii aici tot ce îţi trece ţie prin cap.

  De acord?!

 42. vaisamar Says:

  Părinte, da iute mai suntem la mânie şi grabnic a osândi suflete nevinovate.

  De ce să zicem că suntem baptişti dacă nu suntem?

  Da’ de ce v-aţi supărat? Despre polemica lui Nichifor Crainic cu arhimandritul Scriban noi am citit în „Biserica Ortodoxă Română”, revista oficială a BOR.

  P.S. Spre deosebire de sfinţia ta, nouă nu ne e frică să lăsăm comentariile incomode pe blog. Pe la noi cenzura încă n-a făcut puişori. 🙂

 43. tacere Says:

  Pentru parintele Dorin,
  saru-mina ,cuvioase,
  articolul 19 de la Haga da dreptul fiecarui mirean sa zica oarece.
  Tre sa punem pumnu-n gura cui nu-i ase,,scolit” ca prelatii[prealatii uneori],[ne]sfintii,inaltii[scunzii],fericitii[prea fericitii]?
  Nu sinteti mai sectar ca sectantii?
  Bogdaproste,sfintia voastre ca ma ia cu emetostop[in spiterie asa ii zice in 2008,incercati cind va ia pe invers]

 44. Anna Condor Says:

  …cică: ”Possibly related posts: (automatically generated)”
  Unul dintre postări vine de aici, aşa că te-am băgat de seamă şi te voi citi. Numai bine 🙂

 45. Anna Condor Says:

  oups, am uitat să menţionez de unde sunt 😛
  http://annacondor.wordpress.com/

  Să trăiţi !

 46. vaisamar Says:

  Păi care „possibly related posts”, că site-ul cu „faimoşi” nu e pe wordpress.

 47. Anna Condor Says:

  Ştiu,ştiu. Am uitat să las link cu blogu’ meu (cel cu possibly related posts). Situl cu ”faimoşii” e altă poveste. Fac parte din echipa lor coordonatoare.Sau cum se mai zice… echipa administratoare, chit că situl nu e făcut de mine. 🙂

 48. pursisimplu Says:

  Sehnsucht…you know?
  About everlasting love.
  Blessings.
  Only for free people[in their mind,of course]
  Remember the last Supper:John and EL ELOHE ELOHIM.
  Beautiful moments,full of everlasting love.
  Sehnsucht again,jeune,polyglote,be blessed!

 49. Radu Says:

  Imi place blogul tau!

 50. vaisamar Says:

  Tanx. 🙂

 51. esperanto Says:

  Well,is it esperanto?
  Tanx.
  Nice teacher
  Kind
  Smart

 52. Lee Says:

  Apropo de numele blogului, are vreo legatura cu portughezul ‘vais amar’? Daca nu, atunci de unde si pana unde?

 53. vaisamar Says:

  Vaisamar a fost prima adresa a mea de mail pe yahoo. Am vrut ceva ce era „luat” si atunci am exclamat ceva de genul „e vai s-amar (cu yahoo-ul asta)”. Si imediat mi-am spus: ce-ar fi sa aleg chiar „vaisamar”? Are avantajul ca se retine fara probleme.

  Nu stiam ca in portugheza exista „vais amar”. Sper ca nu inseamna ceva urat…

  1. amena petra Says:

   nu e chiar asa cu numele…
   la fetitele mele le-am pus nume cu semnificatii ca mereu sä-si aducä aminte de carecterului acelei persoane si sä fie si ele asa..:de exemplu pe una o cheamä Abigail,Abigail a fost o femeie inteleaptä….
   imi place cänd gäsesc ceva mai diferit dar nu intr-o directie negativä…
   te mai poti gändi la asta…
   am gäsit pe un site crestin la comentarii multe nume asa mai „negativiste” si ce crezi cä erau….niste tipi ciudati…dintr-o altä sferä…
   nu crezi cä „o razä de soare”sau”unulebun”sau”nutesupara”..e prea lungä lista…ar fi mai potrivit…si totusi pänä la urmä e decizia ta …era doar un sfat…
   prezentarea ta in englezä ai scris-o pentru cei care stiu englezä si ceilalti…..sä invete?ok.dar pänä atunci???!!!sä citeascä altceva?sau?sä plece?sau?…..

   1. Vaisamar Says:

    Contează cine sunt şi dacă am prezentare în română? Dacă o informaţie de pe blogul meu e utilă, e utilă şi fără să ştie cititorul cine este cel care a scris-o.

 54. Lee Says:

  Multumesc pentru explicatie. Pur si simplu, oricat ar parea de ciudat, nu-mi trecuse prin cap :). Iar in portugheza nu inseamna nimic urat- din contra: „vei iubi”.

  Si apropo de blogul in sine, keep up the good [and edifying] work!

 55. elisa Says:

  Citala y Videla cito Crestin imeit” gavarirea”in mnogo yazachi…

  nravitsea menea…haraso…scolco penticosali imeiut this regalo?

  Ia baptista,io creo che no importa decat corason…Bog znaiet

 56. vaisamar Says:

  #Ne mnogo pa rusky gavaryu. Pajalusta.

  Cred că „penticostali” znacit „pietdeseatniki”… 🙂


 57. Nu-ti zic felicitari, desi poate meriti. Iti spun doar…putere sa ai pe mai departe, si „intelepciunea care vine de Sus” sa iti insoteasca slujirea.

  Am sa revin pe la tine.

  P.S. Te voi si adauga in blogroll, pentru a-mi insesni aceaste incursiuni pe aici.

 58. pietdeseatniki Says:

  Glosolalie in ascensiune pe bloguri.
  pietdeseatniki-revival.
  Tanx.
  Corazon.
  Cuore.
  Balisoe spasibo,druzia.
  Ia esmi toliko a little crazy,peut-etre.
  Mne nraviatsia inastraniie iaziki,well,mesdames et monsieurs.
  ,,Smile,tomorow it`ll be worse!”

 59. pietdeseatniki Says:

  Elisa,God knows how many pentecost there are in this vitual area.
  I am surely one of them.
  Be blessed,sister.
  We met some days ago.
  Where?
  Where the cubic word is alive.
  Somebody arouse from Virtual Hades.
  And you said,there are kind christians somewheare.
  Remember.
  Speech in tongues edifies ourselfs.
  Profecy edifies others.
  That`s all.
  That`s the secret.

 60. alexandru nadaban Says:

  fain blog.
  am dat intr-una dintre revistele greco-catolicilor de aprecierea pozitiva a limbajului bibliei cornilescu.

 61. vaisamar Says:

  M-ar interesa şi pe mine acest „feedback” din partea greco-catolicilor. Despre ce revistă e vorba şi din ce an?

 62. lillav Says:

  I have a stupid (kinda) question..esti ruda cu Lili(ana) Contac? 🙂

 63. vaisamar Says:

  So far as I can tell, it is actually very clever. Yes, I am. She is the 6th in line (to the throne…) 🙂 I am the 5th. Do you know her?

 64. lillav Says:

  Da. Nice. So, U’re her brother. Eu si Lili am fost colege de clasa (cred ca am stat si in aceiasi banca la un moment dat :))in scoala generala in liceu si acum ne mai admiram din cand in cand pe hi5. 😛 Is a small world. 🙂

 65. Peace Says:

  Salut,
  As avea o rugaminte. Caut cel mai vechi citat din pilda Bogatul si Lazar. Cine l-a citat cel mai timpuriu si in ce an, regiune.
  Multumesc
  Peace

 66. Peace Says:

  Va rog sa ma anuntati pe mail, daca ma puteti ajuta.
  Ms.


 67. Îmi poţi spune de unde aş putea face rost de cartea fratelui Talpos?

 68. vaisamar Says:

  # 49 Care carte? Că sunt mai multe…

 69. R. Says:

  Ai uitat sa spui cum te numesti in primul rand.

 70. vaisamar Says:

  Se pare că nu sunt singurul… 🙂

 71. R. Says:

  Se pare. Cum facem atunci?

 72. vaisamar Says:

  Atunci? Când „atunci”?

 73. R. Says:

  Am gasit. 🙂

 74. carpe diem Says:

  Din cind in cind imi aduc aminte de tine si ma rog.
  Parca sint mai aproape asa de misterul koinoniei.
  Mai ales de cind cu ratele de la Cambridge,cind am realizat ce usor putem sminti dreapta judecata a preopinentilor,obedientilor ascultatori,cititori,fani,etc.etc.

 75. vaisamar Says:

  Mulţumesc de rugăciuni. Sper că am doar cititori, nu şi „fani”. Un „fan” e un „fanatic”. Să fim „fani” ai lui Hristos, nu ai oamenilor.

 76. carpe diem Says:

  Draga Emanuel,
  Se vede ca te-ai maturizat.
  Un astfel de raspuns am mai primit doar de la Paul Negrut,cind m-am adresat cu ,,stimate domnule presedinte”
  A replicat ferm:,,Sora x,
  Te rog sa-mi spui simplu:,,frate Paul”
  Domnul isi cheama oile pe nume,nu pe functii”
  M-a impresionat,recunosc,modestia raspunsului.
  Asa cred ca sade bine unui slujitor.
  Atunci,ramii cu bine ,plecat inaintea Preainaltului.

 77. R. Says:

  : )))) poate sora chiar are fani. impresionant foate gestul fratelui presedinte paul negrut.

 78. vaisamar Says:

  Prietene, ce-ar fi să dai o adresă de email validă atunci când laşi comentarii? Altminteri va trebui să-ţi suspend următoarele contribuţii.

 79. R. Says:

  deloc prietenesc imi pare tonul dvs.

 80. Dan Says:

  #80 Care ton ca nu a vorbit nimeni. Aici doar citesti. Asadar, cine esti? Ca si pe mine m-ai facut curios.

 81. pax Says:

  R.,te informez ca Paul Negrut are ceva care nu e chiar pe toate gardurile.
  E de moda veche achizitia si se numeste simplu:,,bun simt”
  Mai are si modestie si chiar se asorteaza bine cu elocinta,buna pregatire teologica si eruditia domnului profesor.
  De la inaltimea pozitiei domniei sale a binevoit sa-mi raspunda cu calm si buna cuviinta.
  Desi nu ii scrisesem laudativ.
  Fiindca,draga anonim R.,INTR-O SOCIETATE PLURALISTA,in postmodernism,a nu fi de acord cu celalalt nu te transforma ad-hoc in bigot,canalie,sarit de pe fix.
  Nu,e dreptul fiecaruia sa-si spuna opinia,desigur,fara atac la persoana.
  Domnia ta,R. AR FI CAZUL SA APROFUNDEZI REGULILE DIALOGULUI,REAL SAU VIRTUAL.
  Spre a avea si domnia ta harul de a intra in rindul rasei homo sapiens.
  Pina atunci,carpe diem,traieste si vorbeste cum te taie capul,oricum,tu pe toate le stii si orice poti contesta.

 82. DanutM Says:

  Felicitari, Manu, pentru trecerea pragului de 100.000 de accesari (er drept, m-am trezit cam tirziu; ce sa fac? sunt alergic la cifre 🙂
  Nu te ispiteste o analiza lucida a acestei prime etape de blogging? Cred ca ar fi interesant.

  1. Vaisamar Says:

   Mă tem că n-am creier de sistematician. Mă pricep să disec bine firul în 14, dar când vine vorba să trag concluziile, nu mai merge la fel de bine. Plus să sunt şi eu „structural leneş” 🙂


   1. Un omulet care scrie si posteaza mereu pe blog articole si idei nu poate si nu are nici macar umilul drept de a se considera “structural leneş”.
    Exista persoane care nici macar din bun-simt nu tehnoredacteaza o lucrare corecta cel putin din punct de vedere gramatical. 😥
    Cand am vizualizat pentru prima data o fotografie cu autorul, m-am gandit ca acesta poseda un simt al exactitatii si al realului care il face sa fie un fin contabil sau un informatician meticulos.Eu percep de obicei indivizii cu profil fizionomic veveritesc drept fiinte rationale si cerebrale,ei dezvaluind publicului o imagine usor distantata de“structural leneş” prototipul temperamentului melancolic sau vulcanic.Nu stiu,eu nu pot crede ca o fiinta umana care publica atatea recenzii sau posturi este delasatoare sau comoda.Nu doresc si nici nu ar trebui ca subaprecierea sa-si aiba locul aici. 🙂 Si modestia isi are rolul ei,insa nu atunci cand duce la substestimarea calitatilor persoanei (pe) care o infatiseaza. ❗

    1. Vaisamar Says:

     :)))
     Cei care nu tehnoredactează sau nu scriu corect gramatical sunt „structural agramați”, de bună seamă. 🙂


    2. ” 🙂 ))
     Cele care nu tehnoredactează sau nu scriu corect gramatical sunt „structural agramați”, de bună seamă.”->Am zis ceva amuzant? ❓ Doar o parere subiectiva si usor ludica daca e sa privesti ca simplu si naiv observator toata aceasta descriere.Oricum,desi am pastrat in minte impresia spontata creata de stimului intaiului contact vizual,imaginea lui Emanuel Contac nu exista in memoria encefalului meu. 😦 Nu stiu ce s-a imtaplat!

    3. Vaisamar Says:

     Nu, am chichotit eu la ce ai spus. Unii nu scriu corect nu fiindcă știu, dar sunt lenești, ci fiindcă nu știu.

 83. DanutM Says:

  Asa-i cu moldovenii. Si eu sunt unul. Mie unul mi-a folosit efortul.


 84. Am descoperit blogul tau si mi-a placut foarte mult.De ce insa „vaisamar”?Ce mai face tatal tau,pe care il apreciez mult?

  1. Vaisamar Says:

   Aşa cum am mai spus, „vaisamar” a fost parte din prima mea adresă de email şi a rămas un fel de „brand”. De ce „vaisamar”? Pentru că în Românika sunt atât de multe lucruri „vai şi amar”. Tatăl meu e acelaşi evanghelist energic (cu specializarea „înmormântări”) de acum 20 de ani… 🙂

 85. aurel Says:

  ma gandeam ca „vaisamar” suna un pic frivol pt. un intelectual,pentru un profesor.”Dar acum vei vrea cu oaste si razboi ca sa ne certi…”

  1. Vaisamar Says:

   Nu vreau să fiu perceput exclusiv ca un intelectual şi un profesor. Blogul meu nu e un blog de profesor. Sau nu e numai un blog de profesor. E blogul unui om cu anumite preocupări, opinii şi interese. Ce intelectual român face comentarii la „Capra cu trei iezi”?
   Ştiu că „vaisamar” sună a neseriozitate. Dar şi aşa mi se spune că sunt un om prea serios…


 86. As vrea,daca se poate, o traducere care sa dea mai multa claritate versetelor:Matei 24:34,Luca 16.9,1 Timotei 5:24,Iacov 5.3….

  1. Vaisamar Says:

   Voi încerca să mă ocup de ele în zilele următoare şi am să revin cu o postare sau mai multe.

 87. Mircea Says:

  Salut Manu :). Sunt Mircea, cel care te-a avut „protector” in timpul excursiei in Israel (martie 2008). Ma bucur ca te-am gasit pe blog desi a fost DIN PURA INTAMPLARE. DEsi nu ti-am citit inca niciun articol, te cunosc din cele 8 zile de excursie. Inca odata iti multumesc „pentru ajutorul dat”. 🙂

  PS: Sper ca o sa ne mai intalnim candva.

  1. Vaisamar Says:

   Mircea, parca m-ai mai gasit odata, citind postarile din seria „Jurnal de Israel”. Multumesc pentru „protectorat”. 🙂

 88. Runcan Says:

  „SCRIBERE est agere”

  Indraznesc sa imi las si eu cele cateva randuri. Sunt un turist al acestui blog/site si din moment ce gasesc motive suficiente sa ma reintorc cu regularitate…(in loc de compliment 🙂
  -apreciere-

  Exista un site: http://www.avpublications.com/avnew/resources.html

  …ce se ocupa cu diversele traduceri ale Bibliei in limba engleza. Din curiozitate, am comparat traducerea Cornilescu cu unele traduceri mai recente ale Bibliei in limba engleza. Am fost destul de surprins sa constat ca si editia Cornilescu veche are anumite versete care par sa excluda diverse cuvinte pe care traducerea King James le-a pastrat, iar unele se gasesc si in traducerea ortodoxa. Cum explicati acest fenomen? Ar fi cazul si timpul sa avem o traducere revizuita a Scripturii in romana?

  http://www.avpublications.com/3_catalogue/nabv/nabv_html_tract.htm

  Multumesc!

  1. Vaisamar Says:

   Ar trebui sa luati cateva exemple si sa explicati in ce privinta Cornilescu exclude cuvinte pastrate de KJV. Care sunt consecintele acestui fenomen? E bine, e rau?
   Autorul site-ului respectiv este exponentul ideii de KJV only. El considera ca versiunile moderne sunt „coruperi” deliberate ale Bibliei. E o perspectiva cam radicala si nu pot fi de-acord cu ea. Cred ca versiunile mai noi sunt si ele utile fiindca innoiesc limbajul biblic.

 89. Runcan Says:

  „scribere est agere”

  Apreciez promptitudinea raspunsului! Din pacate rutina nu imi permite sa raspund mai repede postului. Da, e adevarat ca ar trebui sa ofer exemple legate de primul post, si pe viitor am sa lucrez la aceasta. Insa, momentan revin cu o chestiune, la care lucrez personal, si parerea dumitale e binevenita.
  In Geneza 1:26 in limba engleza (circa 5-6 traduceri citite de mine) se pastreaza cuvantul „image” iar corespondentul in romana e „chip”. In traducrea Latina Vulgata, corespondentul este „imaginem”. In ce masura ar fi „chip” diferit de „imagine” in contextul mentionat? Imagine cu sens de expresie, reprezentare strict grafica = cu chip, in sens figurat, expresivitate, sau referire doar la Trinitatea Dumnezeirii vis a vis de trinitatea omului?

  Multumesc!

 90. Cristian Says:

  Stiti ceva de aparitia in limba romana a editiei franceze „Humanistes du bassin des Carpates. I. Traducteurs et éditeurs de la Bible”, de István Monok et Edina Zvara avec la collaboration d’Eva Mârza, Brepols Publishers
  n. v., Turnhout, Belgium, 2007, 377 p. Eu nu am cunostinta, poate ma ajutati dvs.

   1. Vaisamar Says:

    Cartea este destul de specializata. Nu prea cred ca exista planuri de a o traduce, mai ales acum, cand editurile trec prin probleme financiare.

    1. Eva Marza Says:

     Nu a existat o propunere de a se traduce cartea in limba romana. Proiectul apartine directorului Bibliotecii Szechenyi de la Budapesta. Ar trebui sa urmeze si partea a doua, care a fost elaborata odata cu prima.

    2. Vaisamar Says:

     Stimată doamnă Eva Mârza, mulţumesc pentru informaţie. Dacă nu vă cer prea mult, aş vrea să fiu anunţat cu privire la cealaltă parte, despre care spuneţi că urmează.

 91. aurel Says:

  Numeri 7:10-„tarnosirea”altarului.De ce nu „sfintirea”,”dedicarea” ca in toate celelalte versete din Numeri?

 92. Ionut Says:

  Cred ca trebuie sa schimbati varsta in articolul „About”… 🙂 La multi ani si multa binecuvantare in tot ceea ce faceti. Ionut Chirita

  1. Vaisamar Says:

   Văd că nu pot face un pas (mai departe în viaţă) fără să fiu monitorizat cu atenţie. Mulţumesc de urare. 🙂

 93. Eugen Says:

  Salut! As avea o rugaminte: ai putea, te rog, sa-mi spui ce materiale exista pe tema „istoria traducerilor in limba romana a Scripturii”? Trebuie sa fac o lucrare semestriala pe acest subiect. Marius Ban mi-a spus sa apelez la tine. Multumesc in avanas! Numai bine!

 94. Dan Matei Says:

  V-ași trimite o carte despre europeana.eu, dacă v-ași sti adresa.

  dan Matei

  1. Vaisamar Says:

   Aştept cu interes cartea. Mulţumesc mult.

 95. aurelchibici Says:

  Felicitari pentru obtinerea doctoratului.Ma bucur pentru tine si sa fie intr-un ceas bun!

 96. David Damian Says:

  Am crezut ca esti Catolic dupa primul raspuns pe care l-ai dat in bloggul RM. Desigur, orice om cu putina educatie stie cind sa se opreasca din argument. Eu m-am oprit!!.
  Felicitari pentru obtinerea doctoratului. Nu ma surprinde ca tea suparat postarea mea pasionala. Si mie imi place sa fiu de centru , insa de centru nu generezi reactii. Asta e problema in politica deoarece in credinta totul ar trebui sa fie bliss.
  Intrebarea mea sincera este, de vreme ce si eu am studiat in facultate aici un sigur trimestru World Religions, intareste credinta in Dumnezeu atita educatie?
  Desigur nu voi putea crede un raspuns pe blog.
  God bless you , you do a good job at jabbing extremist!!

  1. Vaisamar Says:

   🙂 Nu sunt catolic. I’m merely a Christian. Încerc să ţin „dreapta credinţă”. Fiindcă mi-am dat seama că ar trebui să mă pun în temă cu Inchiziţia, m-am apucat să ascult un curs special :). http://www.amazon.com/gp/product/B001JHT8A6?ie=UTF8&tag=methoumefeata-20&linkCode=xm2&camp=1789&creativeASIN=B001JHT8A6
   Postarea ta nu m-a supărat. Nu cred că un dialog pe teme istorice trebuie să izvorască din supărări. Adică putem discuta pe anumite subiecte fără ca discuţia de pe poziţii diferite să însemne că suntem „supăraţi”.
   Cunoaşterea, dacă luăm aminte la ce scrie Sf. Pavel, mai mult îngâmfă, decât întăreşte credinţa în Dumnezeu. Dar are grijă Dumnezeu să ne mai jumulească de îngâmfare, atunci când ne luăm năsucul la purtare din pricina prea multei (credem noi) cunoaşteri.

 97. V. Smerica Says:

  Salutare! Am o rugaminte daca se poate. Am o Biblie veche din familie si as vrea sa stiu mai multe despre ea. Nu cred ca este sinodala dar nici traducerea Cornilescu nu e. Am scanat cateva pagini si as putea sa vi le trimit prin E-mail. Pe pagina dintre Vechiul Testament si Noul Testament scrie:”TIPARIT CU SPESELE SOCIETATII BIBLICE BRITANICE”
  Multumesc foarte mult!
  Raspunsul tau este foarte mult appreciat!

 98. Alin Cristea Says:

  Scos-ai un articol de pe blog?

  1. Vaisamar Says:

   Da, după cererea de iertare.

 99. Camix Says:

  Dragă Manu,
  să te ţină Domnul sănătos, să îţi poţi continua proiectele, la fel ca scrierile pe blog, să ai un an roz, gri şi transparent şi pe mai departe! Toate la un loc, dacă se poate. Roz pentru fericire, gri pentru nuanţare – acolo unde va fi nevoie – şi transparent pentru comunicarea cu ceilalţi! La mulţi ani.

  1. Vaisamar Says:

   Camix, mulţam de urări. Roagă-te pentru încheieturile mele de la mâini, că dactilografierea în condiţii neergonomice poate duce la probleme cu articulaţiile. Un an binecuvântat şi ţie!

 100. eLioR. Says:

  nu poti face setari in site, ca odata dand clik pt vizualizarea unui comentariu, sa nu mai fie nevoie sa se revina pe home ca sa poti vedea lista cu restul comentariilor pt a le putea citi? asa cum este de exemplu pe site la Marius Cruceru sau la Dyo Bodiu? un fel de navigare din comentariu in comentariu.

  1. Vaisamar Says:

   De făcut cred că le pot face, numai să ştiu cum. Întrebaţi-i ce secret au. 🙂

   1. Camix Says:

    Nu se poate. E vorba de tema de blog aleasă. Tema aceasta nu permite vizualizarea aceea. Doar dacă alegi altă temă şi testezi dacă se vede chenarul dreapta/ stânga la fel şi pe home, şi pe post.

 101. Chris Prunean Says:

  Greetings from Southern California,

  Emanuel mă bucur mult de slujirea ta la ITP și în comunitatea penticostală românească. Am întâlnit pe fr Constatineanu astăzi la noi la biserică, Bethel Romanian Pentecostal Church în Stanton, CA (zona Los Angeles) și ne-a spus lucruri frumoase despre tine și ITP. We were happy to be able to support the work God is doing there. I’m excited to read your blog and perhaps comment from time to time.

  sincerely
  Cristian Prunean, MD

  1. Vaisamar Says:

   Mulţumesc de semnal şi de susţinere. Feel free to comment whenever you feel like. 🙂

 102. Petre Says:

  O intrebare off-blog: cum putem afla daca exista o biserica penticostala/evanghelica in Sevilla, Spania ? Google nu stie. Multumesc

 103. DanutM Says:

  Exista, din cite stiu, chiar mai multe biserici penti romanesti in Sevilla si in jurul acestui oras.

  1. Vaisamar Says:

   Dănuţ, mulţumesc că răspunzi tu în locul meu. Întrebarea a trecut pe lângă mine. Sunt acum în focul unor polemici nu tocmai uşoare, după cum vezi. Citez dintr-un comentariu care mă vizează, comentariu lăsat de un ins pe un blog evanghelic: „Sa va fie rusine de tupeul unor vorbe mascate de obraznicia religoasa de a spune vorbe nepotrivite despre unul din batranii bisericilor baptiste din comunitatea evanghelica din tara noastra!”

  1. Vaisamar Says:

   Am uitat să întreb: trebuie cumva să-mi dau cu părerea despre subiect?

 104. Alin Says:

  Eu doar „te-am informat” despre acest subiect. Poate ai mai vazut clipul, poate nu. Legat de a-ti da cu parerea, aceasta este deja alegerea ta.
  Te salut.


 105. Stimate domn,

  Sunt arhitectul informațional al comunității virtuale adresate specilițtilor din domeniul bibliologiei și științelor informării Kosson accesibil de la http://www.kosson.ro.
  Am luat contact cu blog-ul dumneavoastră mediat de lectura soției, care mi-a semnalat câteva puncte de interes pentru mine.
  Mi-ar face plăcere dacă ați publica un articol în cadrul comunității noastre care să sintetizeze experiența dumneavoastră desprinsă din contactul cu instituțiile de cultură și cult din România. Ați putea trimite un mesaj specialiștilor din domeniu care citesc site-ul comunității și mai mult de atât, mi-ar face o deosebită plăcere dacă s-ar realiza un dialog între așteptările utilizatorilor (membri ai sferei de cercetare, precum sunteți dumneavoastră) și oferta instituțiilor. Dincolo de tristețea pe care o desprind din câteva posturi de pe blog, am încrederea că povestind tihnit și cu dorința depășirii experiențelor amare, am convingerea că un astfel de articol, va da de gândit și poate va avea șansa să pătrundă acolo unde este necesar pentru a schimba lucrurile în bine.

  Am înțeles că sunteți implicat, dincolo de activitatea editorială, în diverse activități de digitizare. Vă felicit și vă invit să împărtăți experiența dumneavoastră cu membrii comunității noastre.

  Cu stimă,

  Nicolaie Constantinescu,
  Arhitect Informațional, Comunitatea Kosson
  http://www.kosson.ro

  1. Vaisamar Says:

   Vă voi răspunde pe email.

   1. Vaisamar Says:

    Sper să pot scrie textul promis. Am tot amânat, din cauza unor urgenţe.

 106. me Says:

  Vad ca ai deja multe grade ,pe toate planurile si multumescDomnului pentru inaintarea ta

 107. me Says:

  Vad asa o crestere spirituala
  pe zi ce trece si ma bucur
  pe acest blog racoros

 108. me Says:

  Asa,cind sunt cu inima grea
  ma intorc asa,
  ca dupa o gura de aer nealterat
  pe paginile astea

 109. Sanda Zeic Says:

  Apoi mai zic si cate o rugaciune,
  ca e nevoie e sa ne poarte cineva in inima pina la tronul harului.
  Rasplata sa iti fie deplina!

 110. mitica Says:

  Fr. Emanuel, m-ar intresa parerea dv. despre traducerea NT. de catre Olimpiu Cosma.
  Cred ca cel putin ati rasfoit prin el .
  [ astept un raspuns pe e-mail -in limita timpului disponibil.]
  multumesc

  1. Vaisamar Says:

   Vă scriu aici, fiindcă e vorba de un răspuns scurt: nu am citit traducerea NT de Olimpiu Cosma, dar m-ar interesa să o citesc. Unde şi când a apărut? Presupun că e foarte „latinizantă” în vocabular. Cu Olimpiu Cosma am stat cândva de vorbă la telefon despre versiunea Cornilescu. Cred că acum 2 ani. Poate şi mai bine. Spunea că are de gând să publice prima ediţie a NT Cornilescu (1920). Nu ştiu dacă l-a mai publicat.

 111. mitica Says:

  -Noul Testament 1993
  editura CLV- posibil sa mai aiba exemplarea [?]

  Editura si libraria Agape -fagaras jud brasov
  http://www.edituraagape.ro/
  http://www.edituraagape.ro/index.php?aux_page=aux1

  scriu aici [fara diactrice] v11-12
  Cand eram copil,vorbeam ca un copil,gandeam ca un copil;
  cand am devenit barbat,am inlaturat ce era copilaresc .
  Caci acum vedem ca intr-o oglinda, in chip neclar;dar atunci fata in fata.Acum cunosc partial;dar atuncivoi cunoaste asa cum am fost si eu cunoscut.


 112. […] Weblog, Cu drezina, Frică şi cutremur, Laurentiu Balcan, Lumea adam(a)ică, Marius Cruceru, Methoughts, mefeats and medefeats, Pasarea Phoenix Remixed, Paşi spre lumină, Persona, PERSPECTIVE CRESTINE, Popas pentru […]

 113. fulga777 Says:

  I have just found out about your blog. I have heard about you in the recent past. I am glad to be able to make contact with you. I am also happy to finally meet someone that is ἰσόψυχον with me, although not necessarily in doctrinal affiliation, but at least professionally. I am sure you know what I mean. I am pastor and theologian and I specialize in Biblical (Greek) exegesis and hermeneutics. I also have studied extensively Biblical linguistics and Grammar. I did not have time yet to look through your blog, but I will do so in the future. I have just invited you as friend on Face Book. Please accept my invitation, if, of course, you do want κοινωνιαν εχομεν μετ αλληλων. I live in Seattle, Washington. I am an assistant/teaching pastor at Elim Christian Church.

  1. Vaisamar Says:

   Hello, I added you to my list of friends. Glad to meet other biblical scholars. Especially of Romanian descent! 🙂


 114. Hei, Vaisamar…salut :))) Aveti cumva vre-o/vreo exegeza mai amanuntita, mai specifica, sau poate vre-o dizertatie pe 1 Corinteni 14 prin preajma pe acolo…ca tot esti bibliotecar? Ms

  1. Vaisamar Says:

   Eu sunt abia director de bibliotecă. Poate cu vremea o să învăţ meserie şi o să ajung şi bibliotecar, cum zici!
   „Vre-o dizertaţie” nu avem. Avem „vreo disertaţie”. Dar nu împrumutăm decât la persoane care scrie corect limba română!

 115. mircea Says:

  Buna,
  Sunt un tanar pasionat de studiile biblice. Am audiat azi lucrarile simpozionului desfasurat la ITP si am fost placut impresionat de deschiderea manifestata de participanti fata de acest subiect destul de putin cunoscut si dezbatut la noi in tara. Felicitari pentru organizare. Felicitari D-le Emanuel Contac pentru titlul de doctor si pentru teza publicata in aceste zile.
  Am cautat pe site-ul SBIR-ului Biblia scoasa de colectivul de traducatori din cadrul acestei institutii, pentru a o achizitiona, insa acolo apar doar codurile Biblilor, nu si autorii acestora. Daca m-ati putea ajuta cu o informatie, v-as ramane indatorat. Va multumesc si va doresc mult ajutor de la Dumnezeu in lucrarile Dvs. viitoare.

  1. Vaisamar Says:

   Mulţumesc de urări şi de felicitări. Eu am comandat NT interconfesional (nu există încă Biblia întreagă) sunând la SBIR. http://www.societateabiblica.ro/Files/comenzi.html
   Luaţi legătura cu ei şi spuneţi că doriţi NT interconfesional publicat în 2009. Este singurul, aşa că nu e loc de confuzii.

 116. mircea Says:

  Va multumesc mult pentru informatii. Am facut comanda prin e-mail, deoarece la telefon nu raspunde nimeni azi. Sper sa-mi onoreze comanda.
  Ma bucur sa va scriu pe acest blog. Am sa va destainui o tema la care lucrez in acest moment; este o tema (interesanta) pe VT: Profetii si Legea lui Moise (Reflectarea Torei la Profeti). Am cautat studii pe aceasta tema si n-am prea gasit (evident, n-am gasit nimic in limba romana, pe aceasta tema, in mod concret, dar nici la biblistii straini). Am gasit insa, pe net, 2 titluri de carti la obiect: W. Zimmerli-La Loi et les Prophetes si :R.V. Bergren-The Prophets and the Law, carti valoroase (am citit recenziile pe net si in reviste teologice). Din pacate, lucrarile nu le-am gasit in bibliotecile din Romania, iar la librariile online din afara sunt foarte scumpe (daca socotim si taxele de expeditie). Inca mai fac „sapaturi” sa gasesc volumele la preturi cat de cat rezonabile (a se citi „la buzunarul romanului”).
  Daca cunoasteti -Dvs. sau altcineva- modalitati de procurare a acestor titluri, ori locatii unde se pot consulta si fotocopia, va rog respectuos sa-mi scrieti, as fi foarte interesat sa aflu. Orice informatie mi-ar fi de folos. Va multumesc anticipat. Felicitari pentru blog.
  Dumnezeu sa va binecuvanteze munca si viata.

  1. Daniela Says:

   Astazi mi-a fost recomandat acet Blog si am citit cat am putut pe diferite teme sau link-uri din aceasta pagina si am ajuns si aici ! Nu stiu daca mai este de actualitate, dar Mircea daca inca ai nevoie de cartea in engleza R.V. Bergren-„The Prophets and the Law” o pot comanda pe Amazon si daca imi dai adresa ti-o pot trimite ! http://www.amazon.co.uk/gp/offer-listing/B004X1L6J6/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used


   1. Ma bucur ca Dumnezeu mi-a trimis pe cineva sa ma ajute. Slava Lui ! Multumesc pentru oferta, mai este de actualitate, nu am finalizat inca studiul si nu am gasit cartea. Pe limk-ul trimis apar doua preturi: unul mai mic, zic eu ca e pentru romani (cca 22 lire sterline) si celalalt foarte mare, cred ca e pentru occidentali. Bineinteles ca l-as alege cel mai mic, chiar daca convertit in lei inseamna mult pentru noi. Eu mi-am inchiriat mai nou o casuta postala la oficiul de care apartin in Cluj, pentru a primi in siguranta coletele (am avut surprize neplacute in trecut, cu primirea lor la domiciliu, nu am fost avizat de sosirea lor, in cateva randuri). Adresa de corespondenta este: Covaci Gheorghe Mircea, OP 15, CP 10, Cluj-Napoca, cod postal 3600, jud. Cluj. Adresa mea de e-mail este mircea.covaci@yahoo.com. Daca doriti va pot da si nr. meu de mobil, dar nu as vrea sa-l fac public pe blog, ci eventual pe o adresa de e-mail. Astept un mesaj de raspuns.
    PS: Citesc cu placere comentariile biblice, prezentarile de carte noua si de evenimente crestine care apar pe acest blog si apreciez competenta, echilibrul si deschiderea moderatorului lui (pe care il felicit si cu aceasta ocazie, Domnul sa-i dea sanatate si putere de munca in continuare). Sper ca si Dvs. veti descoperi multe lucruri si teme interesante de discutie pe acest blog, in orice caz nu va veti plictisi citindu-le.

    1. Daniela Says:

     Cu mare placere ! Moderatorul (multe multumiri pentru facilitate si rapiditate) ne-a trimis mesaj aseara, la amandoi, pe email-urile personale, sa ne puna in legatura ! Oricum in cazul in care nu ai primit mesajul de la el, adresa mea de email (la servici) este DStaicu@ccc.gr (nu doresc sa o fac publica pe cea personala, in email-ul de la modrerator apare si adresa personala) . Cartea pe Amazon nu este noua chiar daca pentru aceeasi carte sunt 2 preturi diferite, dar eu am comandat de multe ori carti folosite si au fost excelente, iar pretul nu este unul pentru romani si unul pentru occidentali ci cele 2 persoane care vand cartea au pus preturile dorite pentru a o vinde. Am comandat-o deja si mesajul lor automat spune ca v-a sosi intre 23 August si 5 Septembrie, eu cred ca v-a veni cu mult mai repede, oricum o voi trimite la adresa data, de corespondenta, in aceeasi zi cum o voi primi si te voi anunta.

 117. Adina Says:

  Salut. Rasfoind prin cartea lui Ieremia, am dat peste un pasaj care mi-a captat atentia. Ca sa fiu mai precisa, despre Ieremia 31:16 si in continuare, e vorba. Vorbe dulci si incurajatoare de la Domnul catre pacatos. So far so good, dar unde mi se opresc ochii, pentru a nu stiu cata oara? Peste versetul 22, si anume „Caci Domnul face un lucru nou pe pamant: femeia va peti pe barbat.”
  Iar am inceput sa despic firul in 4 si sa imi pun mintea (de tanara lipsita de experienta in petit) la munca. Fara rezultat, asa ca am hotarat sa iti cer parerea. Deci, care e parerea ta? Lumineaza-ma. Multumesc anticipat.

  Noapte buna sa ai!

  1. Vaisamar Says:

   Ieremia 31:22 e un verset dificil. Treaba cu peţitul e doar una dintre interpretările posibile. Nu cred că femeile ar trebui să-şi ia un argument din acest verset pentru a-i lua cu asalt pe bărbaţi. Mai jos e o posibilă gamă de interpretări.
   .
   Some propose that the “new thing” is a woman who protects a man. Thus it describes a physically weaker partner surrounding and sustaining a stronger one (so Harrison). A second proposal is that “Virgin Israel” returns to the Lord (so Hyatt). A third one is that the words refer to the security Israel will enjoy so that the women will be able to protect the nation in case of attack, allowing the men to be occupied with their work (so Cundall). A fourth view is that, though the Lord has embraced the woman Israel in love, the latter days will witness a situation in which the woman Israel will seek after and embrace her lover, the Lord (so Jensen). A fifth view suggests that the woman will propose marriage to the man; that is, Israel will seek union with the Lord. This requires the translation “a female will turn into a man”—viz., she becomes of manly character, no longer hesitant in returning to God but resolute in doing so (so Freedman). A sixth view is that Israel will overcome the power of the Gentiles (so H.A. Ironside, Notes on the Prophecy and Lamentations of Jeremiah [New York: Loizeaux Brothers, 1946], ad loc.). Finally, some interpret the verse to mean that Israel, weak as a woman, becomes superior to the strong Babylonians (so Calvin, though he agrees with the Fathers that it refers to the Virgin Birth). With such an abundance of interpretations, it is foolhardy to be dogmatic about the meaning of these puzzling words. On the whole, it seems best to take them as a proverbial saying about something amazing and hard to believe.

   1. Adina Says:

    Perfect. Nu m-as fi gandit ca ar avea atatea interpretari, de asa mare varietate; cum scrie in pasajul in engleza, puzzling words. Iti multumesc frumos pentru raspuns.

 118. C.D.G. Says:

  Poate stiai deja despre link-ul asta, dar…


 119. Vad ca nu esti un troll, ci un cetatean preocupat de mai binele tarii, ca si mine.

  Dinica

  P.S. Asum ca esti acelasi cu cel care a semnat Vaisamar la The Economist. Dp

  1. Vaisamar Says:

   Nu cred că am semnat nimic în The Economist. Ai un link, ceva?
   Ce este un „troll”?

    1. Vaisamar Says:

     Nu sunt eu atât de deștept ca să-mi dau cu părerea în The Economist. 🙂
     În final, s-ar putea să fiu un „troll”.

 120. Cristi Says:

  Emanuel,
  cum as putea gasi adresa ta de e-mail ?

  Fii binecuvantat!!!

  1. Vaisamar Says:

   Orice comentariu de pe blog ajunge in email.

 121. Cristi Says:

  Ok, insa voiam sa iti trimit un email cu caracter privat…

 122. danul77 Says:

  te rog scrie un articol despre rusali,as fi curios sa-ti aud parerea,multumesc

  1. Vaisamar Says:

   Adică mai exact ce să spun despre Rusalii?

 123. danul77 Says:

  ma refeream la botezul cu duhul sfint,dar mai scurt pozitia penticostala in contrast cu cea baptista. P.S.Am citit de recent pozitia lui Martyn Lloyd Jones


 124. […] = Conţac Emanuel, lector universitar al catedrei de studiul Vechiului şi Noului Testament a Facultăţii de […]


 125. Link: http://tudorvisanmiu.wordpress.com/2012/08/02/poll-venirea-papei-benedict-al-xvi-lea-in-romania/
  Sunt curios cu privire la pozitia dvs., domnule Contac (din moment ce dvs. ati luat in calcul posibilitatea unirii datelor de sarbatorire a Pastilor).

 126. danul77 Says:

  emanuel tocmai citesc epistola catre evrei,citeam evrei 1 -8.In context cine sunt „tovarasii”Domnului Isus,multumesc anticipat

  1. Vaisamar Says:

   În ce versiune o citești?

  1. Vaisamar Says:

   Autorul citează un Psalm care vorbește despre încoronare. Imaginea regelui care e ales mai presus de tovarășii săi este aplicată lui Hristos, dar autorul cărții Evrei nu vrea ca noi să luăm totul ad litteram. Imaginile aplicate sunt simbolice. Ideea teologică din spatele imaginii este următoarea: Hristos este Fiu, mai presus de îngeri. Dacă mergi pe interpretare literală, s-ar putea să întrebi: care e uleiul cu care a fost uns. Sau când a fost uns. Dar nu aceste aspecte sunt relevante dpdv teologic, ci statutul lui Hristos în comparație cu îngerii (ființe create).

 127. danul77 Says:

  ai dreptate,multumesc


 128. Fii binecuvantat!
  Daca ai timp te rog sa ma ajuti in a lamuri care traducere e corecta in privinta Galateni 2:20.
  Am gasit 2 moduri de traducere:
  1. … and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God… (KJV)
  2. … and the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God … (NKJV)

  Multumesc anticipat!

  1. Vaisamar Says:

   E o discuție vastă care nu poate fi epuizată într-un comentariu.

 129. LS Says:

  Buna ziua,

  Stiti cumva daca volumul „A grief observed” fost tradus in romaneste? Daca nu, aveti in plan aceasta traducere pt 2013? multumesc

  1. Vaisamar Says:

   Nu cred că a fost tradusă. Cred că unul dintre amicii mei avea în plan asta. Nu știu ce a făcut cu traducerea. O să mă interesez. În 2013 ar putea apărea „Meditații la Psalmi”. Voi oferi detalii pe blog la vremea cuvenită.

 130. Anonim Says:

  Bună ziua,
  Ați putea să-mi trimiteți cîteva poze, dacă aveți, sau pagini scanate din Biblia din 1931 a Societății Biblice Britanice ? Nu găsesc pe internet nimic în legătură cu această traducere, și ați spus într-un articol că o aveți în bibliotecă.
  Vă mulțumesc.

  1. Vaisamar Says:

   Ce pagini vă interesează?

   1. Anonim Says:

    Aș fi vrut să văd de exemplu Romani, capitolul 3.

    1. Vaisamar Says:

     Vă trimit pe mail pagina respectivă.

 131. Ionut Dura Says:

  Buna. Daca ma crezi, nu am gasit pagina de contact :). Asa ca intreb aici: avand in vedere ca te preocupa problema copyright-ului Bibliei Cornilescu, crezi ca pentru a afisa versete biblice pe tricouri, autobuze, etc trebuie cerut acordul? Pe mine ma intereseaza pe tricouri pe care o sa le vand… sper. 🙂 Multumesc

  1. Vaisamar Says:

   Nu știu. Eu aș cere permisiunea de la SBIR. http://societateabiblica.org/


 132. Salutare, doresc sa fac anunt o stire de interes pentru liiceeni si as dori sa stiu daca este posibil acest lucru. As putea sa iti trimit mai multe detalii pe o adresa de e-mail daca esti deschis. Reprezint echipa de organizare a evenimentului Ziua Portilor Deschise a Universitatii Emanuel din Oradea. Mai multe detalii (http://ziuaportilordeschise.wix.com/zpdo) Astept cu interes un raspuns. Felicitari pentru blog!

  1. Vaisamar Says:

   Corina,
   Nu preiau anunțuri la cerere.
   Mulțumesc pentru înțelegere.

 133. Sanda Levi Says:

  Stimate domnule profesor,
  As avea mai multe intrebari teologice,fiecare din ele ar putea deveni o postare.
  Urmaresc de ceva vreme fenomenul religios in ansamblu.
  Observ o schimbare radicala in tiparele de gindire ale bisericii traditionale,ortodoxa si catolica,in sensul ecumenismului.
  La evanghelici,neavind o doctrina foarte argumentata-,ma refer la dogma…
  e o organizare dezorganizata pe alocuri.
  Am o intrebare ,dupa discutia avuta de curind cuun decan de la facultatea de teologie catolica,care sustine MINTUIREA UNIVERSALA.
  Care este opinia dvs?

  1. Vaisamar Says:

   E un subiect complicat. Nu am citit nimic de K. Rahner, deci nu-l pot evalua in mod informat. Există mai mulți teologi catolici importanți care susțin „mântuirea universală”. Ideea coboară până la Origen, însă mi se pare o speculație care vine împotriva spiritului Scripturii și a Părinților. În prezent sunt prea aglomerat cu alte proiecte ca să mă pot ocupa cu asemenea finețuri și speculații.


 134. […] Weblog, Cu drezina, Frică şi cutremur, Laurentiu Balcan, Lumea adam(a)ică, Marius Cruceru, Methoughts, mefeats and medefeats, Pasarea Phoenix Remixed, Paşi spre lumină, Persona, PERSPECTIVE CRESTINE, Popas pentru […]

 135. Gabriel L Says:

  Pace, har si voie buna.

  Am dat intamplator peste o dilema (cineva mi-a zis ca teologia imi va pune la incercare credinta). Nu am gasit o adresa de mail, asa ca iti scriu aici. 1 Ioan 2:12-14. Tocmai am descoperit ca sunt doua cuvinte pt copilasi: παιδία paidia (v.13) si τεκνία teknia (v.12). Cum ai traduce pe fiecare in parte? Diferenta are ceva implicatii? sau gresesc? Am citit ceva comentarii, dar autorii mi se pare ca nu se arunca la concluzii. Taknia mai este si in 2:1, iar paidia si in 2:18 in acest capitol.

  Apoi in v 13,14 Cornilescu traduce πατερες pateres cu parintilor, cand toate celelalte traduceri (eng, it, fr, etc) traduc tatilor?!?

  Sa fii binecuvantat de Domnul.
  Gabriel


 136. Stimate profesor,

  Doresc să vă sugerez, dacă se poate, să abordați o temă legată de uzul termenilor sinful nature / natură păcătoasă în unele traduceri englezești și in Noua Traducere Românească (NTR) a Bibliei. Din câte am citit, acest concept este străin de apostolul Pavel. Mă întristează că el apare în NTR. Mă gândeam că dacă i-ați face o prezentare critica, poate traducătorii NTR vor schimba traducerea în cea corectă in versiunea a doua, înnoită a NTR, care, din câte zic ei, va apărea curând.

  Vă mulțumesc.

  1. Vaisamar Says:

   Momentan sunt prea ocupat cu alte urgențe. Dar cele mai multe ocurențe pauline ale termenului „sarx” au conotații negative. Deci n-aș spune că „sinful nature” e complet greșit. „Sarx” e natura înclinată spre păcat, ale cărei imbolduri sunt păcătoase și care îl duc pe om la moarte.

   Dar întrebarea e: ce punem în loc de „natură păcătoasă”? Nu sunt mare fan al acestei soluții lingvistice, dar nici n-aș arunca-o la coș.

 137. Sorin Says:

  Interesat de „The Dead Sea Scrolls and Pauline Literature (Studies of the Texts of Thedesert of Judah)” in varianta electronica?

 138. Anonim Says:

  Bună ziua,
  V-aș ruga foarte mult, cînd sînteți mai liber, ați putea să scrieți niște articole în care să informați cititorii despre chestiunea ”King James Only” ? Am fost foarte tulburat de ceva ani citind pe internet tot felul de conspirații, pînă mi-am dat seama de adevăr citind articolele lui James White. Am crezut că noi românii vom fi scutiți de astfel de lucruri, dar tocmai am găsit din întîmplare ultimul articol de la emisiunea ”Lumea în care trăim” făcută de cei din Zalău, acea emisiune în care se discută în continuu despre francmasonerie, guvernul mondial, etc. Nu o ascult de obicei pentru că e plină de speculații și conspirații, dar știu că mulți o ascultă, și parcă văd ce-o să urmeze… Nu mi-a venit să cred cînd am citit ce bazaconii spune. Iată linkul: http://www.radiounison.ro/editorial/ofensiva-impotriva-sfintelor-scripturi.html
  Mulțumesc mult.

  1. Vaisamar Says:

   Nu știu dacă voi reuși. E nevoie de mult timp și de multă energie pentru a demonta aberațiile. Mai ales când ele sunt monumentale.

   1. Anonim Says:

    Sper din tot sufletul să nu ajungă mișcarea aceasta și în România. Mai ales cînd mă gîndesc cît de tulburat am fost și eu pînă nu demult, cînd citeam astfel de lucruri și le credeam, neștiind că sînt minciuni.

    1. Vaisamar Says:

     Am scris destul de mult împotriva acestui tip de „gândire”, concretizat în traducerea „Fidela”. Vedeți link-ul de mai jos pentru toate postările despre această versiune.

     https://vaisamar.wordpress.com/?s=Fidela

 139. Razvan P. Says:

  Apropo de traduceri, care traducere romaneasca este cea mai buna, in opinia dvs.? Care imbina cel mai bine cursivitatea traducerii cu rigurozitatea ei?

  P.S. S-ar putea sa fi scris undeva pe blog de asa ceva si eu sa nu fi gasit; in acest caz, indrumati-ma acolo.

  1. Vaisamar Says:

   Cea mai bună traducere rămâne originalul. 🙂

   1. Razvan P. Says:

    Cum ramane cu cei care nu cunosc limbile clasice?


 140. Poate găsiţi timp să detaliaţi această direcţie:
  http://tudorvisanmiu.wordpress.com/2014/04/19/de-ce-din-3-biblii-citesc-biblia-cornilescu/

  Cu dragoste,
  Un creştin-ortodox

  1. Vaisamar Says:

   Mulţumesc de link. Canonul e o chestiune complexă şi nu sunt sigur că pot scrie ceva despre asta în perioada următoare.

   Profit de „revedere” ca să vă felicit pentru cartea publicată recent. Am văzut vestea via Filip Lucian Iorga.


   1. Vă înţeleg. E doar o propunere pentru viitor 🙂 – când Timpul vă va fi mai generos.
    „Povestea vieţii lui Radion Chiaburu” e publicată doar pe Internet 🙂 Vom lansa, tot online, o ediţie a II-a revizuită şi adăugită. Cu formatul tipărit, mai vedem 🙂
    Gânduri bune în Noaptea Învierii!

 141. finitul spre cel Infinit Says:

  Bun gasit, de folos blogul tau-dv., binecuvantari in toate.

 142. finitul spre cel Infinit Says:

  ceva materiale pdf.? mersi

  1. Vaisamar Says:

   În legătură cu ce?

 143. finitul spre cel Infinit Says:

  filozifie crestina, concept despre Dumnezeu

 144. marius mihai Says:

  Iti spun aici, unde e ”harmalaie”: felicitari pentru ”Amintiri din casa bunicilor”!
  Acolo este prea placut sa stai la gura ”monitorului” si sa privesti cum se deapana amintirile…
  De aceea folosesc aceasta cale sa scriu aici, pentru ca acolo graieste doar tacerea.
  Felicitari si binecuvantari!

  1. Vaisamar Says:

   Și eu, care credeam că voi fi felicitat mai degrabă pentru cartea despre Cornilescu (mult mai importantă decât amintirile mele din copilărie). 🙂
   Sper să am timp să continui amintirile. Sunt alte lucruri mai importante de care trebuie să mă ocup.

 145. Gaby Says:

  Buna,

  Nu stiu cati cititiori ai blogului au auzit despre John Wooden, de aceea va voi da cateva detalii inainte de a enunta scopul comentariului :
  – A crescut la tara intr-o familie de fermieri ;
  – A fost antrenor de baschet si profesor de limba engleza ;
  – In 12 ani, echipele antrenate de el au castigat de 10 ori campionatul national american de baschet, avand 7 titluri consecutive ; record neegalat nici macar pe jumatate.
  – A primit titlul de « cel mai bun antrenor din toate timpurile » ;
  – Si-a inceput cariera cu un salariu de 6000 $/an, iar salariul sau nu a depasit niciodata mai mult de 35 000 $/an ;
  – A devenit o referinta in materie de leadership si cei mai titrati autori in domeniu l-au cautat pt a le prefata cartile ;
  – Nu in ultimul rand, a fost un crestin devotat care nu s-a sfiit sa vorbeasca despre Dumnezeu si Biblie in fata camerelor de filmat.

  De unde a pornit succesul sau ?
  A primit de la tatal sau o lista cu sapte sfaturi la care a tinut toata viata.

  1. Be true to yourself.
  2. Make each day your masterpiece.
  3. Help others.
  4. Drink deeply from good books, especially the Bible.
  5. Make friendship a fine art.
  6. Build a shelter against a rainy day.
  7. Pray for guidance and give thanks for your blessings every day.

  A perfectionat sfaturile primite de la tatal sau si a construit ceea ce el a numit Piramida succesului.

  La linkul de mai jos se gasesc multe detalii despre viata si gandirea lui.
  http://www.coachwooden.com/index2.html

  Linkul urmator este catre inregistrarea unei prelegeri tinuta la TED in 2001.

  Am cautat zilele acestea pe net si nu am gasit nici macar o carte scrisa de el care sa fie disponibila si in limba romana.
  Ma mira acest fapt, avand in vedere de notorietatea pe care unele dintre cartile lui le au in America.

  Ma intreb daca cei cu experienta in traduceri si publicari de carti nu ar putea sa initieze si un proiect de traducere a lui John Wooden in limba romana.
  Eu unul as fi dispus sa le platesc la pretul de pe Amazon.

  Cu respect,
  Gabriel CIMUCA

 146. ricamihai13 Says:

  Bine te-am găsit! Interesant aici la tine!

 147. claudiu Says:

  Dragă domnule Conțac,
  Tocmai am ajuns acasă de la serbarea organizată la Sala Dalles. Am fost foarte impresionat de prezentările domnului englez și a dumneavoastră. M-a impresionat și faptul că ați depus o muncă atât de uriașă pentru păstrarea memoriei acestui mare om al lui Dumnezeu. De fapt Cornilescu nu este al unei confesiuni, este al tuturor românilor. Am cumpărat și cartea scrisă de dumneavoastră. Rar am văzut cărți românești de o calitate așa de mare. O să o citesc.
  Am completat chestionarul. Am fost din nou foarte impresionat că ni s-a cerut și nouă, cititorilor, părerea despre ce așteptări avem. Am scris doar atât: ar fi bună o revizuire mai degrabă în direcția literalismului; asta o dată. Și doi: aș vrea ca stilistica și limba frumoasă a Bibliei Cornilescu să fie păstrată cât de mult se poate, și să nu se renunțe la slavonisme așa cum face Biblia catolică. Am făcut bine că am zis așa? Limba noastră-i o comoară, nu? Eu unul nu renunț așa de ușor la limba pe care „am supt-o odată cu laptele matern” (nu mai știu de unde e citatul).
  Câteva întrebări: Va fi și domnul Marius Cruceru în comisia de revizuire? Dar dumneavoastră? Pentru că în primul caz nu-mi voi face griji cu privire la stilistica, iar în al doilea caz cu privire la calitatea traducerii. Sau e prea devreme pentru astfel de întrebări?
  Anul 2024 l-ați luat ca marjă de siguranță? Credeți că se poate să fie gata revizuirea mai devreme?
  Vă mulțumesc din inimă, domnule! Mii de mulțumiri! Cred că ni se îndeplinește tuturor un vis!

  1. Vaisamar Says:

   Sunt de-acord cu dvs. că limbajul Scripturii trebuie să aibă un farmec literar și că neologizarea excesivă strică.

   Despre comisia de revizuire nu vă pot spune nimic. E doar o propunere pe care am lansat-o. Dacă se va materializa ori nu e greu de spus. Sunt mulți factori implicați.

   Zece ani nu sunt prea mulți pentru o astfel de revizuire. Lucrurile trebuie pregătite metodic, cu atenție, pentru a produce o ediție care să reziste încă o sută de ani. 🙂

   1. claudiu Says:

    Mulțumesc pentru răspuns. Mă voi ruga pentru proiect, mai ales acum că avem (în sfârșit!) un semnal deslușit în acest sens. Vă țin pumnii în încercarea de a atrage mai multă susținere din partea publicului evanghelic. E un avânt foarte mare în ultima vreme în ce privește traducerea Bibliei, la toate confesiunile. Poate vom primi semnale și cu privire la Biblia Sinodală.

 148. laurentiu nastasa Says:

  va rog Domnule profesor sa imi spuneti.Ce inseamna cuvintele cu albastru din manuscrisul Sinaiticus fac ele parte din textul sacru sau sunt adaugate? si ce inseamna cuvantul acesta din greaca: asta: τηρηϲω de ce in albastru si nu in negru??? http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=36&chapter=14&lid=en&side=r&verse=16&zoomSlider=0
  Codex Sinaiticus – See The Manuscript | John |
  codexsinaiticus.org

  1. Vaisamar Says:

   Primele două cuvinte scrise cu albastru (Ioan 13:21) sunt abrevieri. IC cu bară deasupra reprezintă abrevierea numelui sacru ΙΗΣΟΥΣ (Isus), cu precizarea că Σ grecesc se scrie ca un C. Pe rândul următor e scris ΠΝΙ care vine de la πνευματι (în duhul).
   În alte situații textul cu albastru marchează lecțiunea originară și atrage atenția că în text s-au făcut niște corecturi (de către mai mulți scribi, la distanță în timp).

   Termenul τηρηϲω înseamnă („voi păzi”) și este cu albastru pentru a atrage atenția că textul, fiind un nonsens („eu voi păzi pe Tatăl”), a fost corectat: ερωτησω („voi cere”). Greșeala a apărut fiindcă în versetul 15 apare verbul „a păzi”, care seamănă, în greacă, cu „a cere”. Scribul a fost cu capul în nori și, uitându-se pe rândul de mai sus (al manuscrisului din care copia), a făcut o greșeală. Reiese, din textul lui, că Isus spune: „Eu voi păzi pe Tatăl și el vă va da un alt Paraclet” în loc de ceea ce ar fi trebuit: „Eu voi ruga pe Tatăl și el vă va da un alt Paraclet”.

   Dar să nu-l judecăm prea aspru. Dacă ați copiat vreodată texte de mână știți cât de ușor pot apărea greșeli. Încercați să copiați un text lung, scriind ore în șir. După o oră de copiat nu mai aveți aceeași acuitate mentală. După două ore sau trei deja se instalează oboseala și pot apărea greșeli.

   1. laurentiu nastasa Says:

    Multumesc de raspun domnule profesor, dar acel scrib parerea mea este ca a sucit textul pentru a sustine o invatatura, doctrina si nu cred ca el a obosit de ata scris, putea face pauze incat sa se odihneasca dupa care iaras la copiat dar tinta lui a fost alta, EU NU NEG CUVANTUL ADEVARULUI CI CUVANTUL ADAUGAT. si eu cred ca sunteti deacord cu ce spun. Si va rog sa nu va suparati 😦
    Si inca o intrebare in Ioan 14.16 exista cuvantul „alt” ? Credeti ca acest cuvant a fost scris de apostolul Ioan sau scribul la adaugat?

    1. Vaisamar Says:

     Asta e doar unul din sutele de manuscrise pastrate. Deci aici scribul a facut o greseala!

    2. laurentiu nastasa Says:

     multumesc de raspuns domnule profesor dar atunci mai exita alt text vechi (caci acestea sunt considerate mai aproape de textul sacru) in care acest verset Ioan 14.16 sa nu contina acest cuvant „alt”? sau cum este forma exacta scrisa de mana apostolului nu de mana scribului? sper sa nu va suparati ca va pun multe intrebari. multumesc

    3. laurentiu nastasa Says:

     multumes domnule profesor, multe binecuvantari de la Tatal IAH si Fiul Sau.

    4. laurentiu nastasa Says:

     Paganul Celsus, acuza creştinii de „modificarea textului original al Evangheliilor de trei sau patru ori, ba chiar mai mult, pentru a putea nărui argumentaţia celor ce îi criticau” Origen, nu neaga ci admite faptul: „E un fapt învederat astăzi că există printre manuscrise o mare felurime, fie din pricina nepurtării de grijă a scribilor, fie din pricina îndrăznelii deşănţate a oamenilor care îndreaptă scrierea, sau chiar din cauză că sînt unii care o înmulţesc sau o împuţinează după voia lor, rînduindu-se corectori cu de la ei putere”. http://en.wikipedia.org/wiki/Contra_Celsum. Si va rog domule profesor sa-mi spuneti: Unde au fost facute modificarile despre care vorbeste Celsius? multumesc frumos

 149. ortodox4x4 Says:

  Parerea mea ca si crestin ortodox este aceea ca biblia ortodoxa este cea mai indicata pentru a fi citita.Asta pentru ca reda cel mai corect scrierile originale.Desigur ca orice sectar roman, indiferent de confesiune va recomanda biblia Cornilescu,argumentand ca nu are atatea neologisme si ca ar fi mai usor de citit.Martorii lui Yehova au si dansii versiunea lor (traducerea lumii noi),modificata di scoarta in scoarta ,in asa fel incat sa dea bine cu dogma lor sectara.Si dumnealor ca justificare folosesc aceeasi placa –o traducere mai in ton cu limbajul modern,pentru o citire mai usoara–.Acum, daca traducerea nu e buna ,nici cei ce urmeaza in invatatura acea versiune nu au cum sa-si insuseasca o doctrina crestina dreapta si mantuitoare.Prima conditie ca cineva sa aiba o sansa la mantuire este aceea de a lua la cunostinta despre adevar.Acel tip de adevar neasezat si neamestecat cu minciuna.Orice biblie sectara imbina in mod discret (pentru un neavizat) prin cuvinte, adevarul cu minciuna.Pentru a deslusi si a cunoaste adevarul,trebuie cercetarea,studierea scripturilor originale.

  1. Vaisamar Says:

   Biblia ortodoxă are multe pasaje traduse incorect. Numai că bunul enoriaș care „crede și nu cercetează” nu prea știe aceste informații. Vedeți aici un exemplu:

   https://vaisamar.wordpress.com/2011/08/16/fara-sa-parasim-biserica-noastra-ev-1025/

 150. Ionica Says:

  Draga profesore,
  As dori sa pun un ANUNT- Pentru gasirea sau fondarea unei biserici care sa ma accepte cu doua credinte specifice.
  Pacea lui Dumnezeu!
  Pe scurt este vorba ca apartin unei biserici gen „house church” – poate ati fost si stiti cum e, lansata de un baptist si un penticostal, primul a murit, al doilea nu mai este in mijlocul nostru. Aceasta biserica nu are o platforma (credeu) si fiecare poate sa creada ce vrea, daca sustine Biblia (cel putin asta constat pana acum). Majoritatea membrilor – poate eu sunt singura exceptie – cred in semiuniversalism (adica, in imparatie, toti – sau dupa unii majoritatea celor care au murit ca nepocaiti vor avea dreptul la pocainta, eu cred ca avem unica sansa la mantuire doar in aceasta viata). In rest ar mai fi anumite lucruri contrare cu viziunea mea, pe care trebuie sa le suport, dar treaca mearga. Ma framant de ceva timp, in sensul ca daca tot trebuie sa suport niste invataturi pe care nu le agreez, poate m-as putea integra intr-o biserica care sa ma accepte cel putin cu doua din convingerile mele de baza.
  As fi interesat in gasirea sau deschiderea unei biserici mainstream sau independente (neoprotestante), care pe langa varianta trinitariana preluata de la biserica romano-catolica, sa permita in paralel, paterteismul (credinta ca doar Tatal este Dumnezeu, fara a nega existenta Fiului, inainte de a deveni om) si credinta in murirea sufletului – si invierea lui alaturi de trup in ziua hotarata de Dumnezeu. Stiu ca exista astfel de biserici (AZS, Christadelfieni, Martori, Studentii Bibliei, etc.) care permit fie una fie alta, fie ambele, insa nu ma pot uni cu ei in alte privinte. As prefera ca fondatori fosti sau actuali membrii din bisericile penticostale, baptiste si crestini dupa evanghelie.

  1. Vaisamar Says:

   Mă tem că nu vă pot pune la dispoziție „spațiu publicitar” pe acest blog. Ce încercați dvs. cu trinitarism și arianism în aceeași biserică e imposibil.

  2. marius mihai Says:

   Ionică, mai înainte de toate țin să precizez că nu ai început bine formulând ”Dragă profesore”…

   Poate că, în căutarea ta de până acum, ai tot spus: ”Dragă frate pastor”, ”Dragi frați” sau ”Dragă biserică”…
   Hmmm, tu ești în căutarea unei unei biserici a lui Dumnezeu și răspunsul îl vrei de la oameni?
   Sugestia mea este să începi prin a spune ”Dragă Isus”…

   Un filozof umbla pe aiurea și striga întruna: ”Am un răspuns, am un răspuns… are cineva vreo întrebare?”

   Vezi dragul meu, tu ai o întrebare însă numai Isus are un răspuns.
   Află-l, fă așa și vei fi fericit.

   Binecuvântări!

  3. Oszkar Says:

   Pe langa imposibil, arianismul este o invatatura care te rupe de Dumnezeu.
   Domnul Isus a zis „dacă nu credeţi că EU SUNT, veţi muri în păcatele voastre.”, spunand ca daca cineva nu crede ca El e „Eu Sunt”, adica Iehova, Dumnezeul Atotputernic, acea persoana e pe calea peirzaniei.

 151. Ionica Says:

  Dragi mei,
  Un mic drept la replica 🙂
  Tatal ceresc sa va binecuvanteze, prin Fiul sau! Amin!
  http://inasteptareatestului.blogspot.ro/2015/03/deschidere-catre-arieni.html

  1. marius mihai Says:

   Toma (ne)credinciosul când a văzut pe Isus a avut o revelație care i-a întărit credința: ”Domnul meu și Dumnezeul meu!”
   Iată provocarea credinței tale și a multora. Poți și tu spune asta?

   ”La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu.”

   1. Ionica Says:

    Dragii mei, Evident. Dar in context. Fraza „Domnul meu si Dumnezeul meu” din Ioan 20:28, este incompleta in sine, de aceea trebuie luat in considerare contextul per ansamblu. Ca sa nu gresim in interpretare, cum trebuie inteleasa acea exclamatie a lui Toma, ca predicativ: „Domnul meu și Dumnezeul meu a inviat cu adevărat din morți!”, ca nominativ „Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu care ai inviat din morti!” sau ca vocativ „Domnul meu și Dumnezeul meu, cu adevarat Tu (adica Dumnezeu Tatal) l-ai inviat din morti!”)? Eu optez pe varianta vocativa, datorita contextului. Sa nu uitam ca el a fost necredincios. Necredinta i s-a transformat in exclamatie de uimire.
    Şi totuşi, nu spune Biblia la Ioan 1:1 că Fiul lui Dumnezeu este „Iehova, Creatorul, Dumnezeul Bibliei” şi că El este dintotdeauna, cum susţin cei ce cred în dogma Treimii? Nu, în primul rând să observăm că textul nu spune că Fiul a fost dintotdeauna cu Dumnezeu, ci că El era „la început” cu Dumnezeu, de unde a venit pe pământ. În plus, dacă Domnul Ieshua Unsul a existat dintotdeauna, cum se susţine prin dogma Treimii, înseamnă că El este un fel de „Frate Siamez” cu Dumnezeu şi nu Fiul Său. În ce priveşte adevăratul sens, cel contextual al expresiei „şi Cuvântul era (ca) Dumnezeu”, să chemăm în ajutor matematica, acea ştiinţa înţeleaptă, adevărată şi exactă, de care se foloseşte omenirea zi de zi şi printr-o înlocuire simplă a terminologiilor din Ioan 1:1 să vedem ce mesaj matematic reiese din context şi deoarece în antichitate se scria cu litere uniforme, vom scrie şi noi la fel:
    „la început era femeia (Eva) şi femeia era cu omul (Adam) şi femeia era (ca un) om”
    Din înlocuirea făcută se vede desluşit ce mesaj a vrut să transmită apostolul Ioan. De fapt el nu a vrut să arate un mister de neînţeles, că Fiul lui Dumnezeu ar fi chiar Dumnezeu însuşi, ci mai degrabă că Fiul lui Dumnezeu are natura Tatălui, aşa cum şi prima femeie a avut natura, firea carnală a primului bărbat, ambii având natura umană. Şi după cum Eva nu poate fi Adam, deşi avea natura lui Adam, tot la fel, Fiul lui Dumnezeu nu este Dumnezeu însuşi, deşi ca natură, ca fire, are firea lui Dumnezeu. Fiind Fiul lui Dumnezeu, a avut parte de firea lui Dumnezeu, după cum şi noi am moştenit natura, firea primului nostru tată pământesc, Adam. Şi totuşi nu suntem Adam. De ce ar fi în cazul Fiului lui Dumnezeu altfel? Dacă ar fi, ar fi împotriva oricarei raţiuni sănătoase.
    Din pacate nu exista manuscrise originale (numite „autografe”) a oricăreia dintre cărțile biblice care au fost recuperate, iar din moment ce nu există manuscrise existente care ar fi de acord unele cu altele în fiecare detaliu, critica textuală este necesara pentru a rezolva problemele de variație. Alfred E. Housman, un critic de text de lucrări clasice, arată că criticii textuali se bazează pe „bunul simț și folosirea rațiunii.” Pe scurt spus, critica textuala este stiinta si arta, care urmărește să determine [inițial] modul de redactare a unui text. Este o știință pentru că norme specifice reglementează evaluarea diferitelor tipuri de erori de copist și lecturi, dar este, de asemenea, o arta, deoarece aceste norme nu pot fi aplicate rigid în orice situație.”
    http://bible-translation.net/issue/may-2013/section/textual-criticism
    Asadar trebuie sa ai intuitie, dar aceasta trebuie sa fie conectata la Dumnezeu.
    Ioan 1:1 „la inceput era cuvantul si cuvantul era cu dumnezeu si dumnezeu era cuvantul” http://biblehub.com/interlinear/john/1-1.htm
    Nici o traducere engleza nu reda fidel textul grec, fiindca asa nu are sens, dat fiind ca cineva care este cu altcineva nu poate fi acelasi cu cel care este. http://biblehub.com/john/1-1.htm
    Asa este in textul grec: „kai theos en ho logos” „si dumnezeu era cuvantul”, ceea ce face ca fraza sa se contrazica si sa fie un nonsens, insa restabilind un singur cuvant de legatura, care probabil a existat in textul original, fraza capata valoare contextuala logica.
    „La inceput era Cuvantul si Cuvantul era cu Dumnezeu si ca Dumnezeu era Cuvantul”

    1. Vaisamar Says:

     Optați pentru o gramatică greacă mai serioasă și poate astfel vă tratați și teologia deficitară. Chiar vă imaginați că primii comentatori creștini, care respirau greacă prin toți porii (Origen, bunăoară, care înmagazinase în fabuloasa lui memorie nu doar Biblia greacă, ci și zeci de autori clasici), erau atât de idioți încât să înțeleagă eronat textele fundamentale din Ev. după Ioan?

    2. Oszkar Says:

     Sunt nenumarate pasaje care proclama Fiul ca fiind Dumnezeu (de ex. in Fil 2, Evrei 1 si 2, Ioan 1, Ioan 5, Ioan 8, Ioan 10, Ioan 20, Romani 9, Tit 2, si multe altele).
     E necesar sa avem o preconceptie foarte puternica impotriva acestei invataturi ca sa ignoram adevarul clar ca Isus Cristos a fost venerat ca si Dumnezeu de catre apostoli si primii crestini.
     Putem invarti toate aceste pasaje cat vrem sa ne iasa cumva ca Isus Cristos nu este Dumnezeu, dar asta vine din preconceptia data, impotriva invataturii Bibliei. Asa mai bine aruncam Biblia si spunem ce vrem noi sau Turnul de Veghe, dar sa nu schimbam Cuvantul dat, cam facem ceva.

     Dar adevarul acesta a fost clar si celor care il urau. Au inceles cand a zis ca „inainte sa fie Avraam, EU SUNT”. Au luat pietre sa-l omoare pentru ca s-a facut egal cu Dumnezeu.
     Interesant ca dupa 2000 de ani noi vrem sa respingem ceva asa de clar.
     Si asta tine de soarta noastra vesnica.

 152. Ionica Says:

  „erau atât de idioți încât să înțeleagă eronat textele fundamentale din Ev. după Ioan?”
  Draga profesore,
  Credeti ca Ciprian a fost un idiot, daca a scris „si Dumnezeu era Cuvantul”, respectand topica din textul grec? El a scris in latina. Sau credeti ca cei de la e-Catena nu il redau corect?

  John 1:1 – NIV, NAB – in Cyprian Treatise XII Three Books of Testimonies Against the Jews

  Also in the Gospel according to John: „In the beginning was the Word, and the Word was with God, and God was the Word.”[165]

  1. Vaisamar Says:

   Vă încurcați în textul latinesc dacă nu țineți cont de un aspect elementar: latina nu are articol! Or, greaca are articol hotărât și prin asta individualizează clar subiectul. Exegeza se face pe textul grec, nu pe cel latinesc ori pe intepretările lui Ciprian.

   Ca să fiți sigur că știți cum a înțeles Ciprian textul latinesc trebuie să zbârnâiți de latină, fiindcă Ciprian venea dintr-o familie extrem de educată. El însuși era un ins cu o educație solidă. A doua un citățel din Ciprian și a pretinde că îl ai, prin asta, la degetul mic pe Ciprian e o formă de impostură.

   1. Ionica Says:

    „A doua un citățel din Ciprian și a pretinde că îl ai, prin asta, la degetul mic pe Ciprian e o formă de impostură.” Ce-am zis si ce ati inteles! Asta confirma, ca Ciprian era in masura sa se pronunte asupra faptului daca topica ar trebui schimbata sau nu. Vedem ca nu a schimbat nimic si a lasat textul grec asa cum era atunci. Insa asa textul se contrazice. Si ma face sa cred ca gnosticii au modificat textul, care la inceput putea fi asa: La inceput era Cuvantul si Cuvantul era cu Dumnezeu si ca Dumnezeu era Cuvantul.

    1. Vaisamar Says:

     Nu înțeleg de ce insistați să-l introduceți pe Ciprian în aceste discuții! Ce legătură are topica din latină cu felul în care trebuie înțeles textul grec?

     În ce privință se contrazice textul grec? Și cum arăta textul grec în forma lui originală („nemodificată” de gnostici)?

     Vă rog să-mi dați textul grec (cu caractere grecești) nu traduceri în latină sau în română, fiindcă ele sunt irelevante pentru această dezbatere.

 153. Ionica Says:

  Post Scriptum: Am cumparat Nestle-Aland NOVUM TESTAMENTUM Greaece et Latine, cu 100 lei. Ce har! O capodopera pe nimic! Reprintat in 2005. Iata textul latin: In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.
  Credeti ca vechii latini au fost idioti cand au redat textul grec in acest sens?

  1. marius mihai Says:

   Ionică, să o luăm sistematic:

   1. – Numai Dumnezeu este Creatorul (Gen. 1:1, Gen. 14:19):
   Gen. 1:1 – La inceput, Dumnezeu a facut cerurile si pamantul.
   Gen. 14:19 – Melhisedec a binecuvantat pe Avram si a zis: „Binecuvantat sa fie Avram de Dumnezeul cel Preainalt, Ziditorul cerului si al pamantului.

   1.a – Isus, ca si Dumnezeu, este Creator (Prov. 8, Ioan 1:3):
   Prov. 8:27a – Cand a intocmit Domnul cerurile, eu eram de fata;
   Prov. 8:30 – Eu eram mesterul Lui, la lucru langa El, si in toate zilele eram desfatarea Lui, jucand neincetat inaintea Lui.
   Ioan 1:3 – Toate lucrurile au fost facute prin El; si nimic din ce a fost facut, n-a fost facut fara El.

   2. – Numai Dumnezeu primeşte închinare (Mat.4:10, Luc. 4:8):
   Luc. 4:8 – Drept raspuns, Isus i-a zis: „Inapoia Mea, Satano! Este scris: „Sa te inchini Domnului Dumnezeului tau si numai Lui sa-I slujesti.”

   2.a – Isus, ca si Dumnezeu, primeste inchinare (Isa. 45:23, Rom. 14:11, Filip. 2:10):
   Isa. 45:21b-23 – Nu este alt Dumnezeu decat Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept si mantuitor, alt Dumnezeu afara de Mine nu este. Intoarceti-va la Mine, si veti fi mantuiti toti cei ce sunteti la marginile pamantului! Caci Eu sunt Dumnezeu, si nu altul. Pe Mine insumi Ma jur, adevarul iese din gura Mea, si cuvantul Meu nu va fi luat inapoi: orice genunchi se va pleca inaintea Mea si orice limba va jura pe Mine.

   Rom. 14:11 – Caci toti ne vom infatisa inaintea scaunului de judecata al lui Hristos. Fiindca este scris: „Pe viata Mea Ma jur, zice Domnul, ca orice genunchi se va pleca inaintea Mea si orice limba va da slava lui Dumnezeu.” Asa ca fiecare din noi are sa dea socoteala despre sine insusi lui Dumnezeu.

   3. Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul sunt una (Ioan 13:30, Apoc. 4:11, 5:13b):
   Apoc. 4:11 – „Vrednic esti Doame si Dumnezeul nostru, sa primesti slava, cinstea si puterea, caci Tu ai facut toate lucrurile si prin voia Ta stau in fiinta si au fost facute!”
   Apoc. 5:13b – „A Celui ce sade pe scaunul de domnie si a Mielului sa fie lauda, cinstea, slava si stapanirea in vecii vecilor!”
   Ioan 13:30 – Eu si Tatal una suntem.

   – – –

   Binecuvântari!

   1. Oszkar Says:

    4. Dumnezeu este etern.
    „Însă despre Fiul zice:
    „Tronul Tău, Dumnezeule, este pentru veci de veci,
    iar sceptrul Împărăţiei Tale este un sceptru al dreptăţii!”” (Evrei 1:8)

    5. Dumnezeu este omniprezent.
    „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului!” (Matei 28:20)

    6. Dumnezeu este ominscient
    „Isus însă, cunoscând imediat, în duhul Său, că ei gândeau astfel în ei înşişi, le-a zis: „De ce gândiţi astfel în inimile voastre?” (Marcu 2:8)

    7. Dumnezeu poate ierta pacatele
    „Când le-a văzut Isus credinţa, i-a zis paraliticului: „Îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi sunt iertate!“ Atunci unii cărturari şi-au zis în ei înşişi: „Acest Om blasfemiază!“” (Matei 9:2-3)

    8. Dumnezeu poate asculta rugiaciunile
    „Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.” (Ioan 14:4)


    (lista se poate continua).

    1. marius mihai Says:

     … aşa este însă ce să mai lungim vorba Ionică… îţi aduc aminte ce ţi-a scris Oszkar mai sus, şi anume ceea ce Domnul Isus Hristos îţi spune:
     „Dacă nu crezi că Eu sunt, vei muri în păcatele tale!”

     Tu nu ai nevoie de adunări care să se „muleze” după standardul tău teologic mai înainte ca să ai nevoie de credinţa aceea care se cere fiecăruia.

     Fii binecuvântat şi luminat de Domnul Isus!

 154. Oszkar Says:

  Amin 🙂

 155. Ionica Says:

  Draga profesore,
  Aici este textul grec transliterat: En archē ēn ho Lógos, kai ho Lógos ēn pros ton Theón, kai Theós ēn ho Lógos. Ce vreu sa spun, este doar atat: Varianta lui Ciprian demonstreaza ca daca se traduce textul grec intr-o alta limba, el poate fi redat in ordinea in care este in textul grec. Indiferent daca lasam textul asa sau inversam ordinea la ultima fraza, textul se contrazice si se poate demonstra printr-o simpla inlocuire de cuvinte: La inceput era Petru si Petru era cu Pavel si Petru era Pavel. Dar daca avem un pic de minte, putem sesiza cum suna textul inainte de a fi corupt de gnostici: „si ca Dumnezeu era Cuvantul”.

  Draga Marius si Oszkar,
  Se vede ca nici nu cunosteti, nici nu intelegeti suficient Sfintele Scripturi.
  1. Corect, dar numai din perspectiva patertheista, textele de aici se refera numai la Tatal, caci numai el este Dumnezeu.
  1 a. Gresit: Ioan 1:3 arata spre un mester, nu spre un proiectant. E ca si cum ai face un project si l-ai da unui mester. Cuvantul de legatura „prin” spune totul. Daca eu iti trimit o suma de bani, ca donatie, prin banca, nu vei intelege ca banii sunt a persoanei de la ghiseu „prin” care primesti donatia.

  2 si 2.a. Nu ati demonstrat nimic. Si sfintii primesc inchinare, bineinteles atat timp cat sunt in viata (dupa ce mor nu mai pot primi nimic): Apocalipsa 3:9 are la baza acelasi cuvant (proskuneó) ca si Ioan 9:38. Si daca vrei sa stii chiar si paganii primesc inchinare de la sfinti: Geneza 23:7. A te inchina cuiva nu este pacat. Pacatul e atunci cand te inchini la cineva ca fiind Dumnezeu (in opinia ta), insa el nu este. Numai in acest sens este interzisa inchinarea. Si chiar aici gresiti, deoarece Isus nu este Dumnezeu. Ori de cate ori va inchinati lui Isus ca fiind Dumnezeu, faceti un mare pacat. Fiindca el nu este Dumnezeu, este doar fiul lui Dumnezeu. Daca v-ati inchina lui Isus ca fiului lui Dumnezeu, ar fi OK.
  3. Nu ati demonstrat nimic si nu stiti ce inseamna a fi una cu cineva. Ioan 17:20-23 arata ca si crestinii sunt una cu Tatal si cu Fiul, totusi unirea aceasta nu ii face sa fie „Dumnezeu”.

  1. Vaisamar Says:

   Traducerea unui text dintr-o limbă în alta trebuie să țină cont de specificul limbii-țintă. În limba greacă, subiectul e articulat, deci subiectul e Ho Logos (Cuvântul). Faptul că numele predicativ (Theos) e înaintea subiectului arată că autorul a vrut să pună accent pe dumnezeirea Cuvântului și a schimbat topica.

   Textul nu se contrazice, fiindcă „theos” în al doilea caz are valoare atributivă: cuvântul este divin. Și acum e întrebarea: cât de divin? Evanghelia a IV-a sugerează că e divin pe cât de divin e Tatăl (numit și el Theos).

   Exemplul dvs. cu nume (Petru e Pavel) este invalid fiindcă „theos” nu e un nume, ci un substantiv care funcționează ca adjectiv în al doilea caz. E ca substantivul „împărat”. Când zici că X este împărat, afirmi că el are rang/statut de împărat.

   Așadar, speculațiile dvs. privind gnosticii sunt complet gratuite. Nu avem nici cel mai mic indiciu că textul Ev. după Ioan ar fi fost altfel decât este acum.

   Nu comentez confuziile dvs. cu privire la înțelesurile termenului „închinare”. Se pare că nu sunteți obișnuit să operați cu nuanțe și vă imaginați că termenul „închinare” are același înțeles peste tot unde apare. A little knowledge is a dangerous thing!

   Aș fi curios să aflu cum ați ajuns la aceste speculații. Singur sau citind materiale scris de alții?

 156. Ionica Says:

  4. Textul Masoretic: Textul Masoretic, Psalmul 45:7,8

  „Tronul tau, e de la Dumnezeu, pe veci de veci,
  toiag de dreptate e toiagul imparaţiei Tale
  Iubesti dreptatea si urasti nelegiuirea, de aceea te-a uns pe tine Dumnezeu, Dumnezeul tau, cu untdelemnul bucuriei, peste tovarasii tai.”
  Originalul Epistolei dupa Evrei capitolul 1 suna altfel, insa fanaticii de gnostici l-au modificat, tocmai ca ei credeau ca Tatal este Fiul… altfel spus.

  5. Si atunci de ce mai asteptati venirea lui? Sau de ce a trimis pe ingerul sau la apostolul Ioan? Iarasi nu intelegeti ce a vrut sa spuna.
  6. Fiul nu stie totul, altfel nu ar primi informatii de la Tatal. Marturii sunt Evangheliile si Apocalipsa.
  7. Si crestinii pot ierta sau tine pacatele! Sunt ei Dumnezeu? Ioan 20, 21-22 „ ‘Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.’ După aceste vorbe a suflat peste ei, şi le-a zis: ‘Luaţi duh sfînt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţinea, vor fi ţinute.’ ”
  8. Domnul Isus este Mare Preot in fata lui Dumnezeu, si in aceasta calitate duce rugaciunile sfintilor la Tatal. Nu el le implineste ci Tatal.

  Bagati de seama dragi prieteni ca voi sunteti neo-gnostici si daca ramaneti in aceasta stare riscati sa primiti rasplata lor.

  1. Vaisamar Says:

   Sunteți complet în afara problemei cu astfel de afirmații (gnosticii au făcut și au dres). Ce dovezi (în afara bogatei dvs. imaginații) aveți că textul Epistolei după Evrei a fost modificat de gnostici?


  2. Stimate om, Ionica. Daca a-ti ramas inca in dubii, socotesc ca Erikson va poate lamuri mai clar. MIllard J. Erickson, Teologie Crestina/ Divinitatea celor trei, pg. 284, si Divinitatea lui Cristos 595.
   PS.
   Sunt multi cei ce nu vor sa priceapa, insa pentru cei ce intreaba sinceri, nici Dumnezeu nu-i condamna.


  3. « Nu el le implineste ci Tatal »

   doar atît ai priceput din NT Ioan Cap 14:
   6. Iisus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine

   !?

   n-ai reușit încă să faci următorul pas, să pricepi că e valabil și invers, că pe fiu nu îl poți cunoaște CU ADEVĂRAT decît dacă vii la el prin Tatăl Ceresc?

   Că dacă ai fi priceput deja ar fi murit zbaterea inutilă de ai separa doar pentru a-ți satisface principiile știintifice, separarea dintre subiect și obiect și pretinsa cunoaștere obiectivă doar în astfel de condiții, absolut inutile la acest nivel

 157. marius mihai Says:

  Dragă prietene, problema ta nu este cu noi ci cu Isus Hristos, cu dumnezeirea Lui.

  Cel pe care însuși Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Îl proslăvește (Ioan16:14) ajunge să fie problema ta teologică. Hm!

  Eu zic să ne oprim aici atât din considerente de politețe (gazda noastră ne-a îngăduit într-un spațiu dedicat – ”about”) cât și din considerente teologice, deoarece ne amestecăm în lucruri pe care nu le-am văzut (măcar că unii dintre noi le credem).

  Închei acum acest ”dialogos” rugând pe Domnul Isus Hristos să nu îți facă după nebunia ta ci, în dragoste, să îți descopere taina aceasta a Lui. Poate vei căpăta har.

  Domnul cu tine.

 158. Gabi Says:

  Salut, cum pot lua legatura cu un admin de la acest blog. As dori un emsil daca se poate….Multumesc…Gabi

 159. marius mihai Says:

  Frate profesor, am o dilema teologica… Am primit pe e-mail un mesaj in urma caruia am ramas nedumerit asupra unei probleme teologice; daca poti sa ma lamuresti in cateva cuvinte.

  Iata link-ul: http://newsnetcrestin.blogspot.ro/2015/06/iosif-ton-credinta-fiului-lui-dumnezeu.html

  Multumesc!

  1. Vaisamar Says:

   Pe scurt.

   (1) genitivul în greacă are multe valori;
   (2) nu tot ce pare genitiv posesiv este realmente genitiv posesiv;
   (3) Dacă spun „Pe zi ce trece, frica lui Ponta este tot mai mare”, înțeleg „Ponta are frică”.
   (4) Dacă spun „Ion este om cu frica lui Dumnezeu”, nu înțeleg că „Dumnezeu are o frică”, ci „Ion are frică de Dumnezeu”.
   (5) În Romani 3:18 Pavel spune: „frica lui Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor”. Aici nu e vorba că „Dumnezeu nu are frică”, ci că „oamenii nu au frică”. „Frica lui Dumnezeu” este „frica de Dumnezeu”.
   (6) În Gal. 2:20 textul spus dezbaterii poate însemna „credința în Fiul” sau „credincioșia Fiului”. Este puțin probabil ca textul să însemne „credința Fiului lui Dumnezeu”. Și cu atât mai puțin „credința pe care o are în mine Fiul lui Dumnezeu”.

   Sper că am fost clar. Scurt știu că am fost. 🙂

 160. marius mihai Says:

  Amin! Si clar si scurt. Slava Domnului! Multumesc draga frate profesor.

  Binecuvantari si mult har in continuare.

 161. un nimeni Says:

  Domnule profesor, știu ca sunteți ocupat mult de tot, dar am și eu niște întrebări și va rog mult să mă ajutați:

  UNU LA MÂNĂ: Profeția din Maleahi despre venirea lui Ilie a fost Împlinită în Ioan Botezătorul sau ÎNCĂ mai așteaptă împlinirea înainte de a doua venire a Domnului Isus?

  Întâlnesc tot mai mulți oameni (necesarmente dispensaționiști) care susțin că profeția a fost doar PARȚIAL împlinită în Ioan si nu COMPLET. Complet – spun ei – va fi împlinită doar la a doua venire.

  Iata ce zice JOHN MACARTHUR:

  ” In Matthew 11, just to complete the texts that relate to this, Jesus says in verse 11 of chapter 11 of Matthew, “I say you that among those born of women, there has not risen a greater than John the Baptist, yet the one who is least in the Kingdom of heaven is greater than he.” And then he says in verse 14, “If you’re willing to accept it, or willing to accept the truth, John himself is Elijah who was to come.”

  Hypothetically if you had accepted him and accepted his message and accepted the Messiah, he would have fulfilled that Elijah prophecy. But that couldn’t happen. That’s pure hypothesis because if they had accepted John and accepted Jesus and there was no cross, there would be no salvation. But what our Lord is saying there is, he is not the final coming of Elijah. He only could have been if you had accepted. That’s not the plan. So he’s a preview. He’s Elijah-like. He’s in the spirit and power of Elijah. ”

  SURSA: http://www.gty.org/resources/sermons/41-44/when-does-elijah-come
  (al cincilea si al șaselea paragraf de la sfârșit)

  Să parafrazez ce zice Macarthur: „Domnul Isus a zis că dacă evreii de atunci ar fi vrut sa accepte mesajul lui, numai atunci ioan ar fi fost împlinirea profeției despre Ilie; daca nu, nu. Și, cum evreii de atunci nu i-au acceptat mesajul, profeția nu s-a împlinit în Ioan”

  CE PĂRERE AVEȚI? Bate câmpii sau nu? Mie personal mi se pare explicația forțată rău de tot, dar m-am cam obișnuit cu sucelile lui Macarthur. Dar nu pot să fiu sigur pentru că nu fac exegeză.

  DOI LA MÂNĂ: Odată cu criza imigranților și Statul Islamic au început iar speculațiile apocaliptice. Una dintre astea este că Isaia 17 (distrugerea Damascului) s-ar referi la ISIS care e pe cale să ajungă în Damasc (Damascul modern, de azi!) și să-l distrugă.

  CE PĂRERE AVEȚI? Aberație sau nu? Pe mine personal mă cam zăpăcește ideea asta. Cu ce autoritate luăm o profeție rostită de Isaia acum aproape 3000 CONTEMPORANILOR SĂI și o aplicăm în mod fantezist evenimentelor CONTEMPORANE NOUĂ? Dar nu mă pricep deloc să citesc profețiile, și cred că nici marea majoritate a creștinilor obișnuiți. E o păcăleală sau nu?

  TREI LA MÂNĂ: Cum trebuie să tratăm frenezia asta apocaliptică care cuprinde lumea evanghelică oridecâte ori se tulbură apele în Orientul Mijlociu? Pentru că pentru cei mai mulți dispensaționalismul este însuși ADEVĂRUL BIBLIC! A pune la îndoială „răirea” sau „necazul cel mare” sau „mileniul” (ca să nu mai zic de ideea că statul modern Israel ar fi în vreun fel împlinirea profețiilor biblice) e tot una cu a te lepăda de credință. Dacă pui la îndoială dispensaționismul ești „necredincios”.

  Cum a ajuns dispensaționismul să aibă atâta influență și ce putem face să-l combatem? Până una alta, mărturisirea de credință penticostală este dispensaționistă. La fel și cea a creștinilor după Evanghelie, dar la ei este de așteptat pentru că face parte din „bagajul” moștenit de la Darby.

  P.S: Vă rog să mă scuzați că nu pun numele adevărat, pentru că nu îmi place să îmi apară numele pe internet. Nu știu politica blogului dvs., dacă permite comentarii anonime, poate nu vă supărați. Cât despre adresă de e-mail, chiar nu (mai) am. 😀

  1. Vaisamar Says:

   Greu lucru cereți!

   Cu MacArthur nu te poți „lupta” în teorii apocaliptice. Să așteptăm să vină „Ilie”-le profețit de MacArthur și apoi mai discutăm. Altfel ne irosim ani din viață și e păcat.

   Freneziile de acest fel se tratează cu ebraică și cu greacă. Dacă asimilezi bine spiritul unei cărți biblice, studiate bine în ebraică/greacă îți dai seama că nu se pot face conexiuni de tipul celor propuse de MacArthur.

   Dacă MacArthur ar studia, de pildă, eshatologia ioanină în termeni ei proprii, s-ar mai domoli cu „șpigulațiile” apocaliptice.

   1. un nimeni Says:

    Foarte bine, dar mă înțelegeți și pe mine, nu? E greu să nu mă enervez când aud chestii de genul ăsta. Macarthur e hăt, departe, dar avem și noi dispensaționiști mai aproape, la noi în țară. Și au influență maaaaaare… Televiziunile creștine contribuie de asemenea mult la propagarea sionismului „creștin”/dispensaționismului.

    1. Vaisamar Says:

     Dar cine vă obligă să vă uitați la televiziuni (creștine sau necreștine)? Sau să citiți MacArthur? 🙂

    2. un nimeni Says:

     Păi nu mă uit nici la televizor, nici Macarthur nu citesc. Dar mă lovesc de ei la tot pasul! 😀

     De pildă, mă duc la mamaie în vizită și aproape de fiecare dată după ce îmi povestește ceva de pe vremea comunștilor începe să-mi spună cum Dumnezeu o să-i pună Rusiei un „cârlig în fălci” și o să-l aducă în „țara lui Israel” pentru război etc. etc. etc. Cred că știți unde bat. Și nu se mai termină…

     Acum unchiul meu a zis că în Siria ISIS nu va lăsa „piatră pe piatră” nedărâmată din Damasc pentru că „așa scrie în Biblie” (Isaia 17:1).

     Acum vreo 4 ani mama descoperise o predică de-a lui Perry Stone, cel care a inventat ideea aceea cum că „răpirea” va avea loc într-o zi de „Rosh Hashanah”, care pică la sfârșitul lui Septembrie în fiecare an. Chiar a așteptat în ziua aia cu înfrigurare „răpirea”. Mi se făcuse și mie pielea de găină, ce-i drept. 😀

     Deci mă lovesc de teoriile astea la tot pasul, fie că vreau sau nu; am și renunțat să mai contrazic sau să domolesc pe cineva, pentru că îmi pierd vremea.

     Da, astea se tratează cu greacă și ebraică. Dar pentru evanghelicul modern, părerea „experților” nu contează. „Ce? Avem nevoie de o castă specială să ne interpreteze Biblia?” – știți povestea. 😉

 162. un nimeni Says:

  A, și să nu uit, ultimul răcnet în materie de „teorii ale conspirației” este că criza imigranților a fost dirijată de arhitecții „noii ordini mondiale” pentru a crea haos în Europa și a le da un pretext să ne implanteze la toți CIPURI ca să țină situația sub control. Și bineînțeles că CIPURILE sunt semnul fiarei din Apocalipsa 13 „după cum știe toată lumea” 😀

  Asta doar pentru amuzamentul dumneavoastră.

  Dar nu e de râs. Pentru că 90% dintre evanghelicii din România și de aiurea chiar cred astea, împreună cu teoria dispensaționistă. Mi se pare apăsător. Aș vrea să existe și la noi în țară biserici care să înceapă să se descotorosească de aberația asta și să înceapă să vadă subiectul adevărat al Bibliei: Domnul Isus, și nu statul modern Israel.

  1. Vaisamar Says:

   Mda. Rămâne de văzut cum împăcăm capra Europei, care se duce de râpă sub „invazia” imigranților, cu varza conspirației potrivit căreia UE e noul Imperiu Roman, marele persecutor al creștinilor. Sunt sigur că MacArthur și ai lui pot face niște giumbușlucuri prin care să țină în echilibru cele două contrarii. 🙂

   Până una alta, persecuția pare să vină mai mult din America, împotriva celor care nu acceptă mariajul gay. Zile grele pentru „șpigulanți”. Istoria se încăpățânează să nu intre în tiparul speculațiilor!

 163. un nimeni Says:

  Încă o fază foarte ciudată și nu vă mai deranjez: ascultați ce spune LAZĂR GOG într-o predică de acum câțiva ani:

  (dați la minutele 55:30-57:00)

  Mă refer la faza cu „ULEIUL PĂMÂNTULUI” și cu „ULEIURILOR”. Vă rog mult să-mi spuneți și mie dacă este adevărat. Nu am găsit asta în traduceri engleze. Despre ce vorbește?

  Acum, Lazăr Gog are o droaie de „perspective profetice” și e clar că e dispensaționist. Dar mi se pare forțat până și pentru un dispensaționist. Într-una din ultimele predici (din August anul acesta), o predică despre „mileniu” și despre „templul din timpul mileniului” spunea ceva de genul: „Domnul Isus va fi împărat și David (David literal, regele David din VT) va fi PRINȚ”

  și susținea chestia asta pe baza nu știu cărei profeții din VT care spunea (în traducerea engleză) că David va fi „prince”. Nu găsesc acum exact locul din predică. Dacă aveți timp să ascultați ultimele două predici ale dânsului (le găsiți aici: http://www.emanuelchurch.com/sermons.html) despre „mileniu” o să găsiți ceva mai științifico-fantastic decât orice ați citit în „Left Behind”.

  Cum e cu chestia asta?

  1. Vaisamar Says:

   Ei, dacă mă întrebați de zăcămintele petrolifere din Marea Mediterană, chiar m-ați închis. Îmi declin competența pe asemenea subiecte specializate. Vreun petrolist din Texas ar putea să ne lămurească. Ce e sigur e că „oil” din KJV nu e totuna cu țițeiul modern. 🙂

   1. un nimeni Says:

    Dar nu zice el „ia uitați ce scrie în ebraică:…”? Va să zică ne păcălește cu „ULEIUL PĂMÂNTULUI” și „ULEIURILOR DE JOS”?

 164. Bogdan Oprescu Says:

  imi puteti spune cum suna luca 16:31 in EDCR?

  1. Vaisamar Says:

   E vreo miză teologică aici?

   [Avraam] i-a răspuns: «Dacă nu ascultă de Moise și de profeți, nu vor fi convinși nici chiar dacă ar învia cineva din morți.»”

 165. Bogdan Oprescu Says:

  A, nu… e doar o curiozitate a mea. Uitați ce e: citisem undeva, intr-un articol dintr-o revista teologica interbelica, traducerea: „chiar daca ar invia cineva din morti, tot nu vor crede.” nu-mi suna ca ordinea cunoscuta. Uneori autorul nu urma traducerile existente, si m-am gandit ca o fi una literala. M-am mirat ca ar fi posibila si in limba greaca o topica la fel ca in limba romana, adica flexibila. Fiind obisnuit mai mult cu topica enlgeza, care nu permite prea multa libertate, m-a pus pe ganduri. Nu e miza teologica , doar sint curios de chestiunea asta cu topica. Ce stiti in privinta asta?

 166. Bogdan Says:

  O singura intrebare as mai avea: in EDCR, la geneza 50:20 scrie „voi ati pus la cale raul, dar Dumnezeu l-a PRESCHIMBAT in bine”. In traducerile englezesti nu apare ideea de „preschimbare” deloc. Verbul, in toate traducerile este acelasi: „a pune la cale”, „a gandi”. Deci nu ar fi fost mai corect „Dumnezeu a pus la cale binele” sau cam asa ceva? In biblia catolica e aceeasi idee: ”Dumnezeu a gândit asta spre bine”. Verbul e acelasi. La fel in Biblia de la 1688, e acelasi verb si nu apare ideea de „preschimbare”.

  1. Vaisamar Says:

   Verbul e acelaşi, dar în al doilea caz avem prepoziția ebraică „le” care schimbă nuanța. Formularea „a gândit spre bine” e nefirească în română. Nu zicem așa, deci nu are rost să torturăm limba română ca să iasă nu știu ce nuanță subtilă, mai ales că este evident că răul pus la cale de frații lui Iosif s-a dovedit a fi un bine pe termen lung, fiindcă așa a vrut Dumnezeu. Și dacă așa a vrut Dumnezeu, e un pas logic să spunem că Dumnezeu a preschimbat lucrurile. Că Dumnezeu „ar fi luat prin surprindere” nu avem cum să credem, din simplul motiv că ne împiedică „regula fidei” (adevărul elementar despre Dumnezeu). Când citim Geneza 50:20 nu avem un verset izolat. Îl citim în lumina întregii mărturii a Scripturii despre Dumnezeu. Iar mărturia asta spune că pe Dumnezeu nu-l surprinde nimic, fiindcă el pe toate le cunoaște.

   Cum le zic și studenților: dacă ai o hermeneutică sănătoasă, faci teologie corectă și din versiunea eretică a Martorilor lui Iehova. Dacă ai o hermeneutică strâmbă, scoți erezii și din cea mai bună traducere, ori chiar din original.

   1. Bogdan Says:

    Multumesc de explicatii. Vad ca interlinearul nu te ajuta la nimic, daca nu stii limba. Ca si la engleza, sau alte limbi straine: nu poti sa traduci ceva doar cu dictionarul.

    Imi place foarte mult aici ca folositi locutiunea „a pune la cale”. Nu sunt adeptul traducerilor „literaliste”. Sunt de acord ca Biblia catolica tortureaza gramatica in acest loc, si nu numai. Solutia dvs. chiar e inspirata.

    DAR o umbra de indoiala tot am, la partea a doua a versetului:

    Cum inteleg eu, Dumnezeu a dirijat DINAINTE gandurile fratilor lui Iosif asa incit sa-l vinda si sa urmeze tot ce a urmat. Hotarirea lui Dumnezeu a precedat planurile lor. El le-a dirijat actiunile, ca sa iasa ce a iesit.

    Cum este traducrea acum, Fratii lui Iosif l-au vandut, si APOI, Dumnezeu a schimbat lucrurile. O nuanta exista. Nu este acelasi lucru. DA, pe Dumnezeu nu-l surprinde nimic, tocmai pentru ca nu doar a cunoscut planurile lui Iosif, dar le-a DIRIJAT actiunile, pentru ca a avut in vedere un scop pe termen lung, un scop mai important.

    Asa il inteleg eu. Ce ziceti de o traducere cam asa: „voi ati pus la cale raul, dar Dumnezeu A AVUT IN VEDERE un bine.” Cecredeti? Nu e nici literalista, si cred ca surprinde mlt mai bine pre-hotarirea lui Dumnezeu in previnta lui Iosif.

    1. Vaisamar Says:

     Da, cred că ar merge și așa. Voi face o notă la Geneza, urmând ca forma finală să fie avizată de comitet. Nu se pot introduce schimbări pe parcurs, dacă textul a trecut deja pe la două comisii (Comitetul de Traducere, Comitetul Pastoral).

 167. Bogdan Says:

  Vreau sa zic ca acelasi verb, in aceeasi propozitie, este tradus diferit, si schimba cumva nuanta. Ca si cum Dumnezeu a fost „luat prin surprindere” de planurile fratilor lui Iosif, dar pina la urma, a gasit o cale sa „schimbe”, sa „indrepte” situatia. Cum inteleg eu versetul este ca Dumnezeu a pus de la inceput la cale situatia, asa incat sa se intample cum s-a intamplat.

  in varianta EDCR se intelege ca „raul” pus la cale de fratii lui Iosif este situatia rea in care a intrat el, iar „binele” este situatia indreptata a lui Iosif.

  In variantele celelalte (englezesti, 1688, etc.) se intelege altceva: „binele” il reprezinta „salvarea” familiei lui Iosif, iar raul initial a slujit in acest scop.

  Sper ca intelegeti nelamurirea mea…

  1. XLucian Says:

   GBV 2001 este aproximativ ideea prezentată de dvs.
   Gen.50.20. Voi, în adevăr, aţi gândit rău împotriva mea, dar Dumnezeu a gândit spre bine, ca să facă aşa cum este astăzi, să păstreze viaţa unui mare popor.

   Asta este și varianta din VDC 1931, unde este pusă doar o virgulă:
   „Voi în adevăr aţi gândit rău împotriva mea dar Dumnezeu a gândit spre bine ca să facă aşa cum este astăzi, să păstreze viaţa unui mare popor.”

 168. cristianm0016gmailcom Says:

  Felicitari si mult succes!

  As vrea sa transmit cateva mini-studii biblice (daca publicati pe blog care sunt mai interesante).
  Cristian Maris

  1. Vaisamar Says:

   De regulă nu public pe blog studii biblice ale altor persoane. Puteți lăsa aici, sub formă de comentariu, un mini-studiu biblic.

 169. cristianm0016gmailcom Says:

  Fratii lui Isus Cristos / Iisus Hristos

  Sensul expresiei ”frati si surori ai lui Isus”
  Exista 4 posibilitati de interpretare:

  1) frati vitregi – Iosif ar fi tatal legal al tuturor, dar tata biologic doar al fiilor dintr-o prima casatorie.
  Maria ar fi a doua sotie a lui Iosif.

  Aceasta varianta este cea mai veche, mai ales in Orient incepand din secolul 2 – conform unor scriri APOCRIFE, Clement din Alexandria, Origen, istoricul Eusebius (episcop in Cezareea Palestinei).
  In secolul 2, ( probabil din regiunea siriana) avem 3 scrieri apocrife :
  – PROTOEVANGHELIA lui Iacob, conform careia nu era vorba despre copiii Mariei, iar Iosif cand s-a casatorit cu Maria era vaduv si avea copii
  – Evanghelia (Naratiunile) lui TOMA
  – Evanghelia lui PETRU, conform careia ”fratii lui Isus ar fi fiii lui Iosif, nascuti de o prima sotie pe care ar fi avut-o inaintea Mariei” (sursa: Origen – Comentariu la Evanghelia lui Matei 10,17)
  Aceasta varianta ”frati vitregi” apare si in alte scrieri apocrife dupa secolul 2, de ex. Istoria lui Iosif Tamplarul (17,2) – Iosif era vaduv cand s-a casatorit cu Maria.
  SUBLINIEZ – inclusiv Origen prezinta informatii despre ”fratii VITREGI” din scrierile unor SECTE
  – etimologia covântului „frate” in greaca (a-delphos), vine din expresia „ai aceluiaşi pântec” („a-delphys”)

  2) frati (buni) – Iosif si Maria AR FI PARINTII BIOLOGICI SI LEGALI AI UNEI FAMILII CU CEL PUTIN 7 COPII (5 baieti si 2 sau mai multe fete)
  OBSERVATIE – in Noul Testament fratii lui Isus sunt mentionati, de obicei, IMPREUNA cu mama lui Isus (Marcu 3,32 si 6,3, Ioan 2,12, Fapte 1,14)
  – limba GREACA are termeni diferiti pentru ”frate vitreg”, ”var”, ”cumnat” etc.
  – problema daca MARIA a avut COPII CU IOSIF nu este prezentata in Noul Testament
  In ”Despre punerea valului la fecioare” (6,6) TERTULIAN (150-230) pare sa considere ca, DUPA nasterea lui Iisus, intre Maria si Iosif AU EXISTAT relatii sexuale (adica fratii lui Isus ar fi copii din relatia Mariei cu Iosif).

  3) fratii lui Isus sunt, de fapt, VERII lui Isus (rude), conform lui Ieronim – autorul care a enuntat aceasta ipoteza la sfarsitul secolului 4.
  Argumentele lui Ieronim se refera la semnificatia din limba ebraica – si subliniaza ca Lot este nepotul lui Avraam, desi numit ”frate” al sau (ah) in Biblia ebraica.
  In plus, in greaca exista un termen – ”anepsios” pentru a desemna VERII.
  Propunerea lui Ieronim nu poate fi exclusa daca se tine seama de absenta unui termen specific in ebraica si aramaica.

  SUBLINIEZ – varianta VERII lui Isus (rude) este valabila numai daca originalele de la Evanghelii au fost redactate/ scrise in EBRAICA sau ARAMAICA
  – cele mai vechi manuscrise de la Evanghelii sunt in GREACA
  Termenul „frate” (adelphos) este diferit în greacă de “văr” (anepsios), iar cronicarul creştin Hegesippus face distincţie între cei care erau „veri” ai lui Iisus (anepsioi) şi „fraţii” săi.

  4) Iosif este tatal BIOLOGIC al lui Isus Cristos/ Iisus Hristos.
  Doar unele grupari iudeo-crestine si gnostice din secolul 2 si 3 spun ca Iosif este tatal BIOLOGIC al lui Isus (Epiphanius, Panarion 30, 2-3).
  Aceasta varianta a reaparut incepand din secolul 18.

  Cei 4 frati ai lui Isus: Iacob, Ioses/ Iosif, Simon si Iuda (Marcu 6,3 si Matei 13,5).
  Consemnările lui Sextus Julius Africanus cu privire la „Desposyni”(rudele de sânge ale lui Isus) s-au păstrat în Istoria ecleziastică a lui Eusebius al Cezareei.
  Eusebius, de asemenea, a păstrat şi un extras dintr-o lucrare a lui Hegesippus (110-180), care a scris 5 cărti (acum pierdute , cu excepţia citatelor lui Eusebius) ale Comentariilor asupra Actelor bisericii.
  Aceste citate fac referire la perioada domniei lui Domiţian (81-96) şi a lui Traian (98-117), conţinând şi declaraţia a doi Desposyni ai lui Isus în faţa lui Domiţian.
  Cea mai mare parte a bisericii nu a aceptat ideea că Maria ar fi putut să aibă alţi copii în afară de Isus.

  Cristian Maris


   1. Multumesc, am facut comanda.

    Va rog sa-mi spuneti parerea dvs. despre cum am tradus unele versete din Prologul de la Evanghelia dupa Ioan
    (am explicat de ce am tradus astfel) – link:
    http://forum.teologie.net/viewtopic.php?f=13&t=3844


 170. Mai este valabil?
  Se caută voluntari pentru lectura Bibliei Cornilescu 1931

  Am majoritatea traducerilor Bibliei in lb. romana (multe editii scanate).

  1. Vaisamar Says:

   Nu. Proiectul s-a încheiat. Textul corectat ortografic se află în eBiblia.

 171. Claudiu L. Says:

  Nu știu dacă e locul potrivit, dar nu am găsit alt loc în care să vă cer câteva informații. Sper să mă lămuriți (cât se poate) și să nu deranjez prea mult. 🙂
  Presupun că știți câte ceva despre Biblia BISI – ce „părere” aveți despre traducere, materiale de studiu etc? Nu am găsit recenzii sau alte informații ajutătoare despre această ediție și nici nu am avut ocazia să o am în mână. Tot ce găsesc sunt descrierile de pe site-urile librăriilor, care nu mi se par prea relevante. M-ați putea ajuta în acest sens? Mulțumesc!

  1. Vaisamar Says:

   BISI e un proiect destul de vechi (apărut după Revoluție) și nu cred că a făcut mari ecouri în comunitatea evanghelică românească. Nu putem vorbi de o traducere, ci de o revizuire ortografică (una din multele revizuiri ortografice făcute independent și cam haotic în spațiul neoprotestant românesc).

   Promotorii BISI și-au dorit să introducă o metodă de studiu într-o țară unde educația teologică fusese îngrădită. Dar după revoluție au pătruns multe cărți de studiu, comentarii, dicționare și cred că metoda propusă nu prea a fost popularizată. Nici nu prea avea cum, dacă nu ai seminarii / cursuri care să-i familiarizeze pe oameni cu metoda. Aș zice deci că a fost un flop.

   1. Claudiu L. Says:

    Atunci merg mai departe și vă rog să spuneți o ediție pe care o recomandați 🙂

    1. Vaisamar Says:

     Ediție de studiu? Sau traducere (textul simplu)?

    2. Claudiu L. Says:

     Ediție de studiu. Mă gândesc că e mai utilă.

    3. Vaisamar Says:

     Cred că Biblia Thompson are materiale bune. Alternativ, aș lua NIV Study Bible sau ESV Study Bible.

    4. Claudiu L. Says:

     Mulțumesc! Se pare, însă, că nu se mai găsește nicăieri pe stoc 🙂

    5. Vaisamar Says:

     Biblia Thompson se va reedita. Acum se face o verificare a ortografiei textului lui Cornilescu. Până la finalul acestui an verificarea textului ar trebui să fie gata. În prima ediție verificările au fost făcute cam precipitat și s-au strecurat greșeli.

 172. cristianm0016gmailcom Says:

  Am Noul Testament 1979 (ortodox), daca se mai cauta.

 173. cristianm0016gmailcom Says:

  Daca se cauta am:

  – Noul Testament şi Psalmii 1937 – traducere noua realizata de Ioan Irineu Mihalcescu (fostul profesor de teologie dogmatica a lui Cornilescu) si prof. Teodor M. Popescu

  – Biblia Sinodala ortodoxa 1968 (editia 4, cu textul revizuit de catre Prof. Teodor M. Popescu, Pr.I. Gagiu si Prof. Dumitru Radu)

 174. cristianm0016gmailcom Says:

  Noul Testament si Biblia (am aproape toate traducerile in romana) disponibile, in sensul ca ofer imprumut 2-3 saptamani.

  1. Vaisamar Says:

   Cred că le am scanate cam pe toate. Aveți și varianta 1921 (Cornilescu)?

 175. cristianm0016gmailcom Says:

  Nu am varianta 1921 (numai ce-am gasit pe internet).
  Daca va intereseaza vreo editie sa ma anuntati.
  Caut (copie xerox sau scanata sau imprumut, platesc xerox si transport) urmatoarele editii:
  1) Biblia Cornilescu 1931
  2) Noul Testament şi Psalmii 1949 (traducere Gheorghe Cornilescu, Teodor Popescu şi Emil Constantinescu)
  3) Biblia Sinodala ortodoxa 1944 (editia 3, Nicodim)

  Mai sunt urmatoarele traduceri vechi (nu se gasesc pe internet):
  -Noul Testament (catolic) 1925/1938 sau editia 3 din 1995 (traducere Ioan Balan)
  -Noul Testament (catolic) 1935 (tradus de B. Vineri şi Gh. Anton)
  -Noul Testament 1942 (traducere a Episcopului Clujului Nicolae Colan).

 176. cristianm0016gmailcom Says:

  Biblia Cornilescu din 1942 nu are trimiteri.
  Este Biblia din 1921 re-tiparita ?

  1. Vaisamar Says:

   Biblia din 1921 nu a mai fost retipărită, pe cât știu eu. SBB nu avea de ce să tipărească un text pe care l-a adoptat numai după ce i-a pus traducătorului condiția de a-l modifica în acord cu Regulile Societății. Textul din 1942 este probabil versiunea 1924 tipărită fără trimiteri, ca să fie ediția mai compactă. Există o versiune fără note și în 1938.

   1. cristianm0016gmailcom Says:

    Multumesc mult pentru info.

    1. Vaisamar Says:

     Din ce geantă de Mary Poppins scoateți aceste ediții năzdrăvane? 🙂

 177. cristianm0016gmailcom Says:

  Noi scanam profesional editii de colectie (rare).
  Saptamana viitoare va transmit o lista cu aceste editii.
  Din pacate, nu am reusit sa procur urmatoarele editii:
  1921 – Biblia Cornilescu sau Noul Testament 1920
  1935 – Noul Testament (catolic, tradus de B. Vineri şi G. Anton)
  1942/1945 – Noul Testament (traducere a Episcopului Clujului Nicolae Colan)
  1949 – Noul Testament şi Psalmii (traducere G. Cornilescu, T. Popescu)

  Este OK si copie xerox sau scanata (mai facem noi prelucrarea).

 178. Daniel Says:

  Pace Emanuel, Domnul sa iti rasplateasca cu viata vesnica munca pe care ai facut-o cu privire la EDCR. Inainte de aparitie, te rog daca e posibil sa imi citezi versetul 9 din Apocalipsa cap.5. Astept o corectie la acest verset, si sunt foarte curios daca in aceasta versiune s-a facut.

  1. Vaisamar Says:

   Ei cântau o cântare nouă și ziceau: „Vrednic ești să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice popor și de orice neam!

   1. Daniel Says:

    In versiunea king james (si in alte versiuni in limba engleza) am observat ca scrie:

    And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof: for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation;

    ceea ce se traduce cu:
    … Vrednic ești să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ne-ai pentru Dumnezeu …

    E o diferenta intre „ai rascumparat” si „ne-ai rascumparat”. Nu e corecta varianta a doua?

    1. Vaisamar Says:

     Manuscrisul pe care se bazează ediția critică Nestle-Aland 28 zice „ai răscumpărat”.

     KJV are la bază manuscrise care zic „ne-ai răscumpărat”.

     Diferența de texte e numai de suprafață. E clar că cei care cântă sunt și ei răscumpărați și unii scribi au vrut să marcheze asta în mod evident, punând pronumele „pe noi” în text. El este oarecum implicit.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s