Diverse şi foarte diverseÎntre semnalele de întâmpinare a volumului despre Cornilescu publicat anul trecut de Editura Logos se numără un articol scris de Christian Sălcianu, pe care îl voi publica în serial pe blogul meu. Îi mulțumesc autorului pentru atenția acordată volumului și pentru disponibilitatea de a face publice impresiile pe care le-a adunat în timpul lecturii. Înainte de a publica primul fragment din articol, prezint mai jos cuvinte despre autor, al cărui blog îl puteți găsi AICI.

Christian Sălcianu (n. 1976) a obținut o licență în teologie și litere la Universitatea din București și a absolvit studii masterale de religie la Andrews University (SUA). În 2002 a fondat revista de cultură și spiritualitate Pro Logos, al cărei redactor-șef a fost timp de cinci ani. În 2006 a pus bazele Casei de Editură Advent, iar din 2009 semnează numeroase articole în print și online pe teme politice, sociale și religioase în revista de analiză și opinie creștină Semnele timpului. În perioada 2011-2014 a lucrat ca redactor-șef al Editurii Viață și Sănătate. A tradus numeroase cărți de teologie și spiritualitate din limba engleză, iar cel mai amplu proiect editorial coordonat a fost Biblia de studiu, ediție realizată de Andrews University Press și publicată în România de Casa Bibliei (2014).

Plânsul lui Cornilescu

„Cornilescu este un Luther al românilor.”
(James Wiles[1])

Se știau prea puține despre Cornilescu. Ani de zile au fost disponibile doar broșura scrisă chiar de Dumitru Cornilescu, cu titlul Cum m-am întors la Dumnezeu[2] și o carte de mici dimensiuni a lui Alexandru Măianu, Viața și lucrarea lui Dumitru Cornilescu[3]. În acest recunoscut vid de cunoaștere, și sub influența legendelor care se țes în jurul marilor oameni, mai ales a episoadelor de tăcere din viața lor, cineva trebuia să pătrundă dincolo de cortina istoriei, în culise.

Certitudine și lumină

Recenta lucrare a lui Emanuel Conțac sub titlul Cornilescu – din culisele publicării celei mai citite traduceri a Sfintei Scripturi[4] se profilează ca un adevărat monument de istorie creștină din România, venind cu două mari șuvoaie de binecuvântare: certitudine și lumină. Lucruri incerte până de curând, unele doar bănuite, temute sau sperate, sau știute doar pe bâjbâite, sunt acum clarificate incontestabil. Iar multe lucruri cu totul necunoscute decenii întregi sunt aduse la lumină și au potențialul de a deschide noi orizonturi. În prefața volumului, Maria Francisca Băltăceanu pune punctul pe i afirmând că „era de multă vreme necesară o mai bună cunoaștere a istoriei acestei Biblii atât de răspândite, care a hrănit și hrănește viața atâtor oameni”.

Lăsându-ne să vedem în culisele unei istorii, volumul de peste 400 de pagini are o temelie solidă asigurată de cercetarea academică, cu ancore bine prinse în resurse din arhiva Societății Biblice Britanice. Conținutul este asigurat ca o mărturie autentică prin vocea nemijlocită a personajelor care ni se destăinuiesc în peste 500 de scrisori. Prin reproducerea acestor scrisori, la care se adaugă note interne, convorbiri, extrase din registrul cu procese verbale din arhiva Societății Biblice Britanice (SBB), demers cuplat cu zugrăvirea contextului vremii printr-o suită de date biografice, tabel cronologic, lămuriri preliminare, visul editorului Emanuel Conțac – acela de „a desprăfui povestea fascinantă a Bibliei Cornilescu” – este într-o continuă împlinire. Editorul a căutat să arate „circumstanțele în care a apărut versiunea Cornilescu, modul în care a fost revizuită, procesul lung și migălos al tipăririi, reacțiile pe care le-a stârnit în lumea ortodoxă și în cea evanghelică, felul în care a «navigat» prin apele învolburate ale primilor ani ai domniei regelui Carol al II-lea, când forțe politice și religioase redutabile și-au dat mâna pentru a stăvili difuzarea ei”.

Previzibil, volumul Cornilescu va rămâne pentru mulți ani de acum încolo principalul reper oficial în orice discuție sau cercetare despre Dumitru Cornilescu și despre versiunea Bibliei ce-i poartă numele ca traducător. Mai mult, pe modelul „veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi” (Ioan 8:32), acest volum va deveni piesa de rezistență a dosarului Cornilescu în orice instanță[5].

Cornilescu, un editor-model

Interesat de cât mai multe informații despre Cornilescu, în urma lecturării volumului am fost cucerit de numeroase „desprăfuiri”, informații, fapte, realități pe care am căutat să mi le însușesc la nivel profesional[6]. Mărturisesc că am fost uimit de trăirile și luptele lui Cornilescu pentru calitatea produsului ce-i poartă numele, el fiind un model de editor până în ziua de azi.

Căutarea după certitudine, lumină și relevanță l-a făcut pe Cornilescu să fie un redutabil cercetător. Informațiile despre metoda de lucru a traducătorului Bibliei, așa cum ni le prezintă el însuși în broșura amintită, sunt concluzionate de un document nou, adus la lumină de editorul Emanuel Conțac, prin care se confirmă acribia lui Cornilescu:

„În timpul războiului m-am apucat să traduc Biblia și am tradus tot Noul Testament, l-am revizuit de mai multe ori cu felurite dicționare și studii asupra cuvintelor grecești […]. Am luat însă la urmă un dicționar grecesc amănunțit și am căutat să-mi dau seama de sensul exact al fiecărui cuvânt în parte, pe care l-am studiat în varietatea înțelesurilor din tot Noul Testament cu cercetarea tuturor locurilor unde se găsește fiecare înțeles.”[7] (italice adăugate)

Dorința de a manifesta o fidelitate de profesionist i-a fost dublată de aceea de a cerceta Scriptura pentru propriul suflet, plăsmuitorul traducerii Bibliei lăsându-se el însuși plăsmuit de rezultatul muncii sale. Deși terminase traducerea Noului Testament, având parte de convertire în acest proces, ca om născut din nou a considerat că e cazul să reia traducerea, cu o nouă perspectivă: „Am început traducerea din nou, dar acum nu mai citeam Biblia cu întrebările de mai înainte, când ziceam: Se poate? Să fie adevărat? etc., ci cu alte întrebări, și anume: Am eu ce spune cartea aceasta? Sunt eu ce spune ea? Dacă nu, de ce nu sunt și de ce n-am?”[8]

Încheind partea de producere a textului, Dumitru Cornilescu a fost un editor foarte atent, fără a fi tipicar, urmărind cu cerbicie modul în care era produsă Biblia: calitatea hârtiei, a cernelii, monitorizarea întârzierile tipografilor și verificarea minuțioasă a introducerii și a reintroducerii corecturilor. Înverșunarea cu care urmărea calitatea reproducerii textului, uneori până la exasperarea colaboratorilor, avea în spate o rațiune biblică, un model dat de Dumnezeu: „Trebuie să folosim tot ce avem mai bun pentru Cuvântul Său, fiindcă El a dat ce a avut mai bun pentru noi.”[9]

În acest admirabil exercițiu de performanță a existat o rană care l-a iritat ani de zile pe Dumitru Cornilescu.

(va urma)

Note

[1] James William Wiles a fost secretar al Societății Biblice Britanice pentru Europa de Sud-Est în perioada publicării versiunii lui Cornilescu, unul dintre principalii corespondenți ai SBB cu privire la evoluția proiectului de traducere a Bibliei în limba română, într-o versiune nouă, sub sigla SBB.

[2] https://archive.org/stream/Dumitru_Cornilescu-Cum_M-am_Intors_La_Dumnezeu_09_

[3] https://archive.org/details/Alexandru_Maianu-Viata_Lucrarea_Dumitru_Cornilescu

[4] Emanuel Conțac, Cornilescu – din culisele publicării celei mai citite traduceri a Sfintei Scripturi, Editura Logos, Editura Risoprint (Cluj Napoca: 2014).

[5] Sunt încă pe rol mai multe procese în instanță privind deținerea legală a dreptului de publicare a acestui produs editorial. Vezi și nota următoare.

[6] Ca șef al redacției Editurii Viață și Sănătate (2011-2014) și coordonator editorial al Bibliei de studiu (editată de Casa Bibliei în 2014 și având la bază textul Cornilescu reprodus cu permisiunea BFBS), am participat deplin interesat de adevăr la corespondențe, dialoguri și evenimente cu părțile implicate în procesul în instanță de recunoaștere a deținătorului de copyright: Societatea Evanghelică din România (SER), Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR), British and Foreign Bible Society (BFBS). Cartea lui Emanuel Conțac a fost anunțată și așteptată în cadrul acestor dialoguri. Exemplarul personal are un autograf al editorului luat la ocazia lansării volumului.

[7] Conțac, Cornilescu, p. 63. Notă de subsol: D. Cornilescu, „Ce e cu «Adevărul creștin» și cu Teoria despre un «Mântuitor personal»? Răspuns d-lui Păceascu și celor ca dumnealui”, în Noua Revistă Bisericească, anul 4, nr. 5–6, 1-3 iunie 1922, p. 91.

[8] Cornilescu, Cum m-am întors la Dumnezeu, p. 11.

[9] Scrisoarea 210 (2 aprilie 1924). În articolul de față am citat indicând numărul scrisorii și data acesteia oriunde a fost vorba de informații preluate din corespondență. Am indicat numărul paginii oriunde sunt informații din celelalte secțiuni ale volumului Cornilescu.


Vaisamar:

Abia acum am descoperit că Silviu Tatu, colegul meu de la ITP, a publicat aici o lungă postare cu privire la volumul de scrisori și documente despre Cornilescu și Biblia sa.

Originally posted on Cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus:

O dată cu publicarea corespondenței dintre Dumitru Cornilescu și reprezentanții și persoanele de contact ale Societății Biblice Britanice (de aici încolo, SBB) au fost dezvăluite numeroase detalii ale procesului de traducere, editare, publicare ale acestui proiect publicistic. Colegul ITP-ist, lect. univ. dr. Emanuel Conțac a publicat la finele anului trecut o colecție de 553 de documente (scrisori și note informative) traduse din arhiva SBB, însoțite de câteva materiale prepublicate sau avansate spre tipar. Volumul întitulat Cornilescu: din culisele publicării celei mai citite traduceri a Sfintei Scripturi (Logos, Cluj-Napoca / Risoprint, Cluj-Napoca, 2014) are toate ingredientele unei lucrări de succes: legătură trainică, documente cu valoare documentară, scrisori în facsimil cu scriitura lui Dumitru Cornilescu, fotografii, indexuri și comentarii pertinente. De departe, cel mai mare interes îl suscită persoana lui Cornilescu, o persoană cu aură de sfânt într-un imaginar sinaxar protestant. Așa cum promiteam cu ceva timp în urmă voi începe publicarea unei serii de comentarii și note…

View original 918 more words


Vaisamar:

O școală de vară la care mi-aș dori să ajung cândva.

Originally posted on Bifolium:

septuaginta

NOTĂ | Vă semnalăm Școala de vară de studii pe Septuaginta, 5-10 iulie, în Göttingen, la Septuaginta Unternehmen. Institutul acesta funționează de mai bine de un secol, pregăting volum cu volum ediția critică a traducerii grecești (LXX) a bibliei ebraice. Mai multe despre acest proiect într-o altă notă. Una peste alta, este locul potrivit.

Îmi imaginez că într-un fel sau altul publicarea traducerilor comentate ale LXX de la Polirom va fi atras interesul unor studenți români către studiile LXX. Drept care nu strică poate să pomenim această școală de vară, concentrată anul viitor pe Pentateuh si pe contextul acestei versiuni. În alți ani au fost tratate probleme de critică de text, dar în 2015, pe cît se pare, abordarea este sociolingvistică: vor fi predate metodele curente de analiza a limbajului și a vocabularului pentru studiul textului LXX în contextul lui. Conferențiar va fi James Aitken (Cambridge).

Dan B.

View original


Originally posted on Larry Hurtado's Blog:

Constantine Tischendorf (1815-1874) was certainly one of the most prodigiously productive scholars of his or any other time.  He was (and remains) also a figure of controversy, claim and counter-claim.  In a new book on Tischendorf (and released in anticipation of the 200th anniversary of his birth on 18 January), Stanley Porter gives a short biography and an appreciative assessment of the man and his scholarly work:  Constantine Tischendorf:  The Life and Work of a 19th Century Bible Hunter (London:  Bloomsbury, 2015).

Tischendorf is most famous (and controversial) for his discovery and publication of a manuscript found in the St. Catherine Monastery that is likely the oldest manuscript of a complete Christian Bible (of “Old Testament” and New Testament):  Codex Sinaiticus (most of it now housed in the British Library, London; see the link here).  But in addition he produced a huge body of other scholarly work, including the several…

View original 190 more words


Vaisamar:

În acest week-end voi fi la Arad pentru o serie de evenimente. Duminică voi fi invitat la Biserica Metanoia, pentru „Dialogos”.

Originally posted on Suceava Evanghelica:

Biblia la romani

Duminică, 11 ianuarie, ora 18:00, la Biserica Metanoia din Arad va avea loc prima întâlnire din cadrul “Serilor Dialogos”.  Invitatul special este Emanuel Conțac iar tema primei prelegeri va fi : BIBLIA LA ROMÂNI.

Emanuel Conțac este editorul celei mai cuprinzătoare cărți care a fost scrisă vreodată cu privire la traducerea ”Cornilescu” a Bibliei. Cartea a apărut la finalul lui 2014 și se intitulează ”CORNILESCU. Din culisele publicării celei mai citite traduceri a Sfintei Scripturi”.

http://www.bisericametanoia.ro/

View original


Originally posted on Larry Hurtado's Blog:

J. B. Lightfoot was perhaps the most impressive British NT scholar of his generation, and one of the most significant NT scholars of his day internationally.  His published works remain important to consult, some (especially his 5-volume work on “The Apostolic Fathers”) remain essential and unsurpassed.  But there was a good deal of unpublished work by Lightfoot as well, hundreds of pages of biblical/exegetical work discovered by Ben Witherington in the Durham Cathedral Library in 2013.  Under the editorship of Witherington and Todd Still, the first of several published volumes has appeared, presenting this previously unpublished material by Lightfoot:  J. B. Lightfoot: The Acts of the Apostles, a Newly Discovered Commentary, The Lightfoot Legacy Set, Volume 1, eds. Ben Witherington III and Todd D. Still(Downers Grove, IL:  IVP Academic, 2014).

The main portion of this book is given to Lightfoot’s exegetical notes on chapters 1-19 of Acts of the…

View original 172 more words


Originally posted on Larry Hurtado's Blog:

I’ve mentioned in earlier postings the Vacation Term for Biblical Study, a charitable trust that provides a rich annual programme of (non-credit) scholarly teaching on various subjects of (and related to) biblical studies, intended for any/all adult learners.  There are two one-week programmes offered.  In each week, there is a series of lectures relating to the Old Testament and a series relating to the New Testament.  Plus, there are language classes offered each week in NT Greek and OT Hebrew, with levels ranging from introductory to more advanced.

This year the VTBS programme runs 3-7 August and 10-14 August, and will be set in Robinson College, Cambridge UK.  I’m on the programme in the second week, with a series of lectures on “What Made Early Christianity Different in the Roman World?”  You can view the full programme for both weeks here.  Information on costs and the booking procedure can…

View original 74 more words

Pagina următoare »

Urmărește

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,240 other followers