Evrei(Găsiți partea a II-a a acestui material AICI. Partea a III-a AICI).

Nu ştiu vreun alt pasaj biblic care să fie invocat  mai abuziv decât celebrul pasaj din Evrei 6 care spune că „cei care… totuşi au căzut, este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăşi”. Recent, pe un blog, pasajul cu pricina era invocat (trosc-pleosc) fără explicaţie (dar cu majuscule) în mijlocul unei peroraţii pioase, dar în fond naive şi neinformate, intitulate ambiguu şi melodramatic: „Cine a mai căzut”?

Ambiguu fiindcă îţi vine să întrebi: „De unde să fi căzut? Din pom? Din pod? De pe bloc?” şi dramatic fiindcă realizezi apoi că verbul ar fi trebuit pus între ghilimelele care să-i marcheze sensul cu care este folosit de regulă în mediul evanghelic, adică „a căzut în imoralitate (sexuală)”.

În fine, postarea are toate semnalmentele unei logoree iresponsabile, fiindcă tema anunţată nebulos în titlu este tratată pe măsură; pe tot cuprinsul articolului cititorului i se dă pur şi simplu „ceaţă”. Ai terminat de citit  „argumentaţia” şi te bântuie o întrebare: Ce a vrut de fapt autorul cu articolul respectiv (altceva decât să calmeze un posibil atac de brainstorming instalat fără preaviz în cortex?).

Amatorismul agresiv al unor postări de felul acesta a fost suficient ca să mă „întărâte” să conturez câteva repere exegetice necesare interpretării cărţii Evrei. Să purcedem!

Celebrul pasaj din 6:4-6 face parte dintr-o serie de secţiuni „motivatoare” ale cărţii Evrei. Să precizăm, cartea este o îmbinare de secţiuni „teologice” (superioritatea preoţiei lui Hristos) şi secţiuni „practice” (mustrări, îndemnuri, avertismente, încurajări).

În atari condiţii, decuparea celor trei versete din contextul lor este abuzivă, fiindcă nu ţine cont de spiritul general al cărţii şi de rolul pe care îl au ele în „ţesătura” argumentaţiei.

Am să mă opresc asupra „firului” argumentativ din macrosecţiunea care începe la 5:11 şi se încheie la 6:20. Acest fragment este alcătuit din trei secţiuni, pe care le voi numerota cu litere romane (I, II, III):

(I) 5:11-14 şi 6:1-3 (Nota bene: Din păcate, împărţirea Bibliei pe capitole şi versete a secţionat aici în mod nefericit firul tematic al autorului; cele două pasaje sunt strâns legate unul de altul şi ar fi trebuit să „curgă” neîmpiedicate, ca parte din acelaşi capitol, nu aşa cum se întâmplă acum).

Secţiunea (I) este dominată de termeni din sfera semantică a „maturităţii”. Ascultătorii sunt (1) mustraţi pentru lipsa lor de maturitate („retardarea”) lor spirituală şi (2) îndemnaţi să meargă spre maturitate.

(1) De ce „retardare”? Fiindcă autorul spune în esenţă (şi în detalii): „aţi devenit lenţi/greoi la înţelegere”; „se cuvenea să fiţi deja învăţători”; „aveţi nevoie să fiţi iarăşi învăţaţi principiile elementare ale cuvintelor lui Dumnezeu”; „aţi ajuns să vă hrăniţi din nou cu lapte”, „nu puteţi consuma hrană tare (care este pentru maturi [teleiōn]”; „dacă vă hrăniţi cu lapte, asta e dovada că nu sunteţi familiarizaţi cu mesajul neprihănirii, ci sunteţi încă bebeluşi/puradei”; „nu v-aţi antrenat încă suficient (prin utilizare) facultăţile de discernământ pentru a deosebi răul de bine.”

(2) Îndemnul din 6:1 este „să mergem către maturitate” (teleiotēta, cu aluzie la teleiōn din v. 5:14)! Să mergem depăşind în prealabil mesajul de început cu privire la Hristos. Să trecem deci de ABC-ul credinţei. „Şi asta vom şi face”, spune autorul, „dacă va îngădui Dumnezeu”. Iată deci că prima secţiune de mustrare şi îndemn se încheie pe o notă optimistă. Vom creşte, vom depăşi infantilismul în care ne găsim, vom ieşi din retardare, cu voia lui Dumnezeu.

(Va urma)


Am învăţat prima dată definiţia credinţei la şcoala duminicală: Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. Eram prea fraged ca să-mi dau seama că un astfel de enunţ este tautologic: credinţă, încredere şi încredinţare sunt mai mult sau mai puţin sinonime. În orice caz, fac parte din aceeaşi familie lexicală, iar a spune despre credinţă că este „încredere” şi „încredinţare” nu înseamnă prea mult.

În greacă, termenii corespunzători celor scrişi cu bold sunt pistis, hypostasis şi elenchos. Chiar şi un necunoscător îşi poate da seama că cei trei nu sunt defel înrudiţi lexical. Să analizăm deci pe rând termenii hypostasis şi elenchos, fiindcă tocmai ei ne vor ajuta să înţelegem ce înseamnă pistis (credinţa) în Epistola către Evrei.

hypostasis este tradus prin Cornilescu prin „încredere neclintită” (oare sub influenţa lui Segond, cu ferme assurance, sau a lui Luther, cu a lui gewisse Zuversicht?). Termenul a fost de fapt înţeles în trei feluri diferite:

1) substanţă (sau fiinţă/esenţă). Potrivit acestei interpretări, autorul cărţii spune că prin credinţă lucrurile nădăjduite capătă substanţialitate. NEB: faith gives substance to our hopes // credinţa dă substanţă speranţelor noastre).

2) siguranţă (convingere sau, cum spune Cornilescu, încredere neclintită).

3) garanţie (titlu de proprietate). Mai ales traducerile de limbă franceză folosesc acest sens. TOB: La foi est une manière de posséder déjà ce que l’on espère // Credinţa înseamnă să posedăm deja ceea ce sperăm. FBJ: La foi est la garantie des biens que l’on espère // Credinţa este garanţia lucrurilor sperate.

Se pot aduce multe argumente în favoarea oricăreia dintre cele trei înţelesuri principale, dar sunt înclinat să cred că, pentru autorul cărţii Evrei, credinţa este acel element care dă substanţă lucrurilor nădăjduite. Interesant este că autorul pomeneşte de credinţă în contextul persecuţiilor de care aveau parte destinatarii (vezi cap. 10:32-39) şi încearcă să-i încurajeze să nu abandoneze drumul, pentru că el duce la mântuire. Urmează această „definiţie” a credinţei (11:1) şi „galeria eroilor credinţei” despre care, în mod ciudat, se spune de două ori că „n-au căpătat ce le fusese promis” (11:13, 39), deşi citim că au avut parte de realizări extraordinare. Din ceea ce spune autorul, înţeleg următoarele: credinţa este acel temei, acea realitate care îţi dă putere să aştepţi împlinirea promisiunilor divine (chiar dacă ele zăbovesc aproape indefinit) şi să faci în acelaşi timp lucruri minunate. Acesta este de fapt modelul după care au lucrat „eroii” menţionaţi. Au fost mereu în aşteptarea Marii Împliniri, dar, deşi ea nu a venit, au avut parte de reuşite extraordinare pe parcursul vieţii.

La fel şi noi, trăim cu aşteptarea şi cu nădejdea mântuirii finale (Rom. 8:22), dar avem credinţa ca sursă de energie pentru a ne continua drumul.

elenchos este tradus de Cornilescu prin puternică încredinţare, dar el înseamnă „demonstraţie, dovadă”. În ce sens este credinţa o dovadă a celor nevăzute? În primul rând, în sensul că ea îl ajută pe om să perceapă că universul a fost creat prin Cuvântul lui Dumnezeu şi că tot ce se vede în jurul nostru îşi are originea în ceea ce este invizibil (Ev. 11:2).

Credinţa are deci o sferă de cuprindere mai mare decât o înţelegem noi îndeobşte (Dacă am credinţă şi mă rog pentru o bicicletă, primesc bicicleta). Eu unul o înţeleg mai ales în relaţie cu perseverenţa în supunere faţă de Dumnezeu, indiferent de circumstanţe (vezi apelul de a „continua alergarea”, din Ev. 12:1) şi cu energia de a face pentru Dumnezeu lucruri mari, în ciuda „realităţilor” vizibile descurajante.

« Pagina anterioară