Traducerea Vechiului TestamentCu acest nou capitol descopăr că a traduce din ebraică nu e lucru de șagă. Stilul „economicos” și sacadat al originalului îmi creează dificultăți. E greu de găsit ritmul optim în românește. Mai ales că nu vreau să „înfloresc” prea tare traducerea, cum face Cornilescu.

Mai jos o versiune de lucru. După ce o las la „murat” o vreme voi reveni cu modificări. Nu m-am uitat încă peste alte traduceri în limba română (altele decât Cornilescu), pentru a vedea ce poate fi „reciclat” din ele.

Le reamintesc cititorilor că textul acestei traduceri este sub copyright și că nu poate fi difuzat fără permisiunea autorului (adică a mea).

Dacă aveți comentarii, le primesc cu drag.

***

1Un om din casa lui Levi a mers și a luat [de nevastă] pe o fiică a lui Levi. 2Femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu. Și, fiindcă a văzut că era chipeș, l-a ascuns vreme de trei luni. 3Iar când n-a mai putut să-l țină ascuns, a făcut pentru el un coş de papură, pe care l-a uns cu catran și cu smoală, a așezat pruncul în coș și l-a pus între trestii, lângă malul Râului. 4Iar sora lui se ținea prin preajmă, ca să afle ce are să se întâmple.

5Fiica lui Faraon s-a coborât să se scalde în Râu, iar slujnicele ei se plimbau pe malul Râului. De îndată ce a văzut coșul între trestii, a trimis o sclavă să-l aducă. 6Când l-a deschis, a dat cu ochii de copil: era un băiețel care plângea! Și i s-a făcut milă de el și a spus: „Este dintre copiii evreilor.” 7Și sora lui a spus fiicei lui Faraon: „Să mă duc să-ți chem o femeie-doică dintre evreice ca să ți-l alăpteze pe copil?” 8Fiica lui Faraon i-a răspuns: „Du-te!” Și fata a mers și a chemat pe mama copilului. 9Fiica lui Faraon i-a spus: „Ia acest copil și alăptează-mi-l, iar eu îți voi da simbrie.” Așa că femeia a luat copilul și l-a alăptat. 10Când copilul s-a făcut mare, l-a adus la fiica lui Faraon; și el i-a fost fiu. Și aceasta i-a pus numele „Moise”, zicând: „Fiindcă l-am scos din apă.”

11Și a fost așa: în zilele acelea, când Moise s-a făcut mare, a ieșit la frații lui și a văzut muncile lor silnice; a văzut cum un egiptean lovea pe un evreu, dintre frații lui. 12S-a uitat într-o parte și-n alta, a văzut că nu este nimeni, a lovit [de moarte] pe egiptean și l-a ascuns în nisip.

13A ieșit și a doua zi; și iată că doi evrei erau prinși într-o încăierare. A spus celui vinovat: „Pentru ce-l lovești pe aproapele tău?” 14Acela însă i-a răspuns: „Cine te-a pus pe tine căpetenie și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori și pe mine, cum l-ai ucis pe egiptean?” Moise s-a înspăimântat și și-a spus [în sinea lui]: „Negreșit, faptul este cunoscut!”

15Faraon a auzit [și el] de lucrul acesta și căuta să-l ucidă pe Moise. Dar Moise a fugit de la fața lui Faraon și s-a așezat în ținutul Midianului. Și a șezut lângă o fântână. 16Preotul Midianului avea șapte fete. Ele au venit să scoată apă și au umplut jgheaburile ca să adape turma tatălui lor, 17însă niște păstori au venit și le-au izgonit. Atunci Moise s-a sculat, le-a venit în ajutor și le-a adăpat turma.

18Și când s-au întors la Reuel, tatăl lor, el le-a întrebat: „Cum de ce ați venit atât de repede astăzi?” 19Ele i-au răspuns: „Un egiptean ne-a izbăvit din mâna păstorilor; ba încă ne-a scos apă și a adăpat turma.” 20El le-a întrebat pe fete: „Și unde este? De ce l-ați lăsat pe om [acolo]? Chemați-l să mănânce!”

21Moise s-a învoit să locuiască la omul [acela]. Și el i-a dat lui Moise pe Țipora, fiica lui. 22Ea a născut un fiu și el i-a pus numele Gherșom, căci zicea: „Sunt pribeag într-un pământ străin”.

23Și a fost așa: după acele zile multe a murit regele Egiptului și fiii lui Israel suspinau din pricina robiei și strigau, iar țipătul lor, pricinuit de robie, s-a suit până la Dumnezeu. 24Și Dumnezeu a auzit geamătul lor și Dumnezeu și-a adus aminte de legământul lui cu Avraam, Isaac și Iacov. 25Și Dumnezeu a privit către fiii lui Israel și Dumnezeu a luat seama.

Anunțuri

În perioada următoare îmi încerc puterile cu niște capitole din VT. Să vedem cum sună primul capitol din Exod.

Pe alocuri am inserat în note expresii alternative din alte versiuni românești ale Bibliei.

Fac precizarea că textul acestei traduceri este sub copyright și că nu poate fi difuzat fără permisiunea autorului.

***

1 Acestea sunt numele fiilor lui Israel care au mers în Egipt cu Iaacov, fiecare cu familia lui.

2 Ruben, Șimon, Levi și Iuda

3 Isahar, Zabulon și Beniamin

4 Dan și Neftali, Gad și Așer.

5 Toți cei ieșiți[1] din coapsele lui Iacov erau șaptezeci de suflete; Iosif era [deja] în Egipt.

6 Și au murit Iosif, toți frații lui și tot leatul acela [de oameni].

7 Iar fiii lui Israel au fost rodnici,[2] au sporit, s-au înmulțit și s-au întărit nespus de mult, încât s-a umplut țara de ei.

8 Și s-a ridicat peste Egipt un rege[3] nou, care nu-l cunoscuse pe Iosif.

9 El a zis către poporul său: „Iată, poporul fiilor lui Israel este prea numeros și prea puternic[4] pentru noi.

10 Veniți să ne arătăm iscusiți față de el, ca să nu se [mai] înmulțească și, de s-ar isca vreun război, să treacă de partea vrăjmașilor[5] noștri, să lupte împotriva noastră și să se suie din țară.”

11 Și au pus peste el vătafi de corvoadă[6] ca să-i împileze[7] cu munci silnice. Și au zidit pentru Faraon cetățile-grânare[8] Pitom și Ramses.[9]

12 Dar cu cât îl împilau mai mult, cu atât se înmulțea și se întindea, încât [pe egipteni] i-a apucat groaza[10] de fiii lui Israel.

13 Şi aprig i-au mai muncit egiptenii pe fiii lui Israel 14 și le-au făcut viața amară cu aspră robie[11], la lut și la cărămizi[12] și prin tot soiul de munci ale câmpului, prin toate muncile la care i-au supus cu asprime.[13]

15 Regele Egiptului le-a vorbit moașelor evreice ‒ dintre care una se numea Șifra și a doua Pua ‒ 16 și le-a spus: „Când le moșiți pe evreice și le vedeți pe scaunul de naștere[14], dacă este băiat, să-l omorâți, iar dacă este fată, să fie lăsată în viață!”

17 Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut după cum le spusese regele Egiptului, ci i-au lăsat în viață pe băieți.

18 Regele Egiptului le-a chemat pe moașe și le-a zis: „De ce ați făcut lucrul acesta? I-ați lăsat în viață pe băieți.”

19 Moașele i-au răspuns lui Faraon: „Femeile evreice nu sunt ca femeile egiptene, ci sunt vânjoase și nasc până să ajungă moașa la ele.”

20 Dumnezeu le-a făcut bine moașelor și poporul s-a înmulțit și s-a întărit nespus de mult.

21 Și fiindcă moașele s-au temut de Dumnezeu, El le-a dat familii.[15]

22 Atunci Faraon a dat poruncă întregului său popor, zicând: „Pe orice băiat care se naște să-l azvârliți în râu, iar pe orice fată să o lăsați în viață!”

[1] Lit. „toate sufletele ieșite”.

[2] fruptiferaŭ Bibl.1865; s’au prăsit Bibl.1938.

[3] Imperator Bibl.1865; împărat Bibl.1938.

[4] sau „mai numeros și mai puternic” Bibl.2013.

[5] lit. „cei care ne urăsc” Bibl.2013.

[6] Idem Bibl.1938; Comisari de angariâ Bibl.1865; isprăvnicei Cornil.1924; supraveghetori de lucrări forțate Bibl.2013.

[7] împileze Bibl.1938; umilească Bibl.2013.

[8] cetâți cu arsenalĭ Bibl.1865; cetățile-pătule Bibl.1938; cetățile-depozit BB2013, Bibl.2013.

[9] LXX adaugă: „Și On, care este Cetatea Soarelui”.

[10] s’au scârbit Cornil.1924; ajunseră să urască Bibl.1938; i-a cuprins groaza Bibl.2013.

[11] muncă dură Bibl.2013; trudă grea BB 2013.

[12] cârâmidâriâ Bibl.1865.

[13] cu harapnicul Bibl.1938.

[14] scaunul de nascere Bibl.1865; idem Bibl.1938; cele două pietre Bibl.2013. Expresia (deja obscură în perioada traducerii LXX și a Vulgatei) a fost interpretată în mai multe feluri: (1) scaunul folosit de o femeie la naștere; (2) cărămizile pe care ședea în genunchi o femeie în timpul travaliului; (3) uterul gravidei; (4) organele sexuale ale copilului. Vezi Houtman (vol. 1, p. 253), care favorizează (3), considerând că forma de dual a substantivului reflectă imaginarul antic potrivit căruia uterul era alcătuit din două încăperi separate, legate între ele.

[15] le-a întemeiat familii Bibl.2007; le-a întărit familiile BB 2013.

« Pagina anterioară