Ce citesc astăzi în revista Biserica Ortodoxă Română, anul 70, nr. 9–10, 1952, p. 570–571?

„În anul şcolar 1951–1952, au urmat cursurile Institutelor noastre Teologice şi doi pastori baptişti: Alexa Popovici şi N. Covaci. La sfârşitul anului şcolar, cei doi studenţi baptişti au adresat Înalt Prea Sfinţitului Patriarh Justinian următoarea scrisoare de mulţumire:

Înalt Prea Sfinţite,

La finele unui an de studii, petrecut în Institutele Teologice Ortodoxe de grad Universitar, subsemnaţii pastori baptişti Alexa Popovici şi Nicolae Covaci, vă aducem călduroasele noastre mulţumiri pentru bunăvoinţa şi sprijinul ce ni l-aţi acordat, aprobând ca să studiem teologia ortodoxă.

Acest an de studii a fost creator de noui făgaşe şi prefaţează o nouă conduită în raporturile dintre Culte. Credem că acest fapt e o dovadă grăitoare că toţi credincioşii Domnului nostru Iisus Hristos, fără deosebire de confesiunea căreia îi aparţin, pot trăi laolaltă în pace şi să se iubească aşa cum a dorit şi cerut Mântuitorul.

Sperăm că Dumnezeu ne va ajuta să putem continua studiile în Institutele Teologice Ortodoxe, atât spre folosul nostru şi al cultului Creştin-Baptist, căruia aparţine, cât şi spre consolidarea raporturilor de armonie ce există astăzi între Cultele religioase din ţara noastră.

Scrisoarea celor doi pastori baptişti evidenţiază încă odată contribuţia de seamă, pe care institutele de învăţământ superior ale Bisericii Ortodoxe Române o aduc în acţiunea de armonizare a raporturilor dintre Culte, acţiune în fruntea căreia s’a aflat şi se află Biserica noastră şi Înalt Prea Sfinţitul Patriarh Justianian”.

Splendid tur de forţă propagandistic! Aş fi curios cui i-a venit această idee. Mai mult ca sigur vreunui politruc de la culte. Oricum, la nivel de imagine e ceva ce nu mai văzuse România interbelică, în care BOR se arăta foarte belicoasă contra „sectelor”. Cine a citit presă interbelică ştie ce spun. Dar iată, comuniştii au înfrăţit bisericile şi au promovat un ecumenism vrednic de toată lauda!


cornilescu

Lucrez acum la un material despre traducerea Cornilescu şi am observat că există anumite informaţii eronate (sau cel puţin îndoielnice) care circulă despre traducerile lui.

Conform unor surse (dr. Alexa Popovici, Alexandru Măianu, Enciclopedia Bibliei, Logos), Cornilescu ar fi publicat NT în 1921 şi Biblia în 1923. Eu însă am ajuns la alte concluzii:

1) Cornilescu a publicat Psaltirea şi NT în 1920; apoi toată Biblia în 1921 (Astea sunt informaţii confirmate din 2-3 reviste interbelice). Sunt dincolo de orice dubiu. Am obţinut şi o fotocopie a paginii de titlu a NT 1920!

2) A făcut o revizuire dar nu ştim când anume. Se crede ca în 1923-1924 dar mă cam îndoiesc, fiindcă în 1922-1923 a fost scandalul la Cuibu-cu-Barza (prelungit până în primăvara 1924) şi în vara lui ‘23 Cornilescu a ‘demisionat’, plecând în Anglia. În perioada aia zbuciumata nu prea cred să fi avut el timp de revizuiri. În plus, în depozitul American Bible Society există o versiune din 1925 despre care cred ca e ceea ce trece drept “Cornilescu 1923″.

3) A mai făcut o traducere literală publicată în 1931 (o am in bibliotecă).

Fac apel “pe această cale” la cititorii care au ei înşişi (sau cunosc pe cineva care are) un exemplar din himerica ediţie 1923, despre care toată lumea scrie, dar pe care nimeni n-a văzut-o “în carne şi oase”. Poate cineva să confirme existenţa versiunii “Cornilescu 1923″ altfel decât citând din Alexa Popovici, Alexandru Măianu sau Iosif Ţon?