Scotocind astăzi prin prefaţa Bibliei 1968 după nişte informaţii, am dat peste următorul citat:

În al treilea an al arhipăstorii Noastre [1951], cu ajutorul teologului şi literatului academician Gala Galaction, am tipărit Noul Testament într-o versiune revizuită şi îmbunătăţită faţă de cele anterioare.

Sună foarte frumos. Să-l ai pe Galaction ca ajutor în tipărirea Noului Testament din 1951. Numai că nu e şi adevărat. Să citim ce scrie şi Galaction în jurnalul lui (fragmente dintr-o scrisoare pe care Galaction intenţiona să o trimită patriarhului):

Noul Testament, proaspăt tipărit [1951] – care ar fi putut să fie cu textul tradiţional, sau textul adormitului întru fericire patriarhul Nicodim, sau vreo combinaţie a acestora – este Noul meu Testament, tipărit întâia oară la 1927, dar de data aceasta, alterat şi desfigurat, într-un chip lamentabil! Îndeosebi Sfintele Evanghelii dau pe faţă – peste brazdele mele – o grăpătură de o impunătoare trivialitate.1 […]

Nu ştiu cine a putut să fie temerarul schingiuitor al unei traduceri, migălite ani de zile, pe platforma unei literaturi consacrate şi socotite azi drept clasică. Sunt trist, Sanctitate, că trebuie să vă dau pe faţă această nedreptate şi această grea jicnire adusă limbei şi literaturii noastre bisericeşti.2

1 Galaction, Jurnal, vol. 5, p. 228.

2 Ibid., p. 229.

În fotografie: Justinian Marina, supranumit „patriarhul roşu”, pentru concesiile făcute regimului comunist.

Celelalte personagii: Gheorghe Gheorghiu –Dej, Al. Moghioroş, P. Groza, E. Bodnăraş, C.I. Parhon, Chivu Stoica, I. Chişinevschi, Al. Drăghici, Gh. Apostol, Leonte Răutu, Gh. Stoica, Dumitru Petrescu, Petre Borilă, M. Constantinescu, D. Colin, C. Pârvulescu în tribuna oficială de pe stadionul „23 August” din Capitală cu prilejul deschiderii Festivalului Mondial al Tineretului.(2.08.1953).

Sursa: „Fototeca online a comunismului românesc”, cota 50 (52)/1953


Retraduc acum (oarecum experimental) cap. 4 din Romani. Versetul în Cornilescu sună astfel:

Ce vom zice dar că a căpătat, prin puterea lui, strămoşul nostru Avraam? Expresia kata sarka este tradusă în mod incorect cu „prin puterea lui”. Nu ştiu de unde a luat Cornilescu expresia, dar kata sarka („după trup”) apare în relaţie cu ton propatora („străbunul, strămoşul”). Aşadar, Pavel spune: „Ce vom zice deci că a obţinut Avraam, strămoşul nostru după trup?” În întrebarea, sa, Apostolul face referire la Avraam ca cel din care descinde Israelul în mod fizic. Probabil Cornilescu a considerat că aici termenul sarx („carne, trup”) desemnează efortul omenesc al lui Avraam. Dar atunci întrebarea nu prea are noimă, fiindcă prin puterea lui Avraam l-a obţinut pe Ismael!

Ce spun celelalte traduceri?

Galaction ameţeşte sintaxa şi traduce: Ce vom zice acum că a dobândit după trup strămoşul nostru Avraam? Logica întrebării îmi scapă. De precizat că versiunea 1968 păstrează exprimarea lui Galaction.

Bartolomeu Anania aduce lucrurile pe făgaş normal: „Aşadar, ce vom zice că a dobândit Avraam, strămoşul nostru după trup?”

NTR se dispensează în mod inexplicabil de expresia „după trup”. Or fi considerat traducătorii că ideea de ascendenţă biologică este subînţeleasă? Mister şi iar mister.

(NET) What then shall we say that Abraham, our ancestor according to the flesh, has discovered regarding this matter?

(NRS) What then are we to say was gained by Abraham, our ancestor according to the flesh?

(NJB) Then what do we say about Abraham, the ancestor from whom we are descended physically?