Astăzi am descoperit o greșeală de tipar în Cornil. 1921 (prima ediție Cornilescu).

Ultima parte a versetului Lev. 11:28 a fost omisă. Vezi textul cu bold.

„Ori cine le va purta trupurile moarte, își va spăla hainele și va fi necurat pînă seara. Să le priviț‏i ca necurate.”

Greșeala s-a perpetuat în Cornil. 1924, fiind îndreptată în următoarele ediții.

Așadar, dacă aveți o biblie Cornilescu 1924 a cărei pagină de titlu e ruptă, aveți mai jos un test de verificare.

Cornilescu 1921

Cornilescu 1924


Spuneam în altă postare că e periculos să traduci Biblia de unul singur. Mintea umană obosită joacă feste dintre cele mai stranii.

Să luăm un alt exemplu. 1 Cor. 7:34 în traducerea Cornilescu 1921 (care prin revizuire a devenit versiunea folosită actualmente în mediul evanghelic românesc). Ce vi se pare ciudat în acest verset? 🙂

Tot aşa, între femeia măritată şi cea nemăritată este o deosebire: cea măritată se îngrijeşte de lucrurile Domnului, şi caută să fie sfîntă şi cu trupul şi cu duhul; iar cea nemăritată se îngrijeşte de lucrurile lumii, şi caută cum să placă bărbatului ei.


Astăzi (lucrând la comentariu) am descoperit o mică eroare în Cornilescu 1924, introdusă probabil în procesul pregătirii ei pentru tipar.

În Nestle-Aland 27, versetul spune după cum urmează:

καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι ἔμενεν παρ᾽ αὐτοῖς, καὶ ἠργάζετο· ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τῇ τέχνῃ.

În Cornil. 1921, versetul a fost tradus astfel:

Şi, fiindcă avea acelaş meşteşug, a rămas la ei şi lucra: meseria lor era facerea corturilor.

Până aici, totul e în regulă.

Problema este că în Cornil. 1924 verbul lucra a devenit lucrau, deşi grecescul ἠργάζετο este la singular. Nu cred că aici Cornilescu a revizuit textul. Nu ar fi avut de ce să schimbe singularul cu pluralul.

Prin urmare, lecţiunea corectă este „lucra”. În acest verset avem clar menţionat că Pavel lucra la facerea corturilor. Sigur, şi dacă spunem că „lucrau”, se subînţelege că şi Pavel lucra. Numai că Luca îl individualizează pe Pavel şi trebuie să păstrăm acest element în traducere.


fg5

Potrivit Copyright and Source Information din BibleWorks, versiunea română Cornilescu inclusă în pachet este cea din 1921. Iată deci că informaţii eronate s-au răspândit peste mări şi ţări, pătrunzând şi în prestigioase programe de cercetare ca BW.

De mult timp tot îmi spun că îmi voi face vânt să le scriu un mesaj în care să le atrag atenţia asupra problemei. Zilele trecute nu doar am zis, ci am şi făcut. Am trimis şi nişte imagini din cele două ediţii (1921 şi 1924), ca să se vadă negru pe alb diferenţa. Am primit vorbă că informaţia va fi corectată. Dacă aveţi ştire de alte erori din acest program, trimiteţi informaţiile la adresa de contact companiei care produce acest software.