Pentru ca un traducător să fie eficient, el trebuie „smuls” din mijlocul „imediatului” și al „urgențelor” de tot soiul.

Cornilescu a avut șansa întâlnirii cu prințesa Callimachi, care a înțeles importanța acestui fapt și care i-a asigurat traiul vreme de patru ani de zile, la Stâncești (Botoșani).

Apoi a avut șansa întâlnirii cu niște prieteni care l-au ajutat în timpul șederii lui în Anglia.

Iată un fragment relevant dintr-o scrisoare datată 25 iunie 1924 (din perioada în care se făceau revizuirile pentru Biblia pe care o folosim noi astăzi).

A trebuit să ajung aici, în străinătate, pentru a avea timpul necesar pentru această lucrare. Când eram în țară eram chemat în multe locuri și trebuia să facă atât de multe alte lucruri, încât nu puteam avea prea mult timp pentru această lucrare specială. Și știți ce înseamnă să lucrezi astfel și să nu găsești timpul necesar. Aici, deși trebuie să fac atât de multe alte lucruri, cel puțin sunt liber să umplu timpul cu ceea ce cred că trebuie să aibă prioritate.


Astăzi am descoperit o greșeală de tipar în Cornil. 1921 (prima ediție Cornilescu).

Ultima parte a versetului Lev. 11:28 a fost omisă. Vezi textul cu bold.

„Ori cine le va purta trupurile moarte, își va spăla hainele și va fi necurat pînă seara. Să le priviț‏i ca necurate.”

Greșeala s-a perpetuat în Cornil. 1924, fiind îndreptată în următoarele ediții.

Așadar, dacă aveți o biblie Cornilescu 1924 a cărei pagină de titlu e ruptă, aveți mai jos un test de verificare.

Cornilescu 1921

Cornilescu 1924


Ce frustrant este să studiezi o chestiune, să prinzi un firicel și să-ți fie imposibil să mergi mai departe cu investigația.

Bunăoară, pe 19 martie 1925 Cornilescu îi trimitea lui R. Kilgour, la Londra, un articol despre Biblia sa (ed. 1924), articol publicat în gazeta Răsăritul.

Din păcate, Cornilescu nu spune din ce dată e ziarul / revista în care a apărut articolul.

Probabil va trebui să merg la Biblioteca Academiei, să văd dacă există vreo publicație cu acest nume, și să iau toate numerele din partea a doua a anului 1924 și prima parte a anului 1925.

Cornilescu nu spune dacă articolul e de bine sau de rău.

Ăsta ar fi probabil unul dintre primele semnale din presă cu privire la Biblia sa.

Dacă vreun cititor al blogului are acces la Biblioteca Academiei (sau altă bibliotecă importantă) și poate verifica lista de publicații periodice, i-aș rămâne pururea dator.

Iată mai jos acest tantalizing clue!


Foarte simplu.

Te duci la Evrei 1:10 și vezi dacă apare o greșeală de tipar, cu rânduri încălecate din acest verset.

(Mulțumim pe această cale lui J. H. Adeney, misionar englez trăitor în Bucureștii interbelici, pentru că ne-a adus la cunoștință această greșeală).


Spuneam în altă postare că e periculos să traduci Biblia de unul singur. Mintea umană obosită joacă feste dintre cele mai stranii.

Să luăm un alt exemplu. 1 Cor. 7:34 în traducerea Cornilescu 1921 (care prin revizuire a devenit versiunea folosită actualmente în mediul evanghelic românesc). Ce vi se pare ciudat în acest verset? 🙂

Tot aşa, între femeia măritată şi cea nemăritată este o deosebire: cea măritată se îngrijeşte de lucrurile Domnului, şi caută să fie sfîntă şi cu trupul şi cu duhul; iar cea nemăritată se îngrijeşte de lucrurile lumii, şi caută cum să placă bărbatului ei.


Astăzi (lucrând la comentariu) am descoperit o mică eroare în Cornilescu 1924, introdusă probabil în procesul pregătirii ei pentru tipar.

În Nestle-Aland 27, versetul spune după cum urmează:

καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι ἔμενεν παρ᾽ αὐτοῖς, καὶ ἠργάζετο· ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τῇ τέχνῃ.

În Cornil. 1921, versetul a fost tradus astfel:

Şi, fiindcă avea acelaş meşteşug, a rămas la ei şi lucra: meseria lor era facerea corturilor.

Până aici, totul e în regulă.

Problema este că în Cornil. 1924 verbul lucra a devenit lucrau, deşi grecescul ἠργάζετο este la singular. Nu cred că aici Cornilescu a revizuit textul. Nu ar fi avut de ce să schimbe singularul cu pluralul.

Prin urmare, lecţiunea corectă este „lucra”. În acest verset avem clar menţionat că Pavel lucra la facerea corturilor. Sigur, şi dacă spunem că „lucrau”, se subînţelege că şi Pavel lucra. Numai că Luca îl individualizează pe Pavel şi trebuie să păstrăm acest element în traducere.


fg5

Potrivit Copyright and Source Information din BibleWorks, versiunea română Cornilescu inclusă în pachet este cea din 1921. Iată deci că informaţii eronate s-au răspândit peste mări şi ţări, pătrunzând şi în prestigioase programe de cercetare ca BW.

De mult timp tot îmi spun că îmi voi face vânt să le scriu un mesaj în care să le atrag atenţia asupra problemei. Zilele trecute nu doar am zis, ci am şi făcut. Am trimis şi nişte imagini din cele două ediţii (1921 şi 1924), ca să se vadă negru pe alb diferenţa. Am primit vorbă că informaţia va fi corectată. Dacă aveţi ştire de alte erori din acest program, trimiteţi informaţiile la adresa de contact companiei care produce acest software.


Aşa cum am bănuit de ceva vreme, nu există nicio ediţie Cornilescu 1923. Există ediţia Cornilescu 1924, a cărei tipărire a început către finalul lui 1923 şi s-a încheiat în septembrie 1924.

În arhivele BFBS de la Biblioteca Universităţii din Cambridge există numeroase scrisori din 1924. Redau mai jos două dintre ele, relevante pentru chestiunea „Biblia 1923”.

––––––––-

Berlin, 24 iulie 1924

Rev. R. Kilgour, D.D.

146 Queen Victoria Street,

London

Dragă Dr. Kilgour,

Mulţumesc pentru scrisorile din 15 şi 19 [iunie]. Legăm acum Biblia română cu trimiteri şi îi vom trimite dlui Cornilescu o copie cât de curând posibil. I-am trimis colile tipografice cu de la p. 1089 până la final. Am primit cu bine următoarea parte din manuscris pentru Biblia de buzunar pp. 289-480.

Al dvs.,

A.H. Haig

––––––––––-

Notă: R. Kilgour era “editor supraveghetor” al SBB pentru traducerea Bibliei. Cornilescu a purtat o corespondenţă strânsă cu el în prima jumătate a anului 1924.

A.H. Haig era reprezentantul SBB la Berlin. Biblia cu trimiteri din 1924 s-a tipărit în Germania.  La Berlin era biroul Societăţii, iar la Leipzig era tipografia. În fişa de înregistrare a Bibliei 1924 apare Berlin ca loc al editării.

–––––––––––

23 sept. 1924

The Rev. D. Cornilescu,

Villa Emanuel,

Monnetier-Mornex,

HAUTE-SAVOIE,

France

Dragă Dle Cornilescu,

În cazul în care n-aţi primit încă un exemplar, vă trimit eu unul, ediţia tipărită pe hârtie de India. Sper că va ajunge în siguranţă.

Cu urări de bine,

K.

Supraveghetor editorial.