Acum doi ani am coordonat o teză de licenţă care investiga problemele de traducere din Epistola către Galateni, urmărind totodată relaţia dintre Cornil. 1921 (prima versiune) şi Cornil. 1924 (versiunea revizuită) precum şi raportarea amândurora la Segond.

Dragoş Ştefănică, autorul acelei lucrări de licenţă, a făcut şi o traducere a textului grec.

Realizezi cel mai bine ce probleme de traducere pune un text abia atunci când te confrunţi cu el în mod direct.

I-am verificat traducerea în amănunt. I-am criticat unele formulări. Cu unele n-am fost de-acord, dar i le-am lăsat, fiindcă ţin de o anumită preferinţă.

Recent i-am cerut permisiunea de a-i publica aici traducerea, în speranţa că le va fi utilă cititorilor care sunt preocupaţi de studierea acestei epistole.

Vă reamintesc că textul este sub incidenţa dreptului de autor!

Capitolul 1

            1. Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos şi prin Dumnezeu Tatăl, care L-a înviat din morţi;

2. şi toţi fraţii care sunt cu mine, către bisericile Galatiei:

3. har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Hristos,

4. Care S-a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne izbăvească din veacul rău de acum, potrivit cu voia Dumnezeului şi Tatălui nostru.

5. A Lui să fie gloria în vecii vecilor, amin.

6. Mă mir că vă întoarceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie.

7. Nu că ar fi o alta, dar sunt unii care vă tulbură şi vor să pervertească Evanghelia lui Hristos.

8. Însă chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar propovădui o altă Evanghelie decât cea pe care v-am propovăduit-o, să fie anatema!

9. După cum am spus mai înainte, spun şi acum din nou: dacă cineva vă propovăduieşte o altă Evanghelie decât cea pe care aţi primit-o, să fie anatema!

10. Oare încerc acum să primesc bunăvoinţa oamenilor, sau a lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos.

            11. Vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia propovăduită de mine nu este de sorginte omenească,

12. pentru că nici eu n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin revelarea lui Isus Hristos.

13. Aţi auzit despre modul meu de a fi de pe vremuri, în iudaism, cum persecutam peste măsură biserica lui Dumnezeu şi încercam să o distrug,

14. şi că înaintasem în iudaism, mai presus decât mulţi din neamul meu de o vârstă cu mine; eram foarte zelos pentru tradiţiile mele strămoşeşti.

15. Însă când Dumnezeu, Care m-a pus deoparte încă din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său,

16. a găsit cu cale să reveleze în mine pe Fiul Său, ca să-L propovăduiesc printre păgâni, n-am consultat pe vreun om,

17. nici nu m-am suit la Ierusalim la cei care au fost apostoli înaintea mea, ci îndată am plecat în Arabia, după care m-am reîntors în Damasc.

18. Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim să fac cunoştinţă cu Chifa şi am rămas la el cincisprezece zile.

19. Însă n-am văzut pe niciunul dintre apostoli, ci numai pe Iacov, fratele Domnului.

20. În ceea ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint.

21. Apoi am plecat în ţinuturile Siriei şi Ciliciei,

22. dar eram necunoscut la chip bisericilor din Iudeea, care sunt în Hristos.

23. Ele auzeau doar spunându-se: „Cel ce ne persecuta odinioară, acum propovăduieşte credinţa pe care cândva încerca s-o distrugă”.

24. Şi slăveau pe Dumnezeu din pricina mea.


Cred că un răstimp de 11 zile pentru evaluarea traducerilor intrate în joc este suficient. Feedbackul a depăşit aşteptările (mele), mai ales fiindcă am avut parte de intervenţii din partea unor persoane care altminteri nu lasă comentarii.

Cum se prezintă punctajul, când tragem linie şi adunăm? Am făcut un tabel pentru a putea vedea ce note s-au dat. Sper că n-am făcut nicio greşeală la socotit. Dacă depistaţi vreo problemă, nu ezitaţi să o semnalaţi.

traducerea 1

traducerea 2

traducerea 3

traducerea 4

traducerea 5

Alex

4

3

3

4

3

Teofil

3

3

4

3

Sam

4

2

2

4,5

2

Iuliana

3

-3

2,5

4

2

Camix

4

4,5

3

4

3

Sonya

3

2

2

4,5

4

Marian

4

2

3,5

4,5

2

Angela

3

2

2

3

4

Lucian

3

3

2

4,5

3

Neluţ

4

3

3

4

4

Total

35

27,5

23

41

30

N.B. Am adunat notele fără a ţine cont de semnele + şi -, fiindcă n-am ştiut cum să le contabilizez.

Dincolo de preferinţele subiective pentru anumite formulări sau pentru anumiţi termeni, punctajele individuale primite de cele cinci traduceri corespund în general ierarhiei finale rezultate în urma adunării punctajelor.

Putem acum dezvălui identitatea traducătorilor. 🙂

Traducerea 4, realizată de Emanuel Conţac – 41 puncte. Îmi asum criticile primite. Sunt de-acord că „interlopi” nu e termenul potrivit pentru a traduce „ruffians”. Am lăsat common sense ca în original fiindcă „simţul comun” mi se pare sărac în comparaţie cu expresia originală. În engleză există „to talk sense”. Dar ce iese dacă înlocuim pe „sense” cu românescul „sens”?

Traducerea 1, realizată de Dragoş Ştefănică – 35 puncte. Precizez că Dragoş este absolvent de ITP, masterand la teologie şi student la Litere (Univ. Bucureşti). E colegul meu de birou cu care adesea pun pariuri pe chestiuni de filologie (şi nu numai). Eterna miză? Doi litri de Pfanner de mere verzi. 🙂

Traducerea 5, realizată de Ruben Ologeanu – 30 puncte. Ruben Ologeanu (absolvent de teologie) este „în spatele” blogului Teologeanu.

Traducerea 2, realizată de Alin Cuc – 27,5 puncte. Alin Cuc este absolvent de teologie (licenţă + master).

Traducerea 3, realizată de Monica Boseff – 23 puncte. Monica este asistentă medicală.

Acum ajungem şi la premii.

Cred că cei cinci traducători merită premiaţi. Propun ca premiu pentru fiecare un exemplar din colecţia de eseuri Despre lumea aceasta şi despre alte lumi, de C.S. Lewis (carte proaspăt tipărită de Humanitas).

Acum că am găsit premiul, mai rămâne să găsim şi sponsorii acestui concurs. 🙂