Traducere din germană de Ligia Taloș

Reiau aici pe blog un anunț pe care l-am făcut și pe FB la finalul anului trecut.

Cartea Costul uceniciei, de D. Bonhoeffer, a fost republicată la Editura Roua, condusă de Mirela DeLong.

Am avut plăcerea de a superviza procesul de traducere și publicare a primei ediții românești, publicate la Editura Logos.

Citititorii interesați de acest titlu îl pot procura de la librăriile evanghelie din țară.

Dacă nu-l găsiți disponibil în librării, puteți face comandă direct la Editura Roua, scriind pe adresa

edituraroua @ gmail.com (uniți elementele adresei, pe care eu le-am scris separat ca să împiedic copierea lor automată de către roboți specializați în trimiterea de spam.


Cartea Dilemele fidelităţii apare acum şi pe site-ul Logos, la rubrica „Noutăţi editoriale”.

Puteţi vedea AICI cuprinsul cărţii.

Mici fragmente din carte AICI.

Le reamintesc celor interesaţi că pe data de 23 nov. cartea va fi lansată la ITP în cadrul unui simpozion. Participanţii o vor putea cumpăra la un preţ promoţional, 45 de lei.

Studenţii ITP (frecvenţă redusă) au la dispoziţie toată luna pentru a o achiziţiona. Vezi detalii pe site-ul ITP.


Am anunţat deja colocviul despre traducerea Bibliei şi lansarea cărţii mele cu acest prilej. Vezi detalii AICI.

Iată că avem şi un titlu.

Pagina de titlu a cărţii mele de debut. 🙂


Editura Logos a tipărit de curând comentariul lui Calvin la Ioan, ca parte a colecţiei REFORMA.

Câteva informaţii mai jos, de pe site-ul editurii.

TRADUCĂTOR: Ștefan Gugura a absolvit Facultatea de Filozofie, în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, promoția ’96, după care a obținut un Master in Filozofie la Universitatea Paris XII, Val-de-Marne (absolvit in 1998). Doctoratul, în cotutela între Cluj și aceeași universitate franceză, a fost obținut in 2002. A tradus din engleză și a publicat filozofie, sporadic, în România. Din 2002, trăiește în Anglia, la Ipswich, unde este profesor.

REZUMAT:
Editura LOGOS continuă în acest al treilea volum din Colecţia Reforma să ofere tuturor doritorilor posibilitatea de a lectura, în limba română, scrierile esenţiale care au stat la baza Reformei. Dacă primele două volume au fost o selecție din scrierile esențiale pentru declanșarea Reformei ale lui Martin Luther, comentariul exegetic al lui Jean Calvin asupra Evangheliei după Ioan ne introduce în gândirea și teologia biblică a acestui reformator.

Importanța Evangheliei după Ioan pentru definirea credinței creștine, prezentarea complementară evangheliilor sinoptice a lui Mesia Hristos ca împlinirea profețiilor vetero-testamentare, demonstrarea divinității lui Isus prin șapte minuni-cheie, cristalizarea elementelor teologice ale revelației Dumnezeului întrupat pe parcursul conflictului crescând cu iudeii – toate acestea sunt bine cunoscute și nu mai necesită detaliere. Tocmai de aceea, comentariul lui Calvin prezintă un interes deosebit: pe întreg parcursul lui, dincolo de demonstrația implicită de impresionante cunoștințe lingvistice, istorice și teologice, putem urmări cum s-a cristalizat teologia Reformei, în ce fel riturile și practicile vremii sunt evaluate în lumina Scripturii și cum se percep pe ei înșiși adepții Reformei în raport cu biserica oficială. Cum tema adevăratei credințe și a adevăraților credincioși este un fir roșu esențial al Evangheliei ioanine, nu este surprinzător ca această temă să fie mereu și mereu discutată de Calvin în lumina conflictelor și dezbaterilor din perioada pe care o trăia.

Indiferent de afiliația confesională a cititorului român, comentariul lui Calvin îi va stimula gândirea și îi va învigora credința. În plus, dincolo de divergențele de opinii teologice, îi va consolida sentimentul credinței creștine comune tuturor credincioșilor în divinitatea omului Isus Hristos, pe care această Evanghelie o prezintă într-un mod atât de sublim, iar Calvin o conturează cu pana sa într-un mod atât de elocvent.

GRUPURI ŢINTĂ:

 • orice cititor dornic să-şi îmbunătăţească cultura generală, având acum, pentru prima dată după 500 de ani, posibilitatea să lectureze în limba română scrieri care au marcat istoria bisericii creştine, în special, şi a omenirii, în general;
 • studenţi la facultăţile umaniste, cât şi la seminarii şi colegii biblice;
 • credincioşi din confesiunile tradiţionale (ortodocşi, romano-catolici sau greco-catolici) care doresc să aibă acces nemijlocit la scrierile care au dus la apariţia Reformei;
 • credincioşi protestanţi, evanghelici şi neoprotestanţi care doresc să cunoască ideile care au stat la baza teologiei şi practicilor din bisericile lor.

CARACTERISTICI SPECIALE:

 • o traducere fidelă din franceză; note de subsol care precizează scrierile patristice la care face referire Calvin, preluate după ediția franceză realizată cu sprijinul profesorilor de la Faculté Libre de Théologie Réformée d’Aix-en-Provence;
 • indice tematic; oferă oricărui cititor dornic să îşi îmbunătăţească cultura generală, posibilitatea – pentru prima dată după 500 de ani – să lectureze în limba română scrieri care au marcat istoria Bisericii creştine, în special, şi a omenirii, în general;
 • constituie un volum care nu poate lipsi din biblioteca credincioşilor din confesiunile tradiţionale (ortodocşi, romano-catolici sau greco-catolici) care doresc să aibă acces nemijlocit la scrierile care au dus la apariţia Reformei sau a credincioşi protestanţi, evanghelici şi neoprotestanţi care doresc să cunoască ideile care au stat la baza teologiei şi practicilor din bisericile lor;
 • ediţie-eveniment, în format deosebit de elegant, legată (cu copertă tare), în imitaţie de piele albastru închis-marmorat şi folie aurie.

ALTE DETALII:

 • Grafică copertă: imprimare cu folie aurie
 • Coperta: piele legătorie (albastru închis marmorat)
 • Format: 165 x 235 mm
 • Legare: cartonată (copertă tare)
 • Număr pagini: 544
 • ISBN: 978-973-8461-05-5
O mostră de carte AICI.

Pe 1 februarie îl anunţam pe amicul meu, Ruben Ologeanu, că Old Testament Themes a ieşit de sub tipar. I-am făcut, se vede treaba, o surpriză plăcută. Cum era şi firesc, a anunţat-o pe blogul lui (Teologeanu).

Îmi permit să dau şi eu mai departe sfară în ţară, preluând textul de prezentare de pe site-ul Editurii Logos.

TITLUL ORIGINAL: Old Testament Themes

AUTOR:
William Dyrness şi-a luat licenţa în teologie în Statele Unite, după care şi-a continuat studiile în Europa (BA, Wheaton College; BD, Fuller Theological Seminary; DThéol, Universitatea din Strasbourg; Doctorandus, Universitatea Liberă, Amsterdam; studii post-doctorale la Universitatea Cambridge, Marea Britanie). Are o experienţă de peste 30 de ani în învăţământ şi a predat în Statele Unite, Filipine, Kenya şi Coreea de Sud. După terminarea studiilor post-universitare în Europa, a lucrat mai mulţi ani ca misionar în ţări din lumea a treia. Este autorul a numeroase lucrări şi articole de specialitate. Din 1990 şi până în prezent este profesor de teologie şi cultură la Fuller Theological Seminary, SUA (al cărei decan a fost între 1990-2000). Totodată, din 2000 este slujitor ordinat în Biserica Prezbiteriană.

TRADUCĂTOR: Ruben Ologeanu

SUBIECT: Introducere în teologia biblică a VT prin prisma principalelor teme teologice ale acestuia.

REZUMAT:

Creştinii au tendinţa să neglijeze cărţile VT, poate cu excepţia Psalmilor, Proverbelor şi a unor cărţi profetice. Deşi această stare de lucruri poate fi explicată prin importanţa acordată Persoanei şi lucrării lui Hristos, consecinţele negative sunt inevitabile: fără cunoaşterea şi înţelegerea VT pierdem o mare parte din sfera de cuprindere a revelaţiei de Sine a lui Dumnezeu şi, în consecinţă, avem o imagine incompletă despre scopurile şi planurile Lui. În plus, predicatorii şi misionarii care îşi bazează întreaga pregătire pe NT nu au cum să-i dea Cuvântului lui Dumnezeu întreaga sa putere. Nu în ultimul rând, pierdem puntea de legătură dintre Biblie şi viaţa obişnuită, cea din „casă şi în piaţă”, unde putem cunoaşte dragostea şi îndurarea lui Dumnezeu în termeni concreţi. Fără VT, pierdem înţelegerea adecvată a locului individului în familie, în comunitate şi în stat, precum şi a stilului de viaţă dat de Dumnezeu poporului Său.

Teme alte teologiei VT ne propune un demers introductiv în teologia biblică a VT, tocmai pentru a acoperi golul existent în înţelegerea acestei părţi importante a Scripturii. Spre deosebire de teologia sistematică, ce se concentrează pe relaţia dintre temele biblice şi implicaţiile istorice şi filozofice ale acestora, teologia biblică studiază temele fundamentale recurente ale Bibliei, precum şi caracterul lor progresiv, revelarea lor tot mai clară. Autorul, William Dyrness, nu doar că este convins de importanţa egală a celor două testamente pentru creştin, dar ne ajută să vedem cum, asemenea unei simfonii, aceleaşi „linii melodice” sunt dezvoltate sub forma unor teme esenţiale introduse de VT şi preluate pentru a fi duse la apogeu, „într-o gamă mai înaltă” în NT, totul legându-se „într-un mod mai complex şi minunat. Dacă nu ascultăm atent Vechiul Testament, s-ar putea să nu auzim unele dintre cele mai mişcătoare melodii ale Noului Testament.” Cartea ne ajută să vedem modul în care VT conturează şi dezvoltă următoarele teme-cheie: interacţiunea lui Dumnezeu cu oamenii prin legământ; Legea ca element complementar legământului; forma de închinare instituită în sânul legământului şi relaţia ei cu viaţa morală a comunităţii (etica şi înţelepciunea); viziunea legământului final, pe care Hristos îl va realiza prin moartea Sa.


De-o vreme, la Editura Logos, în colecţia „Vreau să înţeleg…”, a apărut Doctrina suveranităţii, de A. W. Pink, în traducerea Mirelei Rădoi.

Mai jos puteţi citit câteva informaţii utile despre autor şi carte (de pe site-ul Logos).

AUTOR: Arthur W. Pink (1886–1952) s-a născut în Anglia, la Nottingham, şi a devenit creştin la vîrsta de 22 de ani, în urma discuţiilor din Scriptură cu părinţii săi, pe cînd era membru marcant al unei societăţi teozofice. Pleacă în Statele Unite şi studiază la Institutul Biblic Moody, după care devine pastor şi slujeşte diverse congregaţii în Marea Britanie, SUA şi Australia. Este autorul mai multor cărţi care se bucură de o popularitate deosebită, atît în Anglia, cît şi în Statele Unite, în special după moartea sa. Biograful său, Ian Murray, notează că „larga circulaţie a lucrărilor sale, după moartea sa, l-a făcut să devină unul dintre cei mai influenţi autori evanghelici din a doua jumătate a secolului XX“. Scrierile lui au încurajat revenirea la predicarea expozitivă şi îndreaptă inimile cititorilor spre o viaţă trăită conform Scripturii.

REZUMAT:
Scriind despre suveranitatea lui Dumnezeu, Ch. H. Spurgeon spunea: „Mi-amintesc bine ziua şi ceasul cînd am primit pentru întîia dată aceste adevăruri în inima mea – cînd ele ardeau în mine, cum spune John Bunyan – ardeau ca însemnate cu fierul roşu în sufletul meu; şi mi-aduc aminte cum am simţit că am crescut brusc şi că din copil am devenit bărbat – că am avansat în cunoaşterea Scripturii, că am apucat strîns, o dată pentru totdeauna, cheia adevărului lui Dumnezeu.“

Cartea de faţă îşi propune să discute tocmai aceste adevăruri. Autorul ei, A. W. Pink, pleacă de la convingerea că „în vremuri ca acestea de degenerare, în care ne este dat să trăim, cînd pretutindeni este preamărit omul, iar «supraomul» a devenit un cuvînt obişnuit, există necesitatea acută de a accentua realitatea glorioasă a supremaţiei lui Dumnezeu – şi aceasta cu atît mai mult cu cît ea este tăgăduită în mod deosebit“.

Autorul porneşte la drum discutînd relevanţa şi necesitatea stringentă a redescoperirii acestei doctrine în veacul nostru. El analizează apoi semnificaţia doctrinei suveranităţii lui Dumnezeu în raport cu vectorii ei esenţiali: creaţia, stăpînirea lui Dumnezeu asupra lumii, mîntuirea, voinţa omului şi rugăciunea. Ultimele capitole ne invită să medităm la valoarea acestei doctrine pentru noi şi la implicaţiile ei practice pentru viaţa de credinţă.

Cititorul care parcurge cartea ajunge la concluzia că doctrina suveranităţii, departe de a fi aridă şi anostă, este glorioasă şi ziditoare, iar cunoaşterea ei ne va face să exclamăm împreună cu Moise: „Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine, minunat în sfinţenie, bogat în fapte de laudă şi făcător de minuni?“


Editura Logos anunţă o nouă carte: Documentele care stau la baza Noului Testament – origine, istoricitate, veridicitate, de Paul Barnett.

Data lansării:

25 iunie 2010

Preţ promoţional:

59,99 RON 39,99 RON

(economisiţi 20,00 RON)

Promoţie valabilă pînă la 05 iulie 2010 inclusiv.

Pentru comenzi, apelaţi la Tel.verde 0800.800.016, sau la adresa comenzi@logos.ro

Despre autor:

Dr. Paul Barnett, (THL – Moore Theological College, MA –  Sydney, BDS – ThSchol, PhD – University of London), episcop anglican de North Sydney, Australia, este profesor asociat de studii biblice la Regent College, Vancouver.

Traducerea: pr. Ioan Mihoc

Subiectul:

Documentele pe baza cărora a fost alcătuit canonul NT, istoria canonului, probleme de critică textuală.

Serie/colecţie:

lucrare complementară cu Documentele care stau la baza Vechiului Testament

Scurtă prezentare:

Cartea de faţă este scrisă pentru cei care au îndoieli cu privire la credibilitatea istorică a Noului Testament şi care îşi pun întrebări de genul:

¨    Cât de apropiate în timp sunt documentele faţă de Isus?

¨    Putem da crezare scrierilor „părtinitoare“ ale primilor creştini?

¨    Au fost vreunii dintre scriitorii cărţilor Noului Testament martori oculari?

¨    Putem şti dacă ceea ce s‑a scris iniţial a scăpat de modificări, în decursul secolelor?

¨    Avem şi alte informaţii, în afară de cele oferite de sursele creştine?

În ultimul secol, scrierile Noului Testament au fost ţinta atacurilor din diverse direcţii mai mult decât oricând altcândva în istoria creştinismului. Este contestată istoricitatea persoanei lui Isus, veridicitatea mărturiei evangheliilor despre El, calitatea martorilor menţionaţi în acestea, sunt contestaţi autorii cărora Biserica le atribuie aceste scrieri şi este contestată perioada în care au apărut ele.

Dr. Paul Barnett ne propune în Documentele care stau la baza NT o analiză lucidă, rezonabilă, a ceea ce avem la dispoziţie în scrierile nou-testamentare, plecând de la premisa că acestea sunt documente istorice care trebuie analizate aşa cum analizăm orice document istoric, în general, şi din aceeaşi perioadă, în particular.

El ne invită aici să ne ocupăm de credibilitatea istorică, nu de cea teologică a NT. Discuţia referitoare la acurateţea istorică a NT nu-i cere cititorului să-l accepte obligatoriu ca parte a Cuvântului inspirat al lui Dumnezeu, chiar dacă este posibil, în final, să ajungă la această concluzie. Discuţia vizează ceea ce a fost NT iniţial – nu o colecţie de scrieri, ci 27 de suluri separate, de diverse mărimi, scrise de nouă sau zece autori, la date diferite, şi care au devenit o unitate nu prin impunere, ci prin standardizarea a ceea ce făcea deja parte din practica generală a comunităţii creştine.

Demersul autorului începe cu discutarea mărturiilor antice necreştine despre existenţa lui Isus Hristos –  istorici romani, inscripţii, surse iudaice şi mărturii controversate. Dr. Barnett stabileşte apoi cadrul temporal al scrierilor NT, prin corelarea cu evenimentele istorice menţionate în ele, pentru care avem atestări independente. Urmează problema credibilităţii transmiterii textului şi a credibilităţii celor doi martori oculari din spatele evangheliilor (Ioan şi Petru), credibilitatea istorică a evangheliştilor Luca şi Matei, întrebările ridicate de naşterea lui Isus şi de minunile relatate în evanghelii, analiza dovezilor în favoarea învierii lui Isus, relaţia dintre scrierile lui Pavel şi personajul istoric Isus, credibilitatea cărţii Faptele Apostolilor, ca document istoric, relaţia dintre descoperirile arheologice şi mărturia NT, urmate de concluzii legate de cele două chestiuni esenţiale: cât de credibil este NT ca sursă istorică şi ce putem conchide despre persoana lui Isus. Ultimul capitol al cărţii ne invită la o comparaţie între credibilitatea istorică a scrierilor islamice şi a celor creştine, pentru a ne forma o părere mai obiectivă despre modul în care sunt evaluate ele.

Francheţea întrebărilor discutate, efortul constant de menţinere a obiectivităţii, luciditatea analizei istorice, compararea surselor istorice referitoare la diverse evenimente sau personaje istorice – toate acestea fac ca lectura cărţii să fie instructivă şi captivantă. Experienţa plăcută a lecturii se datorează şi cursivităţii textului şi talentului autorului de a argumenta într-un mod plăcut şi uşor de urmărit.

La fel ca în alte ţări în care a fost publicată, Documentele care stau la baza NT se impune ca o lucrare de referinţă pentru studenţii de la institute şi seminarii teologice, pentru apologetul creştin, dar şi pentru cititorul interesat de credibilitatea istorică a unei părţi atât de importante a Bibliei creştine.

Grupuri-ţintă:

¨    studenţi la seminarii şi colegii biblice;

¨    preoţi, pastori;

¨    învăţători de şcoală biblică;

¨    responsabili cu învăţătura în biserică;

¨    creştini interesaţi de o mai bună înţelegere a Bibliei..

Caracteristici speciale:

¨    discută credibilitatea istorică a NT independent de conţinutul teologic al acestuia;

¨    discută relaţia dintre documentele NT şi alte surse istorice care fac referire la evenimentele şi personajele NT;

¨    stabileşte cadrul cronologic al evenimentelor NT prin corelarea cu evenimente istorice menţionate în el, dar atestate şi independent;

¨    discută problemele de transmitere a textului;

¨    discută credibilitatea mărturiilor conţinute de NT, a martorilor oculari şi a documentelor care au stat la baza scrierilor NT;

¨    conţine un capitol comparativ între credibilitatea surselor istorice al islamismului şi ale creştinismului;

¨    include o discuţie a credibilităţii mărturiilor referitoare la Înviere;

¨    alocă un capitol analizării impactului descoperirilor arheologice asupra evaluării veridicităţii NT;

¨    conţine indice tematic.

Alte detalii:

Format:           235×165 mm

Copertă:          supracopertă, policromie,lăcuire selectivă

Legare:           cusută, cartonată

Pagini:            255 (256) pagini

ISBN               978-973-8461-00-0


În această lună Grupul Editorial Logos vine cu o ofertă specială, alcătuită din şapte pachete promoţionale. Fiecare pachet beneficiază de reduceri substanţiale, de la 35 % la 50% (după caz). Detalii în următorul fişier PDF.

Tot în luna decembrie, până pe data de 22, orice carte publicată de editurile Logos (www.logos.ro, http://www.peregrinul.ro, http://www.discipolul.ro) poate fi cumpărată cu reducere de 20%.


Grupul editorialGrupul Editorial Logos lansează o triplă ofertă: pentru pastorii, pentru slujitorii şi pentru bibliotecile bisericilor evanghelice (penticostale, baptiste şi creştine după Evanghelie). Pe scurt, e vorba de o reducere de 40% pentru cărţi care pot fi comandate în anumite condiţii.

În detalii, oferta se prezintă astfel (vezi aici scrisoarea în PDF):

 • pentru Biblioteca Bisericii se pot comanda oricare dintre titlurile din ofertă, de la cele 3 edituri (Logos, Peregrinul, Discipolul), în cel mult 5 exemplare pentru fiecare titlu, cu reducerea de 40%;
 • pentru Biblioteca Pastorului se pot comanda oricare dintre titlurile din ofertă, de la cele 3 edituri, într-un singur exemplar;
 • dacă o biserică evanghelică are mai mulţi slujitori ai Cuvântului care ar dori să cumpere titluri valoroase, oferta va fi valabilă pentru toţi cei pe care conducerea bisericii va dori să-i includă în ofertă. În acest scop vor trebui să completeze formularul de comandă pentru Biblioteca Slujitorilor bisericii inclus în această ofertă.

Perioada de valabilitate a ofertei: 10-31 august 2009.

Oferta va fi trimisă şi prin poştă bisericilor evanghelice din România.

Grupul Editorial LOGOS

CP. 714 OP. 5

400800 Cluj-Napoca

Tel: 0264-420 025

Fax: 0264-420 104

servireClienti@logos.ro


image_1_lgEditura Logos a publicat de curând un nou titlu: Evanghelia şi Împărăţia, de Graeme Goldsworthy. Cartea poate fi încadrată atât la „teologia Vechiului Testament”, cât şi în domeniul „hermeneutică”.

Cartea izvorăşte probabil dintr-o nemulţumire. Nemulţumirea că atât de puţini creştini reuşesc să citească Vechiul Testament cu folos, atunci când se obosesc să mai depună vreun efort în această direcţie.

Autorul urmăreşte o temă biblică importantă, „Împărăţia lui Dumnezeu” în Vechiul Testament. Nu o face cu termeni tehnici, dătători de ceaţă, ci cu supleţea celui care scrie pentru nespecialişti interesaţi să-şi îmbogăţească orizonturile hermeneutice şi înţelegerea Scripturii.

Titlul Original: Gospel and Kingdom

Autor: Graeme Goldsworthy, actualmente pensionat, a fost profesor de Vechiul Testament, teologie biblică şi hermeneutică la Colegiul Teologic Moore din Sydney, Australia. Este un teolog şi autor apreciat, iar dintre cărţile sale amintim: Evanghelia şi planul divin, Evanghelia şi Apocalipsa şi Evanghelia şi Înţelepciunea.

Traducător: Adrian Serecuţ

Linkurile cu mostra de carte, respectiv cuprinsul nu sunt momentan valabile. Urmează să fie „validate” într-o zi-două.


documentevt1

Editura Logos anunţă apariţia unui nou titlu, Documentele care stau la baza Vechiului Testament, de Walter C. Kaiser. Prin această carte, autorul încearcă să răspundă mai multor întrebări:

 • Ce încredere putem avea în povestirile şi relatările întîlnite pe paginile Vechiului Testament?
 • Sînt veridice documentele care stau la baza Vechiului Testament?
 • În ce ar consta relevanţa lor pentru noi, cei care trăim în secolul XXI şi ne confruntăm cu probleme atît de diferite?
 • Cum cernem marea diversitate de răspunsuri şi interpretări oferite celui pornit în căutarea răspunsurilor?

Titlul original al cărţii este The Old Testament Documents: Are They Reliable and Relevant?

Traducător: Tiberiu Pop

Aici puteţi vedea CUPRINSUL cărţii, iar aici o MOSTRĂ de carte.


Finalul lunii ianuarie mai aduce o noutate de la Logos. „Momente cruciale în istoria bisericii”, de Mark Noll, în traducerea lui Corneliu Simuţ, profesor de teologie dogmatică şi istoria bisericii la Universitatea „Emanuel” din Oradea.

momente-cruciale3

Ce tratează cartea?

Istoria creştinismului, prin prisma a 12 „puncte de turnură” – evenimente istorice care au marcat decisiv direcţia ulterioară a istoriei credinţei creştine (de la căderea Ierusalimului, din secolul I, la Conferinţa Misionară de la Edinburgh, din secolul XX). Include un capitol care discută cele mai importante evenimente ale secoului XX.

Cine e autorul?

Mark A. Noll (n. 1946) este un teolog reformat american, (profesor universitar de istorie la Universitatea Notre Dame, SUA). Timp de douăzeci şi şapte de ani a făcut parte din personalul didactic de la Wheaton College, Illinois, unde a predat în departamentele de istorie şi teologie. În 2005 a fost nominalizat de revista Time întrei cei mai influenţi 25 de evanghelici americani, iar în 2006 a primit o medalie pentru realizările sale, din partea preşedintelui George Bush, în Biroul Oval. Este autorul mai multor cărţi şi lucrări de specialitate, deosebit de apreciate în mediul academic, şi cofondator al Institutului pentru studiul evanghelicilor americani.

Unde pot să văd cuprinsul?

AICI! Iar AICI poţi vedea o mostră de carte.


Marţi, 21 octombrie, Editura Logos va fi prezentă cu un stand de carte la ITP, începând cu ora 12.30. Editura va face o reducere de 25% pentru toate titlurile puse la vânzare. Oferta este valabilă pentru toţi cei interesaţi de teologie (studenţi ai facultăţilor de teologie din Bucureşti, membri ai bisericilor evanghelice şi nu numai).

Vezi listele cu preţurile cărţilor LOGOS (aici), respectiv DISCIPOLUL (aici).

Adresa: ITP, B-dul Uverturii, nr. 210-220, sector 6, Bucureşti. Cu autobuzul 178, la staţia Apusului (după staţia „Cimitirul Militar”, înainte de staţia „Complex Apusului”).


Ştiţi ce este un amanuensis, un agraphon, o crux interpretum sau o ditografie? Dar cine a fost Amenemope şi ce la ce se referă Comma Johanneum? Toţi termenii de mai sus şi încă alţi 300 sunt explicaţi într-un nou instrument de studiu publicat de Editura Logos: Dicţionarul de studii biblice.

Lucrarea îi are ca autori pe Arthur G. Patzia şi Anthony J. Petrotta, profesori la Seminarul Teologic Fuller (California) care s-au confruntat ani de-a rândul la cursuri cu privirile derutate ale studenţilor din anii inferiori, încât au decis în cele din urmă să le pună la îndemână un vademecum. Rezultatul experienţei didactice îndelungate este un dicţionar cu peste 300 de definiţii concise din diferite domenii ale cercetării biblice:

termeni greceşti, latineşti şi germani

terminologie literară

denumiri ale principalelor manuscrise ale VT şi NT

termeni din critica textuală sau alte discipline conexe.

Dicţionarul de studii biblice face parte din seria de dicţionare COMPACT a Editurii Logos, împreună cu Dicţionarul de termeni teologici (2005), Dicţionarul de termeni greceşti (în curs de editare) şi Dicţionarul de termeni ebraici.


Editura Logos are un nou site (www.logos.ro), funcţional, dar aflat încă în perioada de testare.

Editura Logos publică în mod special carte teologică de referinţă (comentarii teologice, dicţionare, exegeză şi hermeneutică biblică, teologie istorică şi sistematică).

În imagine, pagina de start a site-ului.