Finalul capitolului 2 din Coloseni constituie un avertisment serios al lui Pavel împotriva grupării eretice care ameninţa comunitatea creştină din cetate. Nu putem reconstitui decât fragmentar concepţiile vehiculate de adepţii acestei doctrine, dar, din indiciile oferite de Pavel, deducem că promovau următoarele: respectarea „dietei” şi a sărbătorilor iudaice (2:16), ascetismul extrem (2:18, 21, 23), închinarea la îngeri (sau participarea cu îngerii la închinare?) (2:18), experienţele vizionare (2:18) şi interesul faţă de “elementele/puterile” lumii (i.e., forţele care conduc cosmosul) (2:8).

Fiindcă pasajul din 2:16-23 conţine anumite neclarităţi în traducerea Cornilescu, anumite versete din această secţiune ar merita retraduse:

Col. 2:17

Cornilescu: cari sînt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.

Retraducere: acestea sunt umbra lucrurilor viitoare, dar realitatea este Hristos.

Explicaţie: Termenul sōma, tradus prin „trup”, nu desemnează aici trupul fizic al lui Hristos, nici trupul Lui mistic (Biserica), ci are sens de „realitate, lucrul în sine”, prin opoziţie cu skia, care înseamnă „umbră, prefigurare”. Pavel spune prin aceasta că toate aspectele ceremoniale de care era preocupată gruparea eretică din Colose sunt lipsite de substanţă prin comparaţie cu „realitatea” care este Hristos.

Bartolomeu Anania traduce: ele sunt o umbră a celor viitoare, dar trupul e al lui Hristos, şi inserează o notă la trupul: „realitatea, substanţa (în opoziţie cu umbra).” Termenul folosit în notă ar fi meritat introdus în textul propriu-zis.

(NEB) these are no more than a shadow of what was to come; the solid reality is Christ’s.

(NET) these are only the shadow of the things to come, but the reality is Christ!

P.S. Alte versete problematice din secţiunea 2:16-23 vor fi tratate în postări viitoare.