Capitolul 8 este mai scurtuţ. Jumătate din el este un citat extins din Ieremia 31 (38 în textul grec al Septuagintei).

1 Aspectul de căpătâi al celor spune [până acum] este că avem un astfel de mare preot, care a şezut la dreapta tronului Măririi în ceruri,

2 slujitor al sanctuarului şi al cortului adevărat, ridicat nu de un om, ci de Domnul.

3 Orice mare preot este aşezat ca să aducă daruri şi jertfe; de aceea trebuia ca şi El să aducă ceva.

4 Dacă ar fi pe pământ, nu ar fi preot, căci sunt preoţi care aduc darurile după lege.

5 care slujesc o reprezentare şi o umbră a [sanctuarului] ceresc, după cum a fost prevenit Moise când urma să ridice cortul: „Ia seama, i-a spus [Dumnezeu], să faci totul după modelul care ţi-a fost arătat pe munte”.

6 Acum a dobândit o slujbă cu atât mai distinsă, cu cât legământul pe care îl mediază este mai bun, fiindcă a fost statornicit pe baza unor promisiuni mai bune.

7 Dacă primul legământ ar fi fost fără cusur, nu ar mai fi fost nevoie de un al doilea.

8 Găsindu-le vină [israeliţilor], [Dumnezeu] le spune: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou,

9 nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor în ziua când i-am luat de mână ca să-i scot din ţara Egiptului; fiindcă n-au rămas în legământul Meu, nu m-am mai îngrijit de ei, zice Domnul.

10 Acesta este legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: voi pune legile Mele în cugetul lor şi le voi scrie pe inima lor. Eu le voi fi Dumnezeu şi ei vor fi poporul Meu.

11 Nu va mai învăţa nimeni pe semenul său ori pe fratele său zicând: «Cunoaşte pe Domnul», căci toţi mă vor cunoaşte, de la mic la mare.

12 Căci voi fi îndurător cu nelegiuirile lor şi de păcatele şi de nelegiuirile lor nu-mi voi mai aduce aminte.”

13 Când zice „[legământ] nou”, arată că cel dintâi este învechit. Însă ce este învechit şi îmbătrânit este aproape de dispariţie.