E gata și versiunea „brută” a cap. 3 din Exod. Să vedem cum sună. Presupun că pe unii dintre cititori nu-i voi putea câștiga în ruptul capului. Nici nu mi-am propus asta.

Poate voi găsi cândva prilej să povestesc despre scandalul imens care a apărut în Africa de Nord, pe vremea lui Augustin, când Ieronim a avut neobrăzarea de a preschimba „curcubeta” (ebr. qiqāyôn קִיקָיוֹן) lui Iona (cum figura ea în versiunile latinești vechi) în „iederă”. Când s-a citit textul nou în biserică, enoriașii au protestat vehement și au sărit în capul episcopului. În disperare de cauză s-a cerut ajutor de la sinagoga evreilor! Culmea, aceștia au confirmat varianta veche! Inutil să mai spunem, Ieronim a tunat și fulgerat cu acea ocazie mai mult decât Iona când i s-a uscat tufa de ricin!

Mai jos textul biblic

1Moise păstorea turmele lui Yitro, socrul său, preotul Midianului. Și a mânat turma dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horev. 2Și îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc, în mijlocul unui rug. Și s-a uitat și, iată, rugul ardea în foc, și rugul nu se mistuia. 3Moise [și-]a spus: „Mă voi întoarce să văd această vedenie minunată: cum de nu se mistuie rugul!” 4Când Domnul a văzut că s-a întors să vadă, Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului, zicând: „Moise, Moise!” Și [el] a spus: „Iată-mă!”

 5Și [Dumnezeu] i-a spus: „Nu te apropia! Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este pământ sfânt!” 6Și a spus: „Eu sunt Dumnezeul părintelui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeu lui Iacov.” Și Moise și-a ascuns fața, căci se temea să-l privească pe Dumnezeu. 7Și Domnul a spus: „Văzut-am bine asuprirea poporului Meu care este în Egipt și strigătul lor, din pricina asupritorilor, l-am auzit, căci îi cunosc suferințele. 8Și m-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din pământul acela într-un pământ bun și întins, într-un pământ care șiroieşte de lapte și miere, în ţinutul canaanitului, hititului, amoritului, perezitului, hivitului și iebusitului. 9Și acum, iată, strigătul fiilor lui Israel a ajuns la Mine și am văzut și chinul la care îi supun egiptenii. 10Și acum, vino, și te voi trimite la Faraon, ca să scoți pe poporul Meu, pe fiii lui Israel, din Egipt.”

11Și Moise i-a spus lui Dumnezeu: „Cine sunt eu ca să merg la Faraon și să scot pe fiii lui Israel din Egipt?” 12Și [Dumnezeu] a spus: „Voi fi cu tine negreșit și acesta să-ți fie semnul că Eu te-am trimis: după ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.” 13Și Moise i-a spus lui Dumnezeu: „Iată, eu mă duc la fiii lui Israel și le voi spune: «Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi». Dacă mă vor întreba: «Care este numele Lui?», ce le voi spune?” 14Dumnezeu a grăit către Moise: „Eu-sunt-cel-ce-sunt”! Și a spus: „Astfel să le spui fiilor lui Israel: «Eu-sunt» m-a trimis la voi.”

15Și a mai grăit Dumnezeu către Moise: „Astfel să le spui fiilor lui Israel: «Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este numele Meu pe vecie și acesta este pomenirea Mea din neam în neam.» 16Mergi și strânge-i pe bătrânii lui Israel și spune-le: «Domnul Dumnezeul părinților voștri mi s-a arătat, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, zicând: ‘Negreșit am luat aminte la voi şi la ce vi s-a făcut în Egipt. 17Și am zis: Vă voi scoate de sub asuprirea Egiptului în pământul canaanitului, hititului, amoritului, perezitului, hivitului și iebusitului, într-un pământ care șiroiește de lapte și miere.’

18Și vor asculta de glasul tău. Și vei merge, tu și bătrânii lui Israel, la regele Egiptului și îi veți spune: ‘Domnul Dumnezeul evreilor ne-a ieșit înainte; și acum, dă-ne voie să mergem cale de trei zile în pustiu, ca să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru’. 19Știu că regele Egiptului nu va îngădui să mergeți decât [silit de] o mână puternică. 20Și îmi voi întinde mâna și voi lovi Egiptul cu felurite minuni pe care le voi face în mijlocul lui. Și apoi vă va da drumul. 21Și voi face ca poporul acesta să capete trecere în ochii egiptenilor și va fi așa: când veți pleca, nu veți ieși cu mâinile goale. 22Și fiecare femeie va cere de la vecina ei și de la cea care locuiește în casa ei vase de argint și vase de aur și veșminte pe care le veți pune pe fiii voștri și pe fiicele voastre. Și veți jefui [astfel] pe egipteni.»”

Reclame