[Continui seria despre nesimţire schimbând titlul, pentru a putea scrie neconstrâns de terminologia anunţată iniţial. Sunt în continuare convins că se pot scrie „teologii” mai puţin scorţoase decât cele cu care sunt obişnuiţi sistematicienii, dar consider nimerită o lărgire a etichetei sub care vin aceste gânduri nesistematizate].

1 Samuel 2:12. „Fiii lui Eli erau nişte oameni răi”. Verdict fără drept de apel. Totuşi, această afirmaţie ar merita o nuanţare. Termenul ebraic tradus prin „răi” este belîya’al, substantiv care trimite la lipsa lor de caracter sau de valoare. Mai nimerit ar fi probabil să spunem că erau nişte oameni „de nimic”. Nişte indivizi fără scrupule, obişnuiţi să paraziteze.

Traducerea grecească (Septuaginta) este chiar mai plastică: huioi loimoi. De la termenul loimos, care înseamnă „ciumă, plagă” s-a format adjectivul loimos, pentru a denumi caracterul cuiva care este o „nenorocire” pentru alţii. În engleză ar fi pestilent sau calamitous. Tradus liber, „Fiii lui Eli erau nişte ciume, nişte urgii, nişte năpaste”. Alegeţi sinonimul, după gust.

Urmează apoi explicaţia pentru această caracterizare: fiii lui Eli se înfruptă de tot ce le pică bine. Nu-şi refuză niciodată „o bucăţică bună”, expresie care trebuie interpretată în cea mai largă accepţiune. Căci, ne spune autorul biblic, se „leagă” nu doar de jertfele aduse de oameni, ci şi de femeile care slujesc la cort.

Îmblânzirea sacrului

Oare familiaritatea cu sacrul a fost cea care i-a făcut să se poarte într-un mod aşa de lipsit de scrupule? Este posibil. Au uitat că (vorba lui Mr. Beaver) „He’s wild you know. Not like a tame lion.” Nu-l cunosc pe Dumnezeu. Nu-l recunosc ca Dumnezeu.

Mă tem că genul de nesimţire al fiilor lui Eli se întâlneşte şi astăzi la unii prelaţi, mari şi mici, din diverse confesiuni. Fie că e vorba de feţe bisericeşti şpăgoase de pe fascinantele plaiuri mioritice, fie de teleevanghelişti de aiurea, care jupoaie auditoriul de parale pe diverse căi, care mai de care mai mieroase şi mai spirituale, esenţa este acolo: oameni cărora li s-a încredinţat o slujbă spirituală ajung să-i deturneze semnificaţia pentru a scoate foloase profund materialiceşti din ea.

Confuzii periculoase

Pare-mi-se că o asemenea atitudine e înlesnită şi de alţi factori: oamenii prea ajung să se confunde cu slujba lor. Dacă propăşirea Bisericii ajunge un summum bonum la care trebuie să contribui cu orice preţ, iar eu mă văd indispensabil atât Bisericii cât şi intereselor ei, s-ar putea să confund propăşirea Bisericii cu propăşirea mea personală. Convers, buna imagine a Bisericii s-ar putea să mă facă să accept muşamalizarea unor mizerii care ar trebui curăţate neîntârziat.

[Citeam cândva în Ascetica lui Stăniloae că un monah trebuie să rabde şi să se supună chiar şi când nu are dreptate, fiindcă pretenţia că ar deţine adevărul l-ar predispune către mândrie în raport cu superiorul său spiritual. Hm… Chestiunea e cu multiple tăişuri şi nu ştiu dacă autorul a fost conştient de potenţialul dezastruos al acestei prescripţii. Da, e înţelept ca uneori să taci chiar şi când ştii că ai dreptate, dar alteori este periculos sau chiar neindicat să taci când adevărul este trucat/trunchiat în mod josnic.]

Ogni abuso verrà punito

Nesimţirea lui Hofni şi a lui Fineas  a ajuns cunoscută întregului Israel. După ce a făcut înconjurul poporului, a ajuns şi la Eli. N-ar fi prima dată când tatăl (cleric) află ultimul despre isprăvile copiilor lui. În mintea unora, un anume verset biblic se traduce pesemne cu „să nu ştie dreapta despre învârtelile stângii”.

E drept că Eli şi-a mustrat fiii, dar fără prea mare convingere. Câteva întrebări retorice, fără niciun efect. Probabil fiii şi-au văzut mai departe de ale lor, fiindcă „babacul oricum e dus sau pe ducă”. Apoi a vorbit Dumnezeu. Tot cu întrebări retorice, dar şi cu un verdict necruţător: „Pentru că i-ai pus pe fiii tăi mai presus de Mine, neamul tău se va stinge acoperit de ruşine”.

Aceasta este posteritatea oricărui nesimţit: să-şi aducă aminte lumea de el numai pentru faptele lui nedemne, „pestilente” şi „calamitoase”.