În cartea sa de memorii, Reminiscences of an Octogenarian, Bruce M. Metzger (prezbiterian), reputat critic de text şi cercetător al Noului Testament, povesteşte că în 1968 a fost invitat să facă parte dintr-o comisie de evaluare a practicilor neopenticostale ivite în sânul Bisericii Prezbiteriene. Era anul în care a avut loc A 180-a Adunare Generală a acestei biserici.

În anii precedenţi Biserica Prezbiteriană fusese frământată de apariţia practicilor harismatice: unii pastori implicaţi au fost scoşi din funcţie, iar laicii au ajuns să se simtă destul de izolaţi de comunităţile din care făceau parte.

Comisia de evaluare a avut în componenţă 11 membri: trei pastori, un medic, un psiholog, un capelan al Marinei, doi laici (foarte important!) şi doi cercetători biblici (unul dintre ei fiind, evident, Bruce M. Metzger). De precizat că doi dintre membrii comisiei avuseseră experienţe harismatice şi vorbiseră în limbi!

Comisia s-a întâlnit în mai multe rânduri, cerând un an de prelungire pentru a putea depune raportul final. Membrii comisiei au invitat la audieri diverse persoane din afara Bisericii Prezbiteriene, de ex. Thomas F. Zimmermann, supraveghetorul Assemblies of God, David du Plessis etc. Unii dintre cei invitaţi la discuţii au declarat ferm că vorbirea în limbi nu este prezbiteriană şi că toţi cei care vorbesc în limbi ar trebui invitaţi să părăsească biserica!

În 1970, la A 182-a Adunare Generală, comisia a depus un raport final, alcătuit din patru secţiuni: 1) O secţiune exegetică despre Duhul Sfânt şi darurile sale; 2) Consideraţii teologice; 3) Aspecte psihologice; 4) Recomandări.

Am găsit raportul pe internet şi îl postez AICI, fiindcă avem în el un alt mod de a purta dezbateri şi de a face teologie. Mult mai civilizat, mult mai argumentat, mult mai onest, mult mai biblic.

Pe confraţii penticostali îi previn că prezbiterienii au ales o cale de mijloc, rezumată în următoarele 8 puncte finale din secţiunea exegetică.

În cazul în care cineva e dispus să le traducă, le voi posta şi în română.

Our conclusions from the exegetical study may be summarized thus:

1. The Church, according to the New Testament, is a supernatural fellowship in which the talents and services of the members are a continuation of the life and work of Christ himself, mediated by the Spirit.

2. Of all the spiritual gifts, that of speaking in tongues was open to certain dangers and abuses. But Paul did not forbid the exercise of this gift in private; he nevertheless restricted its exercise in public, demanding that the tongues be always interpreted.

3. For the apostle speaking in tongues is good, but prophesying is better, and love for God and men is best of all.

4. From the silence of the gospels and of the great majority of the epistles on the subject of the gift of speaking in tongues we conclude that it occupied a subordinate place in the life of Christians in the apostolic age.

5. In the light of current claims that glossolalia is a proof of having received the so-called „baptism of the Spirit,” it is necessary to note that, while the verb „to baptize” is used by scripture in connection with the Spirit, the noun „baptize” is never used in the form „baptism of the Spirit.” The elaboration of the doctrine concerning this „baptism of the Spirit” seems to be a sectarian over-interpretation, and to contrast it to baptism with water is contrary to the apostolic teaching that there is but one baptism. Since „by one Spirit we were all baptized into one body” it is unwarranted to teach that speaking in tongues is an indispensable sign of having received the Spirit.

6. We believe that the correct method of ascertaining the revelation of the purpose of God in scripture is to give primary attention to its didactic, rather than its historical parts. Hence we should look for guidance in such matters to the teaching of Jesus and the sermons and epistles of his apostles, rather than to the narratives of the Book of Acts. We must, however, keep in mind that the pattern of empowering by the Spirit revealed in these narratives is both a stimulus for the church today and a help in the understanding of Neo-Pentecostal experience among us.

7. We cannot, however, follow the view of some theologians that the purely supernatural gifts ceased with the death of the apostles. There seems no exegetical warrant for this assumption. Rather are we to „test the spirits to see whether they are of God,” since each one of the charismatic gifts had its counterfeits and frauds.

8. We therefore conclude, on the basis of Scripture, that the practice of glossolalia should be neither despised nor forbidden; on the other hand it should not be emphasized nor made normative for the Christian experience. Generally the experience should be private, and those who have experienced a genuine renewal of their faith in this way should be on their guard against divisiveness within the congregation. At the same time those who have received no unusual experiences of the Holy Spirit should be alert to the possibility of a deeper understanding of the gospel and a fuller participation in the gifts of the Spirit—of which love is the greatest. (For further implications of these principles, see section entitled „Guidelines.”)