Banias (sau Panias), în N platoului Golan. Aşezarea este cunoscută în NT sub numele de Cezareea lui Filip (Caesarea Philippi), fiindcă a fost extinsă de Irod Filip Tetrarhul (fiul lui Irod cel Mare de la a V-a soţie, Cleopatra). La Banias se află unul dintre izvoarele Iordanului. Tot acolo s-a aflat Isus cu ucenicii atunci când i-a întrebat „Cine spun oamenii că sunt Eu?” şi când a primit răspunsul lui Petru: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu”.