Am verificat astăzi Istoria bisericească a lui Eusebiu, în traducerea făcută de T. Bodogae (PSB, vol. 13, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1987, p. 199).

Mă interesa pasajul pe care Eusebiu îl citează din Irineu, cu privire la Isaia 7:14.

Irineu critică faptul că unii traducători ai Bibliei folosesc termenul neanis (femeie tânără) în locul termenului parthenos (din LXX și Matei), dar traducătorul român va fi tras un puișor de somn în timp ce lucra la acest pasaj, fiindcă îl citești în română și te întrebi nedumerit de ce se scandalizează Irineu (și Eusebiu) și unde este problema.

FecioaraCa să aibă noimă, textul lui Irineu (păstrat de Eusebiu) ar trebui să sune astfel. Termenii cu roșu sunt obiectul discordiei.

„Iată apoi ce spune textual despre traducerea Celor șaptezeci și despre inspirația Scripturilor: «Dumnezeu S-a făcut așadar om și astfel Domnul însuși ne-a mântuit, dîndu-ne semnul fecioarei (parthenou, n.m.), dar nu așa cum zic cei care și azi îndrăznesc să tălmăcească cuvîntul Scripturii ʽIată, femeia tânără (neanis, n.m.) va lua în pântece și va naște fiuʼ în felul în care au făcut-o Teodotion din Efes și Achila din Pont, prozeliți iudei și unul și celălalt, în urma cărora ebioniții spun că Hristos S-a născut din Iosif»”

Mai jos textul grec.

καὶ περὶ τῆς κατὰ τοὺς ἑβδομήκοντα ἑρμηνείας τῶν θεοπνεύστων γραφῶν ἄκουε οἷα κατὰ λέξιν γράφει· «ὁ θεὸς οὖν ἄνθρωπος ἐγένετο καὶ αὐτὸς κύριος ἔσωσεν ἡμᾶς, δοὺς τὸ τῆς παρθένου σημεῖον, ἀλλ’ οὐχ ὡς ἔνιοί φασιν τῶν νῦν τολμώντων μεθερμηνεύειν τὴν γραφήν, «ἰδοὺ ἡ νεᾶνις ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν»· ὡς Θεοδοτίων ἡρμήνευσεν ὁ ᾿Εφέσιος καὶ ᾿Ακύλας ὁ Ποντικός, ἀμφότεροι ᾿Ιουδαῖοι προσήλυτοι, οἷς κατακολουθήσαντες οἱ ᾿Εβιωναῖοι ἐξ ᾿Ιωσὴφ αὐτὸν γεγενῆσθαι φάσκουσιν».


Cine citeşte cu atenţie epistola 1 Corinteni, nu se poate să nu fie surprins de faptul că Pavel începe o nouă secţiune în 7:25 (intitulată de Cornilescu un pic pleonastic „Despre fetele fecioare”), a cărei temă anunţată („Cât despre fecioare”…) nu corespunde conţinutului care urmează. Şi ce urmează?

7:26 „Fiecare [bărbat sau femeie] să rămână aşa cum este.”

7:27 „Eşti legat de nevastă?” „Nu eşti legat de nevastă?” [Întrebări adresate bărbaţilor]

7:28 „Dacă te însori nu păcătuieşti” „Dacă fecioara se căsătoreşte nu păcătuieşte” [Referire la bărbaţi şi femei, în egală măsură]

Ce decurge de aici? Că termenul „fecioare” din 7:25 trebuie tradus printr-un termen cuprinzător („celibatari, necăsătoriţi”) pentru că nu se referă exclusiv la persoane de sex feminin, ci la tineri şi tinere în egală măsură.

De altfel, termenul parthenos este folosit în Apoc. 14:4 pentru a face referire la cei 144.000, care sunt „verguri” (parthenoi). În plus, în diverse texte greceşti cam din aceeaşi perioadă cu NT, parthenos este folosit cu referire la Iosif, Abel şi Melchisedec. Aşadar, sensul uzual al termenului este „fecioară”, dar ocazional el poate fi folosit şi pentru „fecior”.

În concluzie, textul din 1 Cor. 7:25 ar trebui să sune astfel:

Cât despre celibatari [tineri şi tinere], n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat, ca unul care a căpătat de la Domnul harul de a fi demn de încredere.