Blogul Trezireaspirituală e animat de câţiva juni şi bravi calvinişti români cu care am avut cinstea de a intra în dialog în câteva rânduri. La un moment dat, comentariile mele au dispărut în neant şi am renunţat. Am fost ulterior anunţat că intraseră în spam. N-am continuat discuţiile, însă revin periodic să văd ce mai spune calvinismul pur şi dur  de factură autohtonă.

Fac precizarea că pe frontispiciul blogului e o arenă cu nişte creştini gata să fie sfâşiaţi de un leu. Imaginea e foarte reprezentativă pentru spiritul blogului, fiindcă într-adevăr ibi sunt leones. Prin urmare, caveat lector.

Ce citesc astăzi într-o postare? Că nu doar oamenii sunt aleşi, ci şi îngerii.

Pavel este conştient de existenţa unor îngeri aleşi şi este convins că actul alegerii lui Dumnezeu este ceea ce a influenţat starea îngerilor buni (1 Timotei 5:21).

Scurt spus, afirmaţia e o mică aberaţie, izvorâtă din cam prea multă râvnă de a vedea peste tot alegere şi predestinare. I se atribuie lui Pavel o năstruşnicie predestinaţionistă.

Termenul grecesc eklektos poate însemna atât „ales (de Dumnezeu)” cât şi „distins, excelent, select, de bună calitate”. Ambivalenţa termenului se poate constata şi în limba română: vorbim despre „aleşii lui Dumnezeu”, dar şi despre purtare aleasă, maniere alese etc. În acest al doilea sens, termenul exprimă nu rezultatul unei alegeri, ci o anumită calitate. Cu acest sens adjectivul apare în numeroase versete din Vechiul Testament (LXX). De ex., spicele din visul faraonului sunt ἐκλεκτοὶ καὶ καλοί (Gen. 41:5). Nici vorbă de “spice alese pentru mântuire”.

Referirea la îngeri ca fiinţe „alese” nu-i este specifică lui Pavel, ci este comună iudaismului intertestamentar (cf. Kittel, vol. 4, p. 185). Şi nu se referă la faptul că unii au fost aleşi pentru a rămâne puri iar alţii au fost damnaţi (=siliţi să-şi piardă vrednicia/poziţia?), ci la statutul lor măreţ, înalt, special.

Update 15 mai: Postarea către care am dat link mai sus este o reşapare a informaţiilor luate din Wayne Grudem,  Systematic Theology, cap. 32. Autorii l-au plagiat tacit pe Grudem, iar apoi, luaţi la rost, s-au simţit datori să precizeze sursa. În orice caz, îmi păstrez opinia că exegeza la 1 Tim. 5:21 e trasă de păr.

Although the next text does not specifically mention the election of human beings, it is interesting at this point also to notice what Paul says about angels. When he gives a solemn command to Timothy, he writes, “In the presence of God and of Christ Jesus and of the elect angels I charge you to keep these rules without favor” (1 Tim. 5:21). Paul is aware that there are good angels witnessing his command and witnessing Timothy’s response to it, and he is so sure that it is God’s act of election that has affected every one of those good angels that he can call them “elect angels.