Astăzi (9 iulie) pastor lector drd. Ioan Brie a susţinut teza de doctorat cu titlul Secretul mesianic în Evanghelia lui Marcu, realizată sub coordonarea prof. univ. dr. Hans Klein, decanul Departamentului de Teologie Protestantă – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Doctoratul a fost susţinut la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca.

În urma susţinerii, Ioan Brie a primit titlul de doctor în Teologie, cu distincţia „magna cum laude”.

DSCF4029

Foto: Membrii comisiei care au evaluat teza. De la stânga la dreapta: prof. univ. dr. Stelian Tofană (Babeş-Bolyai, Cluj), prof. univ. dr. Elek Rezi (rectorul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca), prof. univ. dr. Hans Klein (Departamentul de Teologie Protestantă, Univ. „Lucian Blaga, Sibiu), conf. univ. dr. Ioan Tipei (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti) şi prof. univ. dr. Zsolt Geréb (Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca).

DSCF4039

Foto: Ioan Brie răspunde întrebărilor venite din partea membrilor comisiei.

Coordonatorul tezei, prof. univ. Hans Klein, este unul dintre bibliştii de seamă ai spaţiului românesc, membru al SNTS şi autor, între altele, al unui amplu comentariu – Das Lukasevangelium – din seria Kritischer-Exegetischer Kommentar über das Neue Testament (KEK), publicată de Vandenhoeck & Ruprecht.

Felicitări colegului Ioan Brie şi mult succes în proiectele de cercetare pe care le va întreprinde de acum încolo.


image_1_lgEditura Logos a publicat de curând un nou titlu: Evanghelia şi Împărăţia, de Graeme Goldsworthy. Cartea poate fi încadrată atât la „teologia Vechiului Testament”, cât şi în domeniul „hermeneutică”.

Cartea izvorăşte probabil dintr-o nemulţumire. Nemulţumirea că atât de puţini creştini reuşesc să citească Vechiul Testament cu folos, atunci când se obosesc să mai depună vreun efort în această direcţie.

Autorul urmăreşte o temă biblică importantă, „Împărăţia lui Dumnezeu” în Vechiul Testament. Nu o face cu termeni tehnici, dătători de ceaţă, ci cu supleţea celui care scrie pentru nespecialişti interesaţi să-şi îmbogăţească orizonturile hermeneutice şi înţelegerea Scripturii.

Titlul Original: Gospel and Kingdom

Autor: Graeme Goldsworthy, actualmente pensionat, a fost profesor de Vechiul Testament, teologie biblică şi hermeneutică la Colegiul Teologic Moore din Sydney, Australia. Este un teolog şi autor apreciat, iar dintre cărţile sale amintim: Evanghelia şi planul divin, Evanghelia şi Apocalipsa şi Evanghelia şi Înţelepciunea.

Traducător: Adrian Serecuţ

Linkurile cu mostra de carte, respectiv cuprinsul nu sunt momentan valabile. Urmează să fie „validate” într-o zi-două.


Ştiţi ce este un amanuensis, un agraphon, o crux interpretum sau o ditografie? Dar cine a fost Amenemope şi ce la ce se referă Comma Johanneum? Toţi termenii de mai sus şi încă alţi 300 sunt explicaţi într-un nou instrument de studiu publicat de Editura Logos: Dicţionarul de studii biblice.

Lucrarea îi are ca autori pe Arthur G. Patzia şi Anthony J. Petrotta, profesori la Seminarul Teologic Fuller (California) care s-au confruntat ani de-a rândul la cursuri cu privirile derutate ale studenţilor din anii inferiori, încât au decis în cele din urmă să le pună la îndemână un vademecum. Rezultatul experienţei didactice îndelungate este un dicţionar cu peste 300 de definiţii concise din diferite domenii ale cercetării biblice:

termeni greceşti, latineşti şi germani

terminologie literară

denumiri ale principalelor manuscrise ale VT şi NT

termeni din critica textuală sau alte discipline conexe.

Dicţionarul de studii biblice face parte din seria de dicţionare COMPACT a Editurii Logos, împreună cu Dicţionarul de termeni teologici (2005), Dicţionarul de termeni greceşti (în curs de editare) şi Dicţionarul de termeni ebraici.