E lucru de mirare că un om atât de vigilent precum părintele Picioruș, care, asemenea lui Ochilă cel din basm, vede nu doar în dosul pământului, ci și după lună tot ce mișcă pe internet în materie de religie și spiritualitate, se face vinovat de orbul găinii taman când vine vorba de câteva plagiate grosolane care ne dau cu tifla de pe blogul pravoslavniciei sale.

Găsim AICI, de pildă, un articol semnat de Stelian Gombos, autor care se înfruptă cu nesaț (dar fără să citeze) din rodul intelectual al ieromonahului Teofan Mada, mai precis, din „Omul în Hristos și Omul în existențialismul de astăzi,” articol publicat în Revista Transilvania nr. 3/2006, pp. 73-79.

Secțiunea care începe cu paragraful următor plagiază binișor prima pagină a articolului scris de ier. Teofan Mada.

„Omul cel puternic” devine căpetenia celor nelegiuiţi

În altă ordine de idei, lumea aceasta, cosmosul întreg este creaţia binecuvântată a lui Dumnezeu-Tatăl, care a fost răscumpărată de Dumnezeu-Fiul şi sfinţită de către Dumnezeu-Duhul Sfânt şi deci este „casa Tatălui”, „casa părintească”.

Aşa a fost creată ea dintru început, având această destinaţie: a comuniunii şi sfinţirii.

Un alt plagiat arzător (vezi AICI) are ca subiect mișcarea „Rugului aprins”. Oare cum se explică faptul că un astfel de articol nu are nicio notă de subsol?

Sursa plagiatului: C. Jinga, Biblia şi sacrul în literatură, Cuvânt însoţitor de Teodor Baconsky, Editura Universităţii de Vest, colecţia „Episteme”, 2, Timişoara, 2001: (http://www.scribd.com/doc/28717640/Constant-In-Jinga-Sandu-Tudor)

Cunoscând firea năprasnică a părintelui Picioruș, îmi pot lesne imagina reacția pe care o va avea la citirea acestei postări. Poate că, totuși, după ce va fi isprăvit de turnat pocalurile cu urgii apocaliptice pe blogul „Teologie pentru azi”, va fi cuprins de suficientă isihie cât să-ți dea seama că pentru reputația blogului pe care îl chivernisește ar fi mai util să retragă postările cu pricina, în loc să-l ia pe convenabilul „niznai” în brațe.

Actualizare 3 august 2013

Faima de plagiator a prolificului autor Stelian Gombos a făcut înconjurul blogosferei. Citiți AICI un pamflet pe măsură.

Câteva „smerite încercări și începuturi într-ale plagiatului” de factură gombosiană sunt descrise AICI.

Să stăm frumos, să citim cu frică!

Reclame