Dna Maria Istoc, stabilită de mulți ani la Paris, îmi semnalează în noul TOB o chestiune de tot hazul. În încercarea de a „actualiza” mesajul Bibliei, traducătorii francezi au introdus în Ier. 39:8-10 opoziția „burghezie” – „proletariat”.

Observ că regele, menționat expres în textul ebraic (bet hammeleh = casa regelui), este coborât în rândul burgheziei!

În versiunea franceză a textului, episodul din Ieremia are deznodământul pe care au încercat să-l producă peste tot în lume comuniștii: burghezul gentilom își vede averile făcute scrum, în vreme ce proletariatul primește vii și ogoare!

Mai jos textul demn de inclus într-o antologie intitulată „traducătorii scriu lucruri trăsnite”.

8 Quant au palais et aux maisons bourgeoises, les Chaldéens y mirent le feu et ils renversèrent les murs de Jérusalem. 9 Nebouzaradân, chef de la garde personnelle, déporta à Babylone les bourgeois qui restaient encore dans la ville, ainsi que les déserteurs qui s’étaient rendus à lui, bref, ce qui restait de la bourgeoisie, 10 mais il laissa dans le pays une partie du prolétariat qui ne possédait rien, et c’est alors qu’il leur donna des vergers et des champs.