Capitolul 53 e probabil cea mai cunoscută secțiune a cărții a cărții Isaia.

În textul ebraic valențele hristologice sunt foarte bine conturate. Dar ce putem spune despre versiunea greacă?

Mai jos, o traducere (provizorie) după Septuaginta. Alte traduceri puteți găsi în versiunea Anania și în Septuaginta Polirom.

Evident, nu pot justifica aici anumite opțiuni de traducere, acolo unde textul pune probleme.

***

1 Doamne, cine a crezut vestirea noastră? Și brațul Domnului cui i s-a descoperit?

2 Am vestit înaintea lui ca un copil, ca o rădăcină într-un pământ însetat; nu are nici chip, nici slavă. Și noi l-am văzut și nu avea chip, nici frumusețe.

3 Dar chipul lui era fără de cinste, mai obidit decât toți oamenii, om în durere și deprins să poarte slăbiciunea, încât s-a întors fața lui, n-a fost prețuit și pus la socoteală.

4 El păcatele noastre le poartă și pentru noi este chinuit, iar noi am socotit că este în necaz și în durere și în năpastă.

5 El a fost rănit pentru fărădelegile noastre și istovit pentru păcatele noastre. Pedeapsa pentru pacea noastră [a fost] asupra lui, prin vânătaia lui am fost noi vindecați.

6 Toți ca niște oi ne-am rătăcit, fiecare pe calea lui s-a rătăcit. Și Domnul l-a dat pentru păcatele noastre.

7 Și el din pricina caznei nu-și deschide gura. Ca o oaie la junghiere a fost dus și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu-și deschide gura.

8 În umilință judecata lui a fost luată. Neamul lui cine îl va istorisi? Căci este luată de pe pământ viața lui; pentru nelegiuirile poporului meu a fost dus la moarte.

9 Și îi voi da pe cei răi pentru îngroparea lui și pe cei bogați pentru mortea lui. Căci nelegiuire nu a săvârșit, nici nu s-a aflat înșelăciune în gura lui.

10 Și Domnul voiește să-l curățească de rană. Dacă veți dărui pentru păcat, sufletul vostru va vedea sămânță cu viață îndelungată. Și Domnul voiește

11 Să ia necazul sufletului său, să-i arate lumină și să-l frământe cu înțelegere, să îndreptățească pe cel drept care bine slujește multora, și păcatele lor el le va purta.

12 De aceea el va moșteni pe mulți și va împărți prăzile celor puternici, fiindcă sufletul lui a fost dat la moarte și între cei fără de lege a fost socotit. Însă el a purtat păcatele multora și pentru păcatele lor a fost dat [la moarte].