(postare în curs de actualizare)

Cum spuneam în altă postare, o revizuire sistematică a versiunii Cornilescu (prin alinierea ei la Biblia Hebraica, respectiv Novum Testamentum Graece) este necesară. Nu pentru a o înlocui pe cea actuală (care are încă mulți cititori), ci pentru a da generațiilor noi un text comparabil cu cel din versiunile moderne europene.

Evident, imensa majoritate a cititorilor, neputând face recurs la ebraică și greacă, nu resimte vreo apăsare specială când parcurge textul cornilescian. Și este firesc să fie așa. Pledoariile pentru o revizuire temeinică nu pot veni de la cititorii obișnuiți, chiar dacă nici ei nu sunt scutiți de nedumeriri. Iau un exemplu care mi-a căzut ieri sub ochi: autorul cărții 1 Regi e critic sau neutru când scrie despre Zabun, fiul lui Natan, că „era slujbaş de stat, cirac al împăratului; (1Regi 4:5)? Ce înțelegeți când citiți (în descrierea templului lui Solomon), că „lemnul de cedru avea săpături de colocinți”? Nu vă spun ce e un „colocint”. Nu încercați DEX-ul, fiindcă termenul nu este inclus nici măcar în DLR (dicționarul-tezarul al limbii române).

Public mai jos o listă (scrisă pe fugă) cu acele versete despre care cred că trebuie revizuite într-o viitoare ediție.

Aș fi curios ce sugestii au alți bibliști și filologi care au crescut cu versiunea Cornilescu. Desigur, orice filolog și biblist poate sugera modificări. Intenția mea este să adun treptat în această postare o listă de modificări care să poată fi luate în calcul pentru o eventuală revizuire. În opinia mea, ar fi nevoie de o amplă desfășurare de forțe pentru ca acest proiect să devină posibil. Fiindcă mă consider nu doar un mare visător, ci și un om bine „împământat” în realitate, rămân convins că deocamdată lipsește „voința politică” necesară pentru o revizuire amănunțită. În orice caz, ea ar trebui să fie rezultatul unei munci în echipă, nu al idiosincraziilor unei singure minți. Toate sugestiile ar trebui analizate de o comisie, care să le valideze sau invalideze prin consens.

Iată o listă pe care o voi îmbogăți treptat.

Pentru „colocinți” și „cirac” ar trebui găsiți echivalenți mai accesibili.

Gen. 21:6. Dumnezeu i-a făcut Sarei prilej de râs. Nu a făcut-o de râs!

Ex. 2:3. „cu lut și cu smoală” trebuie înlocuit prin „cu catran și cu smoală”. Ebr. hemar nu înseamnă lut.

Deut. 32:17 şi Ps. 106:37. Termenul ebr. șed trebuie redat prin același echivalent („demon”).

2 Regi 14:7. „În tot timpul războiului a luat Sela” trebuie tradus prin „a cucerit Sela prin luptă”.

2 Cron. 20:1. Termenul „maoniți” nu apare în textul ebraic, fiind preluat de la Segond (Maonites). Ebraica zice „amoniți”.

Ps. 122:2. Picioarele „ni” se opresc, nu „mi se opresc”. Textul ebraic zice רַגְלֵ֑ינוּ adică „picioarele noastre”.

Is. 24:22. Termenul masgher este la singular și trebuie tradus ca atare. Nu gherle (cf. cachots Segond), ci gherlă.

Ier. 34:15 ș.a. Termenul berit trebuie tradus prin „legământ”, nu „învoială”.

Daniel 4:35. Expresia „mâniei Lui” este incorectă și trebuie înlocuită cu „mâinii Lui”.

Mat 27:26 (și paralelele). Expresia „a bate cu nuiele” este incorectă. De introdus verbul „a biciui”.

Luca 13:7. „Să mai cuprindă” ar trebui înlocuit cu „să secătuiască”.

Fil. 2:6. „Lucru de apucat” trebuie înlocuit cu altceva; eventual „pradă”.

1 Tes. 4:17. Pe verbul „vom fi răpiți” au fost atârnate o sumedenie de scenarii apocaliptice, romane și filme de tipul Left Behind, Un hoț în noapte, Armaghedon etc. Vacarmul apocaliptic asurzitor al acestor îndoielnice producții beletristice ori cinematografice acoperă vocea și intenția apostolului Pavel, care ne spune, pur și simplu, că „vom fi smulși”, fără să ne mai dea scenariul după care se va desfășura evenimentul.

Apocalipsa. „Icoana” din versiunea Cornilescu 1924 e percepută ca element de polemică antiortodoxă. Dacă vrem să criticăm iconodulia răsăriteană, trebuie să plecăm de la alte baze, nu punând „icoană” în asociere cu „fiară”.

(va urma)

Publicitate