IMG_1362

La final de slujbă episcopul Stewart și acceptă să facă o fotografie cu noi.

Astăzi este Duminica Treimii în calendarul anglican. Grupul nostru a fost programat să viziteze o biserică anglicană (Church of the Resurrection), aflată la vreo 7 minute de mers cu mașina.

Clădirea este relativ simplă, fără pretenții. În anii ʹ60 în clădire funcționa o fabrică de mase plastice. Nu cu mult timp în urmă a fost reconvertită în biserică. Pe tavan se mai văd conducte și țevi care amintesc de vechea utilizare.

E perioada verii și prezența e cam slabă. În timpul anului participanților de astăzi li se adaugă alte câteva sute de studenți de la Colegiul Wheaton.

Pastorul (episcopul Stewart Ruch III) este o figură carismatică. Predică fără notițe și e foarte energic. Am mai fost în biserici anglicane până acum (mai ales la Cambridge), dar încă n-am văzut niciun cleric să se plimbe așa ca el, dintr-o parte în alta a scenei.

Slujba e o combinație de nou (worship cu baterie și chitară) și vechi (liturghie după tipic, imnuri din repertoriul clasic).

Predica e scurtuță. În schimb se cântă foarte bine. Pianul dă o notă specială slujbei.

Astăzi slujba cuprinde și confirmarea unui grup de credincioși. Încă nu mi-e clar ce rol are confirmarea. Cu această ocazie, episcopul se roagă pentru fiecare credincios în parte și îi îmbrățișează la sfârșit.

Partea cea mai interesantă mi se pare legământul baptismal pe care îl rostesc „candidații pentru confirmare”.

Episcopul: Crezi în Dumnezeu Tatăl?

Oamenii: Cred în Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului

Episcopul: Crezi în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu?

Oamenii: Cred în Isus Hristos… (urmează porțiunea din crez despre Isus Hristos)

Episcopul: Crezi în Dumnezeu Duhul Sfânt?

Oamenii: Cred în Duhul Sfânt… (urmează porțiunea din crez despre Duhul Sfânt)

Episcopul: Vei continua în învățătura și părtășia apostolilor, în frângerea pâinii și în rugăciuni?

Oamenii: Da, cu ajutorul lui Dumnezeu.

Episcopul: Vei continua să te împotrivești răului și, când vei cădea în păcat, te vei pocăi și te vei întoarce la Domnul?

Oamenii: Da, cu ajutorul lui Dumnezeu.

Episcopul: Vei proclama prin cuvânt și prin exemplu Vestea bună a lui Dumnezeu în Hristos?

Oamenii: Da, cu ajutorul lui Dumnezeu.

Episcopul: Îi vei căuta și sluji pe Hristos în toate persoanele, iubindu-l pe aproapele tău ca pe tine însuți?

Oamenii: Da, cu ajutorul lui Dumnezeu.

Episcopul: Vei căuta dreptatea și pacea între toți oamenii și vei respecta demnitatea fiecărei ființe omenești?

Oamenii: Da, cu ajutorul lui Dumnezeu.

P.S. Mai jos o galerie de fotografii din serviciul de astăzi. Nu toate sunt reușite, dar vă ajută să vă faceți o idee.

Reclame